FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Z Danii w Rodopy: przybliżanie rybołówstwa mieszkańcom miast

Country:
Region: 
Wizyta studyjna w LGR na wyspie Fionii (Fyn FLAG) w Danii zainspirowała przewodniczącego stowarzyszenia rybaków do zaadaptowania jednego z duńskich projektów do potrzeb swojego regionu. Projekt ma na celu ożywienie turystyki i poprawę lokalnej wiedzy na temat dziedzictwa rybołówstwa.

Description

Obszar Rodopów Zachodnich w Bułgarii wyróżnia się zaporami i rzekami, które są szeroko wykorzystywane do hodowli ryb i wędkarstwa. Ze względu na cenne zasoby naturalne znaczna część obszaru objęta jest ochroną w ramach programu Natura 2000. Utrudnia to tworzenie nowych atrakcji turystycznych, ponieważ status chroniony pozwala jedynie na bardzo ostrożną eksploatację. Musi jej towarzyszyć szereg środków specjalnych, które zniechęcają przedsiębiorców.

W opracowanej przez LGR Lokalnej Strategii Rozwoju za priorytety uznano wzmocnienie turystyki i rybołówstwa rekreacyjnego w tym obszarze. Oba te cele mają być osiągnięte z poszanowaniem chronionych obszarów środowiska naturalnego. W ramach projektu LGR lokalne Stowarzyszenie Łowiecko-Wędkarskie zbudowało w swoim starym budynku centrum wystawowe rybołówstwa oraz zaprojektowało materiały, które miały być w nim prezentowane (np. pełnowymiarowe repliki lokalnych gatunków ryb oraz prezentacje różnych zbiorników wodnych w okolicy). Stworzyło ono również platformę internetową, która zawiera informacje turystyczne i dotyczące rybołówstwa, takie jak zakwaterowanie, punkty informacyjne, sklepy ze sprzętem wędkarskim oraz sklepy i restauracje, w których można skosztować świeżych, lokalnie złowionych ryb.

Pomysł projektu narodził się w 2011 roku. Wtedy to członkowie zarządu i zgromadzenia ogólnego LGR wzięli udział w wizycie studyjnej w Danii, aby znaleźć pomysły na sprostanie wyzwaniom określonym w strategii. Podczas wizyty Vladimir Peykov, prezes Stowarzyszenia Łowiecko-Wędkarskiego Devin, zapoznał się z programem Seatrout Fyn. Promuje on łowienie troci wędrownej jako turystyczny atut oraz trwałą i dochodową atrakcję regionu. Po powrocie do domu stowarzyszenie podjęło wysiłki w celu zbadania możliwości przeprowadzenia takiego samego programu, aby tym samym umocnić region jako miejsce turystyki wędkarskiej ukierunkowanej na troć bałkańską.

Results: 

W ramach projektu podjęto dwa główne działania: budowę rybackiego centrum wystawowego w niewykorzystanej przestrzeni w siedzibie stowarzyszenia, z salą wystawową i salą konferencyjną, wraz z wyposażeniem i materiałami wystawowymi; opracowanie platformy internetowej zawierającej przydatne informacje dla społeczności rybackich i turystów z obszaru LGR.

Uruchomiona w 2020 r. platforma internetowa została odwiedzona w ciągu pierwszych kilku miesięcy ponad 1700 razy. Centrum wystawowe jest miejscem wizyt szkolnych, działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, zjazdów rybaków i myśliwych oraz konferencji prasowych. LGR wykorzystuje również pomieszczenia do informowania lokalnej społeczności o wdrażaniu RLKS oraz do dystrybucji materiałów informacyjnych i edukacyjnych o tematyce rybackiej.

Transferability: 

Projekt ten okazał się już możliwy do przeniesienia z Morza Bałtyckiego na obszary śródlądowe. Może okazać się przydatny dla wszystkich obszarów rybackich z potencjałem rozwoju turystyki opartej na rybołówstwie. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy chroniony status obszarów, które mają być eksploatowane, utrudnia zakładanie nowych przedsiębiorstw. Rybackie centrum wystawowe zwiększyło świadomość miejscowej ludności i turystów na temat dziedzictwa naturalnego i zasobów rybackich tego obszaru. Cyfrowe narzędzia komunikacji, takie jak platforma internetowa, zapewniają dodatkowe możliwości promocji, informacji i przyciągania turystów.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Wnioski: Projekt nie powstałby bez inspiracji, jaką była wizyta studyjna w Danii. Takie wyjazdy okazały się skutecznym narzędziem wymiany pomysłów i dały nowym organizatorom większą wiarę w proces wdrażania i potencjalne rezultaty. Oczywiście wyjazd musi być odpowiednio zaplanowany, aby odwiedzane projekty były jak najbardziej adekwatne dla uczestników. Zależy to również od możliwości zaadaptowania odwiedzanych projektów do potrzeb i zasobów obszaru rodzimego.

Wkład w osiągnięcie celu RLKS (CLLD): d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Funding

Total project cost €43 271
FLAG grant €43 271
  • EU contribution (EMFF): €36 780
  • Public contribution (regional): €6 491

Project information

Timeframe of implementation From Apr 2020 to Dec 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Devin Hunting and Fishing Society

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Antim Parzhanov
+359 89 443 8144
Bulgaria
Publication date: 
16/04/2021
PDF Version