FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Okrepitev staležev domorodne ostrige v zalivu Tralee

Official Title: 
Purchase of equipment to enhance native flat oyster stocks through spat collection in Tralee Bay
Country:
Ribiška zadruga sprejme uporabo nove tehnologije, da bi zagotovila trajnost svojih staležev domorodnih ostrig. Z uvedbo kolektorjev za mladice („coupelles‟), ki se uporabljajo v Franciji, je ribiško društvo Tralee Oyster ponudilo svetlejšo prihodnost svojim ribičem, ki se ukvarjajo z ostrigami, in lokalni tradiciji, ki jo predstavljajo.

Description

Ribiškemu društvu Tralee Oyster (TOFS) je zaupano upravljanje divjih ostrig v zalivu Tralee. Neprofitna zadruga upravlja naravni vir za celotno skupnost. Leta 2016 je društvo TOFS vključevalo 78 čolnov, ki so pobrali 180 ton ploščatih ostrig v vrednosti 1 170 000 EUR. Zaliv Tralee ponuja dobre pogoje za naravno reprodukcijo domorodnih ostrig (evropska ploščata ostriga Ostrea Edulis), za vzdrževanje zdravega staleža ostrig pa izvajajo program za zbiranje[1] mladic.

Vendar pa je stalež v zadnjih letih resno omejen zaradi pomanjkanja primernega naselitvenega substrata[2], ki je ključnega pomena za razmnoževanje. Po navadi so dodatni substrat nudile lupine školjk, ki pa jih zaradi velikega povpraševanja na trgu po školjkah v lupini ni več na pretek.

V društvu TOFS so bili seznanjeni z različnimi tehnologijami, ki jih uporabljajo v Franciji, na obisku pri francoskih gojiteljih ostrig, ki uporabljajo kolektorje (coupelles), pa so slednje videli v uporabi. V razpravah so izvedeli, kako bi jih lahko učinkovito uporabljali v razmerah plimovanja v zalivu Tralee. Lokalna akcijska skupina za ribištvo je pomagala društvu TOFS vložiti sredstva v te kolektorje za mladice ostrig, ki so znani kot coupelles, in v pripadajočo opremo, da bi zagotovili nadomestni habitat, v katerega se lahko mladice naselijo, in povečali ravni naravnega substrata, kar je bistveno za optimalno pridobivanje. Tehnologijo so uvedli na celotnem območju, zato se pričakuje, da se bo število mladic ostrig povečalo.


[1]Ličinke ostrig se pritrdijo na površino, na primer na lupino druge ostrige, in se nato imenujejo mladice.

[2] Površina, na kateri ostrige živijo, rastejo in dobivajo hrano.

Results: 

Ta projekt je ribiškemu društvu Tralee Oyster omogočil uvajanje inovacij z iskanjem obstoječe tehnologije in njeno obsežno uporabo na njihovem območju. Projekt je povečal moč in učinkovitost zadruge glede upravljanja skupnega vira za člane v imenu irske države. Ker se je projekt začel poleti 2018, konkretnih rezultatov, vidnih v številu mladic ostrige, ne pričakujejo pred pomladjo 2019, čeprav bi znaten porast morda lahko opazili šele leta 2020.

Transferability: 

Kolektorji (coupelles) in barža, uporabljeni v tem projektu, so iz Francije, zato je dokazano, da je mogoče tehnologijo in opremo prenesti na območja gojenja ostrig po vsej Evropi. Podoben prenos tehnologije bi morda želela preučiti tudi druga območja z lokalnimi akcijskimi skupinami za ribištvo, ki se soočajo z izzivi v zvezi s staleži ostrig in imajo zadosten zarodni stalež za preskušanje nove tehnologije v izvedljivem obsegu.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Izkušnje: Gojitelji ostrig so že več let razmišljali o tem projektu, vendar sta jih k uresničitvi zamisli spodbudila njihova vključenost v lokalno akcijsko skupino za ribištvo in obisk, med katerim so si ogledali kolektorje (coupelles) v delovnem okolju. Finančna podpora lokalne akcijske skupine za ribištvo jim je vzbudila zaupanje, da so v projekt vložili svoj čas in denar v zadostnem obsegu, da so se stvari spremenile. Možnost dostopa do sredstev lokalne akcijske skupine za ribištvo je bila velika prednost za društvo TOFS, saj je društvo neprofitna organizacija.
  • Prispevek k cilju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: a) inovacije in dodajanje vrednosti vzdolž dobavne verige v ribištvu

Funding

Total project cost €168 113
FLAG grant €100 868
  • EU contribution (EMFF): €50 434
  • Public contribution (national): €50 434
Beneficiary contribution €67 245

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Vera O’donovan
+353 66 915 0909
Ireland
Publication date: 
24/08/2018
PDF Version