FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Vækst i bestandene af europæisk østers i Tralee Bay

Official Title: 
Purchase of equipment to enhance native flat oyster stocks through spat collection in Tralee Bay
Country:
Et fiskerikooperativ anvender ny teknologi til at sikre bæredygtigheden i sine lokale bestande af europæisk østers. Tralee Oyster Fisheries Society er begyndt at bruge franske yngelsamlere ("coupelles"), og det betyder lysere fremtidsudsigter for østersfiskerne og den lokale tradition, de repræsenterer.represent.

Description

Tralee Oyster Fisheries Society (TOFS) har ansvaret for forvaltningen af østersfiskeriet i de naturlige bestande i Tralee Bay i Irland. Nonprofitkooperativet varetager på hele samfundets vegne denne naturressource. I 2016 rådede TOFS over 78 både, som høstede 180 tons østers til en værdi af EUR 1.170.000. Tralee Bay har en betydelig naturlig reproduktionskapacitet for europæisk østers (Ostrea Edulis, også kaldet flad østers), og for at opretholde sunde østersbestande kører man også et yngelopsamlingsprogram[1].

Bestanden er imidlertid svundet kraftigt ind de seneste år på grund af manglen på egnede vækstmedier[2], som er afgørende for reproduktionen. Vækstmediet har traditionelt været muslingeskaller, som ikke længere findes i rigelige mængder, fordi markedet nu foretrækker muslinger med skal.

Hos TOFS var man bekendt med en anden metode, der bruges i Frankrig, og ved et besøg hos en fransk østersproducent, der brugte yngelsamlere, kunne kooperativets repræsentanter se disse "coupelles" (også kaldet "kinesiske hatte") i funktion. I dialog med producenten lærte de, hvordan de kunne bruge dem effektivt under tidevandsforholdene i Tralee Bay. Den lokale FLAG hjalp TOFS med at investere i disse østersyngelsamlere og det tilhørende udstyr med det formål at tilvejebringe et alternativt levested, hvor ynglen kan fæstne sig, og øge mængden af naturlige vækstmedier, som er afgørende for optimal rekruttering. Teknologien er blevet indført i hele det lokale fiskeri, som forventer en stigning i østersyngelmængderne.


[1] Østerslarverne fæstner sig på en overflade, f.eks. skallen af andre østers, og kaldes derefter yngel.

[2] Den overflade, hvorpå østersen lever, vokser og henter næring.

Results: 

Dette projekt har sat Tralee Oyster Fisheries Society i stand til at forny sig ved at opsøge en eksisterende teknologi og anvende den til sit fiskeri i stor målestok. Projektet har øget kooperativets effektivitet og kapacitet til på den irske stats vegne at forvalte en fælles ressource for sine medlemmer. Da teknologien først blev indført i sommeren 2018, forventes der dog ikke konkrete resultater med yngelmængderne førend foråret 2019, og måske først i 2020 vil der kunne ses en betydelig stigning.

Transferability: 

Yngelsamlerne og prammen i dette projekt stammer fra Frankrig, hvilket viser, at det er muligt at overføre teknologi og udstyr mellem østersproducerende områder i Europa. Andre FLAG-områder, hvis østersbestande er udfordrede, og som har tilstrækkelige yngelmængder til at lave forsøg med ny teknologi i rentabel målestok, kan være interesseret i at se nærmere på en lignende teknologioverførsel.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Erfaringer: Østersproducenterne havde overvejet projektet i en årrække, men motivationen til at gå fra tanke til handling kom fra deres samarbejde med FLAG'en og takket være deres besøg i Frankrig, hvor de så yngelsamlerne i deres rette element. Den økonomiske støtte fra FLAG'en gav dem rygstødet til at investere tid og penge i et projekt af en tilstrækkelig størrelse til at gøre en forskel. Muligheden for at få adgang til finansiering hos FLAG'en har været en stor fordel for TOFS, der er en nonprofitorganisation.
  • Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: a) innovation og merværdi til fiskeriforsyningskæden.

Funding

Total project cost €168 113
FLAG grant €100 868
  • EU contribution (EMFF): €50 434
  • Public contribution (national): €50 434
Beneficiary contribution €67 245

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Vera O’donovan
+353 66 915 0909
Ireland
Publication date: 
24/08/2018
PDF Version