FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Ribogojnica se spremeni v turistično in rekreacijsko središče

Country:
Region: 
Poljska ribogojnica se je preusmerila in preoblikovala v uspešno turistično in rekreacijsko središče, kar je dodalo vrednost in dodaten prihodek.

Description

Diverzifikacija ponuja rešitev za ribištvo in ribogojni sektor, ki iščeta dodatne vire dohodka. Primer ribogojnice Oak Manor Inn je odličen primer zelo uspešne poslovne preobrazbe, s katero se je ribogojnica v sorazmerno kratkem času spremenila v uspešno turistično in rekreacijsko središče.

Oak Manor (Hrastov dvorec) je ena največjih ribogojnic v občini Narol, z vodno površino 2,5 km2. Na območju lokalne akcijske skupine za ribištvo Roztocze je znana po svoji klenosti in tradiciji. Lastnik ribogojnice, Miroslaw Zaborniak, ki ima bogate izkušnje z ribolovom, se že dolgo zaveda težav, s katerimi se srečuje ribogojna industrija. Miroslav se je zavedal, da je možnosti, ki jih ima turizem na tem območju na splošno vse več zaradi izboljšane cestne infrastrukture in dostopnosti v regiji, zato se je odločil za novo poslovno strategijo.

Objectives: 

Strategija podjetja je diverzificirati vire prihodkov, ki so jih v preteklosti v glavnem zagotavljali z veleprodajo rib. Leta 2012 je Miroslav povezal in razširil tri majhne ribnike, da bi ustvaril 20-hektarsko jezero z otokom, kjer je točilnica Srečni krap (Lucky Carp). Odprl je tudi gostilno Hrastov dvorec (Oak Manor), kjer lahko ljubitelji hrane uživajo v okusih številnih jedi s krapi in somi. Letovišče je tudi odličen kraj za poslovna srečanja in kongrese. Naslednja razvojna faza v strategiji ribogojnice je ustanovitev regionalnega središča Podkarpackie za izobraževanje na področjih ribarjenja na trnek in ribogojstva, kar pomeni prizidek k obstoječi zgradbi s hotelom in restavracijo.

Results: 

Z doslednim izvajanjem vizije in strategije razvoja podjetja se je ribogojnica hitro in uspešno preusmerila v turistično letovišče, ki ponuja ribarjenje na trnek, rekreacijo, konferenčne in hotelske storitve in storitve restavracije. Ustvarilo se je pet novih delovnih mest, prav tako so se ohranila že obstoječa delovna mesta. Prav tako se je povečala dobičkonosnost in konkurenčnost ribogojnice in njenega turističnega podmladka. Novoustanovljeno turistično letovišče prispeva h gospodarskemu razvoju območja kot celote.

Transferability: 

Ta projekt je lahko zgled drugim območjem z ribogojstvom v celinskih vodah in potencialom za razvoj turizma. To lahko poveča dobičkonosnost ribogojnic in podpira razvoj turističnega sektorja.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Pridobljena spoznanja: Ključna elementa za uspeh sta bila opredelitev tržnih gibanj in možnosti, ki jih ponuja turizem. K uspešnosti projekta je prispeval tudi dober časovni okvir projekta (kmalu po ustanovitvi lokalne akcijske skupine za ribištvo).

Prispevek k cilju izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: Podpora diverzifikaciji znotraj ali zunaj gospodarskega ribištva, vseživljenjsko učenje in ustvarjanje delovnih mest na območjih z ribiško in ribogojsko dejavnostjo.

Funding

Total project cost €245 000
FLAG grant €106 500
  • EU contribution (EMFF): €90 375
  • Public contribution (national): €16 125
Beneficiary contribution €138 500

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2012
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Karczma “Dębowy Dwór”

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Eliza Obirek
+48 16 611 00 01
Poland
Publication date: 
19/12/2019
PDF Version