FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

EcoExplorer, merinisäkkäiden tarkkailua Algarvessa

Official Title: 
Observação de Cetáceos no Algarve
Country:
Vanhan kalastajasuvun vesa André halusi alkaa hyödyntää merta aivan uudella tavalla. Se onnistui, kun hän ryhtyi järjestämään merinisäkkäiden tarkkailuretkiä omasta kotipaikastaan, perinteisestä portugalilaisesta kalastajakylästä Ferragudosta käsin. Nyt matkailijat saavat nauttia hänen paikallisen ympäristön tuntemuksestaan ja rakkaudestaan siihen.

Description

Vanhan kalastajasuvun vesa André halusi alkaa hyödyntää merta aivan uudella tavalla. Se onnistui, kun hän ryhtyi järjestämään merinisäkkäiden tarkkailuretkiä omasta kotipaikastaan, perinteisestä portugalilaisesta kalastajakylästä Ferragudosta käsin. Nyt matkailijat saavat nauttia hänen paikallisen ympäristön tuntemuksestaan ja rakkaudestaan siihen.

Kuten niin monet kalastajaperheiden pojat, André alkoi kalastaa isänsä aluksella jo 14-vuotiaana. Siitä alkoi hänen merellistä ympäristöä kohtaan tuntemansa loppumaton uteliaisuus, joka johti aikanaan meribiologian opintoihin. André aloitti uransa perheensä kalastusyrityksessä mutta halusi löytää toisen tavan ansaita elantonsa meriympäristöön liittyvällä liiketoiminnalla.

Activities: 

Hän päätti perustaa yrityksen, jonka tarkoituksena oli tutustuttaa matkailijoita paikalliseen meriympäristöön ja erityisesti järjestää delfiinien ja muiden valaiden tarkkailuretkiä. FLAG-ryhmän tuen ansiosta hän kykeni ostamaan ensimmäisen aluksensa, joka oli suunniteltu meren eläimistön tarkkailuretkiä varten.

Results: 

Aluksi André kuljetti matkailijoita merelle muiden yritysten puolesta apunaan eläkkeellä oleva kalastaja. Nyt hänellä on yhteensä kolme venettä ja oma yritys (www.wildwatch.pt). Yritys tarjoaa matkailijoille kattavia paketteja, joihin voi kuulua merieläinten tarkkailua, onkimista, melontaa tai snorklausta. Wildwatchin palveluja käyttää joka vuosi 8 000–10 000 matkailijaa, ja se työllistää kolme kokopäivätoimista työntekijää sekä kolme muuta työntekijää yhdeksän kuukautta vuodessa. Kesäisin tarvitaan vielä neljä lisähenkilöä. Koska kesä on kalastuksessa hiljaista aikaa, monet paikalliset kalastajat ottavat mielellään vastaan tätä kausiluontoista työtä.

Transferability: 

Kalastajat ja heidän perheensä tuntevat paikallisen ympäristön perin pohjin. Heillä on siksi ainutlaatuista tietoa, jota he voivat hyödyntää tällaisessa uudessa tai kalastusta täydentävässä toiminnassa.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Kokemukset: FLAG-ryhmän ansiosta André kykeni käynnistämään toimintansa, josta kehittyi täysimittainen, itsenäinen yritys. FLAG-ryhmän tuki toimikin eräänlaisena alkupääomana. André korostaa, että vahvan valistus- ja luonnonsuojelupainotteisuuden ansiosta toiminta ja yritys ovat kestävällä pohjalla.
  • Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: monipuolistamisen tukeminen ammattikalastuksessa tai sen ulkopuolella, elinikäinen oppiminen ja työpaikkojen luominen kalastus- ja vesiviljelyalueilla.

Funding

Total project cost €89 046
FLAG grant €53 428
  • EU contribution (EMFF): €40 071
  • Public contribution (national): €13 357
Beneficiary contribution €35 618

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2011
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Wildwatch

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Lina Oliveira
+351 282 482 889
Portugal
Publication date: 
11/05/2017
PDF Version