FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Gospodarstwo rybackie przekształca się w ośrodek turystyki i rekreacji

Country:
Region: 
Rodzime gospodarstwo rybackie zdywersyfikowało swoją działalność i przekształciło się w ruchliwy ośrodek turystyki oraz rekreacji, zyskując dodatkową wartość i zwiększając dochód.

Description

Dywersyfikacja oferuje sektorom rybołówstwa i akwakultury możliwość uzyskania dodatkowych źródeł dochodu. Gospodarstwo rybackie Karczmy „Dębowy Dwór” jest doskonałym przykładem udanego przekształcenia działalności, w wyniku którego we względnie krótkim czasie gospodarstwo rybackie stało się ruchliwym ośrodkiem turystyki i rekreacji.

Dębowy Dwór jest jednym z największych gospodarstw rybackich w gminie Narol. Powierzchnia jego wód wynosi 2,5 km2. W rejonie RLGD Roztocze cieszy się ono reputacją dynamicznej firmy z bogatą tradycją. Właściciel przedsiębiorstwa, Mirosław Zaborniak, ma bogate doświadczenie w dziedzinie rybołówstwa i od dawna zdawał sobie sprawę z problemów branży gospodarstw rybackich. Dostrzegłszy rosnący potencjał turystyczny regionu, który w dużej mierze jest rezultatem usprawnień infrastruktury drogowej oraz lepszej dostępności, pan Mirosław postanowił opracować nową strategię biznesową.

Objectives: 

Strategia przedsiębiorstwa polega na dywersyfikowaniu źródeł dochodów, które w przeszłości pochodziły głównie z hurtowej sprzedaży ryb. W 2012 r. pan Mirosław połączył i powiększył trzy duże stawy, tworząc 20-hektarowe jezioro z wysepką, na której mieści się karczma „Pod Szczęśliwym Karpiem”. Projekt objął również otwarcie Karczmy „Dębowy Dwór”, w której miłośnicy dobrej kuchni mogą skosztować rozmaitych dań z karpia i suma. Ośrodek jest też idealnym miejscem na spotkania biznesowe oraz zjazdy. Następnym etapem rozwoju strategii gospodarstwa jest otwarcie Podkarpackiego Centrum Turystyki Wędkarskiej i Edukacji w Akwakulturze, które będzie rozszerzeniem istniejącego hotelu oraz restauracji.

Results: 

Spójne wdrożenie wizji oraz strategii rozwoju działalności zaowocowało szybkim i pomyślnym przekształceniem gospodarstwa rybackiego w ośrodek z ofertą turystyki wędkarskiej, zapleczem rekreacyjnym i konferencyjnym, hotelem oraz restauracją. W rezultacie powstało pięć nowych miejsc pracy, a kolejne zostało utrzymane. Wzrosła również rentowność i konkurencyjność zarówno gospodarstwa rybackiego, jak i zaplecza turystycznego. Nowo powstały ośrodek turystyczny przyczynia się do rozwoju gospodarczego całego regionu.

Transferability: 

Projekt może posłużyć za przykład dla innych regionów prowadzących produkcję w sektorze akwakultury i mających potencjał turystyczny. Może on zwiększyć rentowność gospodarstw rybackich oraz wspomagać rozwijanie sektora turystyki.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Wnioski: Rozpoznanie trendów rynkowych oraz potencjału turystycznego regionu odegrało kluczową rolę w sukcesie przedsięwzięcia. Do powodzenia projektu przyczyniło się również wybranie właściwego momentu rozpoczęcia (krótko po powstaniu lokalnej grupy rybackiej).

Wkład w realizację celu RLKS: Wspieranie dywersyfikacji w obrębie komercyjnych obszarów rybołówstwa lub poza nimi, kształcenie ustawiczne oraz tworzenie miejsc pracy na obszarach rybołówstwa i akwakultury.

Funding

Total project cost €245 000
FLAG grant €106 500
  • EU contribution (EMFF): €90 375
  • Public contribution (national): €16 125
Beneficiary contribution €138 500

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2012
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Karczma “Dębowy Dwór”

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Eliza Obirek
+48 16 611 00 01
Poland
Publication date: 
19/12/2019
PDF Version