FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Izvoz živih hobotnica

Official Title: 
TRANSPOLVO - “Identificação das condições para transporte de polvo vivo por longos períodos a altas densidades”
Country:
TRANSPOLVO je istraživački projekt u okviru kojeg se istražuju uvjeti prijevoza živih hobotnica potrošačima.

Description

U posljednjih nekoliko godina na međunarodnim tržištima kao što su Japan i Koreja raste zanimanje za portugalsku hobotnicu. Poduzeća iz tih azijskih zemalja zainteresirana su za kupnju živih hobotnica koje su potrebne za pripremu nacionalnih specijaliteta kao što su sannakji i kizukuri. Bilo je potrebno provesti istraživanje kako bi se utvrdilo je li moguć izvoz velikih količina živih hobotnica na tako veliku udaljenost. Istraživačka postaja za akvakulturu Portugalskog instituta za ocean i atmosferu (IPMA-EPPO), smještena u Olhau u pokrajini Algarve, odlučila je, uz niz partnera kao što je udruženje ARMALGARVE Octopus, istražiti uvjete pod kojima bi takav prijevoz bio moguć uz istodobno zadovoljavanje zahtjeva međunarodnih kupaca i standarda povezanih s dobrobiti životinja.

Zajedno su osmislili niz eksperimenata kako bi ocijenili preživljavanje, dobrobit životinja i kvalitetu vode putem simulacija prijevoza koje su provedene s različitim brojem hobotnica. Eksperimenti su izvedeni u skladu s europskim smjernicama o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (Direktiva 2010/63/EU).

Results: 

Na temelju testova zaključeno je da je kvaliteta vode ostala unutar normalnih granica, ali primijećena je povećana količina amonijaka (dušikov spoj koji nastaje kao rezultat metabolizma izlučevina). Međutim, unatoč znatnom povećanju određenih metabolita u svim ispitivanjima stopa preživljavanja iznosila je 100 %, a hobotnice su se brzo i potpuno oporavile u roku od nekoliko sati nakon završetka eksperimenata.

Navedenim projektom utvrđene su operativne potrebe koje se odnose na prijevoz živih hobotnica te je naglašena potreba za stvaranjem infrastrukture kao što su hlađeni spremnici, kako bi se pružila potpora ovoj djelatnosti. Slijedom objave rezultata ispitivanja potaknuto je zanimanje nekoliko poduzeća za uspostavu prijevoznih sustava za izvoz živih hobotnica.

Transferability: 

Lov na hobotnice u Portugalu naišao je na niz izazova u proteklih nekoliko godina zbog povećanja troškova proizvodnje i stagnacije prodajnih cijena. Mogućnost za izvoz tog glavonošca na azijsko tržište dočekana je s velikim entuzijazmom među ribarima i brodovlasnicima.

Razvoj praktičnih rješenja za prijevoz živih hobotnica u komercijalne svrhe može pridonijeti komercijalizaciji tog važnog resursa u ribarstvu, koji je prisutan na mnogim područjima FLAG-a. Određene lekcije mogu se primijeniti i na druge morske resurse od rastućeg međunarodnog interesa, kao što su bodljikaši i drugi mekušci.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Projektom se dokazuje važnost uključivanja dionika sa znanstvenim i tehnološkim vještinama kako bi se uvele inovacije u sektoru ribarstva. Zaista, projektom se pomažu otkloniti različiti problemi povezani s lovom na hobotnice i njihovim stavljanjem na tržište, a potencijal za povećani prihod od izvoza mogao bi poboljšati socioekonomsku situaciju na određenim područjima FLAG-a s obzirom na činjenicu da se lovom na hobotnice općenito bave mala obiteljska ribarska poduzeća.

Funding

Total project cost €81 207,32
FLAG grant €81 207,32
  • EU contribution (EMFF): €60 905,5
  • Public contribution (national): €20 301,82

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2015 to Dec 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Rita Pestana
+351 289 700 171
Portugal
Publication date: 
20/07/2017
PDF Version