FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Fiskfestivaler stärker banden mellan fiskare och samhället

Country:
Region: 
En rad festivaler som knyter samman fiskare och vattenbruksproducenter med allmänheten, ökar medvetenheten om lokal fisk, traditioner och den marina livsmiljön.
map of the nine Festival del Mare along Emilia-Romagna coast at Adriatic Sea

Description

Fiskare och vattenbrukare i nordöstra Italien hade inte använt sig av kulturaktiviteter som lockade både turister och lokalbefolkning. Att inte delta i dessa evenemang utgjorde en missad möjlighet för fiskarna att nå ut till allmänheten – som kunde vara potentiella kunder. Det betydde också att allmänheten hade dåliga kunskaper om fiskets historia och lokal fisk. 

Emilia-Romagna FLAG beslöt att ta efter befintliga lyckade evenemang för att stärka banden mellan fiskare och vattenbrukare å ena sidan och allmänheten å den andra. Man anordnade nio fiskfestivaler längs den 12 mil långa kustlinjen från Goro till Cattolica. Alla fiskfestivaler hade samma visuella form och övergripande tema, vilket gjorde det lättare att få uppmärksamhet i media och publicitet. Man skapade dock en separat webbplats för varje festival.

FLAG stödde engagemang av lokala fiskare och verksamma inom turism och hade ett nära samarbete med professionella arrangörer av evenemang. Arrangörerna uppmanades att identifiera och inkludera lokala kulturhistoriska faktorer med anknytning till fiske och vattenbruk, som relaterad verksamhet och vetenskapliga teman. På festivalerna presenterades dessa på interaktiva och engagerande sätt, med guidade turer, föreläsningar och videopresentationer.

Fiskare kunde interagera med festivalbesökare genom matlagningsseminarier, där allmänheten kunde lära sig om regionens matkultur, om fisk och skaldjurs säsongsbundenhet och om hur man kan använda lokala och mindre kända fisksorter. Genom att använda festivalerna för att bilda allmänheten stärktes bilden av lokala fiskare som främjare av havet som natur-, socialt och kulturarv. 

 Video

Objectives: 

Promoting social well-being and cultural heritage in fisheries and aquaculture areas, including fisheries, aquaculture and maritime cultural heritage

Results: 

De nio festivalerna lockade fler än 100 000 besökare och engagerade 280 fiskare och vattenbrukare. Projektet motsvarar sammanlagt 55 evenemangsdagar, 36 seminarier, 44 guidade turer, 25 matlagningsdemonstrationer och en uppsjö reklammaterial (vykort, kartor, broschyrer om lokala fisk- och vattenbruksprodukter). Sociala medier nådde över en miljon. 

Transferability: 

Kommunerna i de nio områden där festivalerna ägde rum är intresserade av att samordna fortsatt arbete för att göra festivalerna till regionala och årligen återkommande evenemang som engagerar fiskare och verksamma inom turism. Det finns möjligheter att ta efter konceptet på interregional, nationell eller transnationell nivå och samtidigt behålla de lokala särdragen i fråga om fiskarter, matkultur och kulturarv. 

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Erfarenheter: Fiskare och vattenbrukare fick, tack vare direktkontakt med konsumenter, ökat självförtroende och är beredda att satsa på att höja sina produkters värde och kvalitet (t.ex. avseende märkning och certifiering). Dessutom ser de möjligheter till ökat samarbete inom sektorn och med turistbranschen. Konsumenter och turister lärde sig om arter som saluförs i mindre utsträckning och som tidigare ingick i den lokala matkulturen, om lokalt marint kulturarv, fisk och skaldjurs säsongsbundenhet och om den marina miljön. Genom att samla evenemangen inom ramen för en gemensam tidsplan och använda samma visuella ram nådde man mer uppmärksamhet i media och stimulerade intresset för regionens marina kulturarv.
  • Bidrag till LLU-målet: Främja socialt välbefinnande och kulturarv på fiskeri- och vattenbruksområdena, inklusive fiskeri, vattenbruk och marint kulturarv

Funding

Total project cost €270 000
FLAG grant €270 000
  • EU contribution (EMFF): €135 000
  • 135 000

Project information

Timeframe of implementation From May 2018 to Nov 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Angela Nazzaruolo
+39 0533 57693
Italy
Publication date: 
18/03/2019
PDF Version