FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Din Danemarca în Rodopi: cum se pot aduce pescăriile mai aproape de cetățeni

Country:
Region: 
După o vizită de studiu la FLAG-ul Fyn din Danemarca, un membru al unei asociații de pescari s-a simțit motivat să adapteze unul din proiectele daneze la nevoile din zona sa. Proiectul are ca scop încurajarea turismului și îmbunătățirea cunoștințelor locale privind patrimoniul pescăresc.

Description

Zona Rodopilor de Vest din Bulgaria este marcată de râuri și baraje, utilizate pe scară largă pentru piscicultură și pescuit. Datorită valoroaselor sale resurse naturale, o mare parte din această zonă beneficiază de protecție Natura 2000. Din acest motiv, este dificilă crearea de noi atracții turistice, deoarece statutul de arie protejată permite doar o exploatare extrem de atentă, care trebuie acompaniată de o serie de măsuri speciale care demotivează antreprenorii.

Strategia de dezvoltare locală a FLAG-ului a identificat întărirea turismului și a pescuitului recreativ ca priorități pentru această zonă. Ambele trebuie realizate cu protejarea zonelor naturale. Prin proiectul FLAG, Societatea locală de Vânătoare și Pescuit a construit un centru expozițional pescăresc într-o veche clădire pe care o deținea în proprietate și a conceput materialele care să fie expuse (de exemplu replici în mărime naturală ale speciilor locale de pești și reprezentări ale diferitelor ape din zonă). De asemenea, au dezvoltat o platformă web care listează informații turistice și despre pescării, de exemplu unități de cazare, puncte de informare, magazine de articole de pescuit și magazine și restaurante în care vizitatorii pot degusta pește proaspăt local.

Ideea proiectului s-a născut în 2011, când membrii consiliului FLAG și ai adunării generale au luat parte la o vizită de studiu în Danemarca, unde să găsească idei pentru abordarea provocărilor identificate în cadrul strategiei. În timpul vizitei, Vladimir Peykov, membru în consiliul de conducere al Societății de Vânătoare și Pescuit Devin, a vizitat inițiativa Seatrout Fyn, care promovează pescuitul la păstrăv de mare ca un punct forte pentru turismul din zonă și ca o atracție sustenabilă și profitabilă. Întorși acasă, membrii societății au depus eforturi pentru a explora posibilitățile de a face același lucru, consolidând astfel reputația zonei ca zonă de turism pescăresc concentrată pe păstrăvul balcanic.

Results: 

Proiectul a cuprins două acțiuni principale: construirea unui centru expozițional al pescăriilor, cu o cameră de expoziție și o sală de conferințe, într-un spațiu neutilizat de la sediul societății, inclusiv echipamentele și materialul de expoziție; precum și dezvoltarea unei platforme web cu informații utile pentru comunitățile de pescari și turiștii din zona FLAG-ului.

Lansată în 2020, platforma web a primit peste 1.700 de vizite în primele două luni, iar centrul expozițional este folosit pentru vizite școlare, activități de educație de mediu, evenimentele ale pescarilor și vânătorilor și conferințe de presă. FLAG-ul folosește spațiul și pentru informarea comunității locale cu privire la punerea în aplicare a DLRC și pentru diseminarea de informații și materiale educaționale pe subiecte de pescuit.

Transferability: 

Proiectul s-a dovedit deja că poate fi transferat, de la Marea Baltică la zonele continentale. Se poate dovedi util pentru toate zonele de pescuit cu potențial de a dezvolta turismul pescăresc, mai ales în situațiile în care natura protejată a spațiului de exploatat face dificilă inițierea de noi afaceri. Centrul expozițional pescăresc a crescut nivelul de conștientizare a populației locale și a turiștilor cu privire la patrimoniul natural și resursele piscicole din zonă. Instrumentele de diseminare digitală, precum platforma web, oferă oportunități suplimentare de promovare, informare și atragere de turiști.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Lecții: Proiectul nu ar fi avut loc dacă nu ar fi fost inspirat de vizita de studiu în Danemarca. Aceste vizite s-au dovedit a fi instrumente utile de partajare de idei și de creștere a încrederii noilor promotori în procesul de punere în aplicare și în posibilele rezultate. Bineînțeles, acest lucru necesită planificarea adecvată a vizitei, astfel încât proiectele vizitate să fie cele mai relevante pentru persoanele participante. De asemenea, depinde de capacitatea de adaptare a proiectelor vizitate la nevoile și resursele din zona de acasă.

Contribuția la obiectivul DLRC: d) promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural în zonele de pescuit și acvacultură, inclusiv pescuitul, acvacultura și patrimoniul cultural maritim.

Funding

Total project cost €43 271
FLAG grant €43 271
  • EU contribution (EMFF): €36 780
  • Public contribution (regional): €6 491

Project information

Timeframe of implementation From Apr 2020 to Dec 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Devin Hunting and Fishing Society

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Antim Parzhanov
+359 89 443 8144
Bulgaria
Publication date: 
16/04/2021
PDF Version