FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Ribarski festivali jačaju veze između ribara i zajednice

Country:
Region: 
Nizom festivala ribari i proizvođači iz područja akvakulture povezuju se s javnošću pri čemu se podiže svijest o lokalnoj ribi, običajima i morskom staništu.
map of the nine Festival del Mare along Emilia-Romagna coast at Adriatic Sea

Description

Ribari i uzgajivači u akvakulturi na sjeveroistoku Italije nisu iskoristili prednosti kulturnih događanja koja su privlačila turiste i lokalnu zajednicu. Nesudjelovanjem na događanjima ribari su propustili priliku povezati se s javnošću, a to bi za njih značilo s potencijalnim kupcima. To je također značilo da javnost nije bila dovoljno informirana o baštini u području ribarstva i lokalnoj ribi. 

FLAG regije Emilia-Romagna odlučio je ponoviti postojeća uspješna događanja kako bi ojačao vezu između ribara i uzgajivača u akvakulturi te javnosti. Organizirao je devet ribarskih festivala duž obalnog područja od 120 km od Gorre do Cattolice. Svi ribarski festivali bili su jednako brandirani te su imali sveobuhvatnu temu, čime je olakšano dobivanje medijske pozornosti i publiciteta. Ipak, za svaki je festival pokrenuto zasebno web-mjesto.

FLAG je pružio potporu sudjelovanju lokalnih ribara i pružateljima turističkih usluga te je blisko surađivao s profesionalnim organizatorima događanja. Organizatore se poticalo na utvrđivanje i uključivanje elemenata lokalne baštine povezanih s ribarstvom i akvakulturom, kao što su povezane aktivnosti i znanstvene teme. Ti su elementi na festivalima predstavljeni na interaktivne i zanimljive načine, uključujući kroz vođene posjete, predavanja i video prezentacije.

Ribari su putem kulinarskih radionica mogli komunicirati s posjetiteljima festivala, a javnost je imala priliku naučiti nešto o gastronomiji regije, sezonalnosti morskih proizvoda i načinima korištenja manje poznate lokalne ribe. Koristeći se festivalima za educiranje javnosti došlo je do poboljšanja slike lokalnih ribara kao promotora prirodne, društvene i kulturne baštine mora. 

Video

Objectives: 

Promoting social well-being and cultural heritage in fisheries and aquaculture areas, including fisheries, aquaculture and maritime cultural heritage

Results: 

Devet festivala privuklo je više od 100 000 sudionika i uključivalo 280 ribara i uzgajivača u akvakulturi. Projektom su obuhvaćena događanja tijekom 55 kalendarskih dana, 44 vođena posjeta, 25 kuharskih manifestacija i mnoštvo promotivnih materijala (razglednice, karte, brošure o lokalnim ribarima i proizvodima iz područja akvakulture). Društveni mediji doprli su do više od milijun korisnika.  

Transferability: 

Općine tih devet područja na kojima su se održavali festivali zainteresirane su za koordinaciju daljnjeg rada kako bi festivali postali godišnja događanja na kojima sudjeluju ribari i pružatelji turističkih usluga. Postoji prostor da se taj koncept podigne na međuregionalnu, nacionalnu ili transnacionalnu razinu, pri čemu bi se zadržale specifične lokalne značajke ribljih vrsta, gastronomije i kulturne baštine. 

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Lekcije: Ribari i uzgajivači u akvakulturi putem izravnog kontakta s potrošačima dobili su povjerenje i spremni su ulagati u poboljšanje vrijednosti i kvalitete svojih proizvoda (npr. označavanjem podrijetla i certificiranjem). Štoviše, u svemu tome vide prostor za veću suradnju unutar sektora te s industrijom turizma. Potrošači i turisti upoznali su se s manje komercijalnim vrstama koje su ranije bile dio lokalne gastronomije, lokalnom morskom baštinom, sezonalnošću morskih plodova i morskim okolišem. Povezivanjem događanja u zajednički kalendar i uporabom jednog brenda povećana je medijska pozornost, olakšana je promocija i potaknuto je zanimanje za morsku kulturnu baštinu regije. 
  • Doprinos cilju CLLD-a: Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture, uključujući kulturnu baštinu ribarstva, akvakulture i pomorstva

Funding

Total project cost €270 000
FLAG grant €270 000
  • EU contribution (EMFF): €135 000
  • 135 000

Project information

Timeframe of implementation From May 2018 to Nov 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Angela Nazzaruolo
+39 0533 57693
Italy
Publication date: 
18/03/2019
PDF Version