FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Ribji festivali krepijo vezi med ribiči in skupnostjo

Country:
Region: 
Niz festivalov povezuje ribiče in proizvajalce v ribogojstvu z javnostjo ob ozaveščanju o lokalnih ribah, tradicijah in morskem habitatu.
map of the nine Festival del Mare along Emilia-Romagna coast at Adriatic Sea

Description

Ribiči in ribogojci na severovzhodu Italije niso izkoristili kulturnih dejavnosti, ki so privabljale turiste in lokalno skupnost. Ker ribiči niso sodelovali pri teh dogodkih, so zamudili priložnost, da bi se povezali s prebivalci, ki bi lahko postali njihovi kupci. To je pomenilo tudi, da je bila javnost slabo obveščena o ribiški dediščini in lokalnih ribah.

Lokalna akcijska skupina za ribištvo dežele Emilija-Romanja se je odločila, da bo že uveljavljene uspešne prireditve uporabila za okrepitev vezi med ribiči in ribogojci ter javnostjo. Organizirali so devet ribjih festivalov, s katerimi so zajeli 120 kilometrov obale od Gora do Cattolice. Vsi ribji festivali so uporabili isto blagovno znamko in glavno temo, s čimer so pridobili več pozornosti medijev, poleg tega je bila tudi javnost bolje obveščena. Za vsak festival so pripravili svojo spletno stran.

Lokalna akcijska skupina za ribištvo je v tesnem sodelovanju z načrtovalci dogodkov podprla sodelovanje lokalnih ribičev in ponudnikov turističnih storitev. Načrtovalce so pozvali, naj opredelijo in vključijo elemente lokalne dediščine, povezane z ribištvom in ribogojstvom, kot so s tem povezane dejavnosti in znanstvene teme. Na festivalih so jih predstavili interaktivno in z vključevanjem obiskovalcev, kar je obsegalo vodene obiske, predavanja in video predstavitve.

Ribiči so lahko sodelovali z obiskovalci festivala na kuharskih delavnicah, kjer se je javnost lahko seznanila z gastronomijo regije, sezonsko naravo izdelkov iz morskih sadežev in z načini uporabe manj znanih lokalnih rib. S festivali, na katerih je potekalo izobraževanje javnosti, se je izboljšala podoba lokalnih ribičev kot promotorjev naravne, družbene in kulturne dediščine morja. 

 Video

Objectives: 

Promoting social well-being and cultural heritage in fisheries and aquaculture areas, including fisheries, aquaculture and maritime cultural heritage

Results: 

Z devetimi festivali so privabili več kot 100.000 udeležencev, pri čemer je sodelovalo 280 ribičev in ribogojcev. Projekt obsega 55 koledarskih dni dogodkov, 36 delavnic, 44 vodenih obiskov, 25 kuharskih predstavitev in bogato promocijsko gradivo (razglednice, zemljevide, brošure za lokalne ribje izdelke in proizvode iz ribogojstva). Z družbenimi mediji so dosegli več kot milijion ljudi. 

Transferability: 

Občine na devetih območjih, kjer so potekali festivali, se zanimajo za usklajevanje nadaljnjega dela, da bi tako festivali postali regionalni, letni dogodki, ki bi združevali ribiče in ponudnike turističnih storitev. Ta koncept je mogoče prenesti na medregionalno, nacionalno ali nadnacionalno raven ob ohranjanju posebnih lokalnih značilnosti ribjih vrst, gastronomije in kulturne dediščine. 

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Izkušnje: Ribiči in ribogojci so v neposrednem stiku s potrošniki pridobili zaupanje ter so pripravljeni vlagati v izboljšanje vrednosti in kakovosti svojih izdelkov (npr. označevanje in certificiranje). Poleg tega vidijo možnosti za okrepitev sodelovanja znotraj sektorja in s turistično industrijo. Potrošniki in turisti so se seznanili z manj komercialnimi ribjimi vrstami, ki so bile nekoč del lokalne gastronomije, z lokalno pomorsko dediščino, sezonskim značajem morskih sadežev in z morskim okoljem. Z združevanjem dogodkov v skupnem koledarju in uporabo ene blagovne znamke se je povečala medijska pozornost, olajšala promocija in spodbudilo zanimanje za pomorsko kulturno dediščino regije.
  • Prispevek k cilju izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: Spodbujanje socialne blaginje in kulturne dediščine v ribiških in ribogojnih območjih, vključno z ribištvom, ribogojstvom in pomorsko kulturno dediščino

Funding

Total project cost €270 000
FLAG grant €270 000
  • EU contribution (EMFF): €135 000
  • 135 000

Project information

Timeframe of implementation From May 2018 to Nov 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Angela Nazzaruolo
+39 0533 57693
Italy
Publication date: 
18/03/2019
PDF Version