FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Рибари и община обединяват сили, за да създадат местен рибен пазар

Official Title: 
Îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare, microbursă de peşte şi produse de acvacultură
Country:
Region: 
ID: 
#016-RO12-EN
Рибарите и местната община работиха заедно, за да подобрят условията за продажба на прясна риба в област Олт посредством местен рибен пазар за 170 рибари

Description

Малкото градче Корабия има дългогодишни традиции в риболова и от край време е известно с корабоплаване и крайбрежно наследство. Дори и името му идва от един античен кораб — Корабия.

То е разположено на брега на Дунава, в южната част на област Олт. Тук има над 170 дребни рибари. Въпреки че тукашният рибарски сектор традиционно е бил рентабилен, повечето рибари не успяват да продадат своя улов на място, тъй като (физически) липсва рибен пазар. Те са изправени пред предизвикателствата на дълги търговски вериги и затруднен достъп до други пазари в региона, поради което качеството им на живот е спаднало в последните години. 

С подкрепата от местната инициативна рибарска група (FLAG) сдружението на рибарите в Олт отправи молба към общината за подкрепа при планирането на местен рибен пазар, където да продават своя улов. Скоро след това бе построена сграда за пазар, оборудвана съгласно европейските стандарти, където рибарите да продават директно уловеното от тях. Понастоящем тук се продават над 1 200 кг. риба на ден, включително видове като сом, щука и бяла риба. Освен това местният пазар се използва като оперативна площ и борса, също и от съседните села.

Results: 

местната борса и рибен пазар значително подобри условията за продажба на продукти от прясна, преработена риба и аквакултури в град Корабия. Тя се посещава от над 1 000 клиента на ден. Борсата осигурява 12 нови работни места, 3 от които за рибари и членове на техните семейства. Проектът доведе и до друга инвестиция: в партньорство с местното сдружение на рибарите испанска компания отвори наблизо цех за преработка на риба. Той снабдява с продукти местния пазар и по-точно ресторанти в Корабия и супермаркети в района.

Transferability: 

наличието на местни рибни пазари може да разреши проблемите на много рибари в райони, където те нямат достъп до други пазари и искат да съкратят веригите на доставки. Този проект показва как доброто сътрудничество между рибарския сектор и публични органи може да бъде от полза за местната общност. В настоящия случай общината предоставя терена и оборудването, но в зависимост от конкретните местни нужди могат да бъдат приложени и други форми на сътрудничество.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

 

  • Поуки: рибарската група FLAG може да действа като катализатор за укрепване на връзката между местните рибари и различни други сектори. Въпреки това процесът отнема време. Нужни са и хора, отдадени на каузата, които да работят за изграждане на доверие между партньорите по подобен проект. В настоящия случай ангажиментът и подкрепата на МИРГ (FLAG) бяха жизненоважни, за да се гарантират добри комуникации между заинтересованите страни и да се създадат синергиите, необходими за осъществяване на проекта. МИРГ помогна и с административната част, която може да се окаже сложна.
  • Принос към целта на ВОМР (CLLD): добавяне на стойност по веригата на доставки на рибни продукти, създаване на работни места.

Funding

Total project cost €594 320
FLAG grant €594 320
  • EU contribution (EMFF): €360 467
  • Public contribution (national): €120 156
  • Public contribution (local): €113 697

Project information

Timeframe of implementation From Sep 2014 to Dec 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Mirela Ghidurea
+40 349 882 192
Romania
Publication date: 
04/07/2017
PDF Version