FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

No Dānijas līdz Rodopu kalniem: zivsaimniecības kļūst tuvākas sabiedrībai

Country:
Region: 
Pēc izpētes vizītes pie vietējās rīcības grupas Fyn FLAG Dānijā zvejnieku asociācijas biedrs nolēma pielāgot vienu no dāņu projektiem sava reģiona vajadzībām. Projekta mērķis ir veicināt tūrismu un uzlabot vietējās zināšanas par zivsaimniecību mantojumu.

Description

Bulgārijas Rodopu kalnu rietumu daļā ir daudz dambju un upju, kas tiek plaši izmantotas zivsaimniecībai un makšķerēšanai. Tā kā šajā reģionā ir vērtīgi dabas resursi, liela daļa reģiona ir Natura 2000 teritorija. Tāpēc jaunu tūrisma objektu izveide ir apgrūtināta, jo aizsargājamajās dabas teritorijās ir atļautas tikai atsevišķas darbības, kas nerosina uzņēmēju interesi.

FLAG Vietējā attīstības stratēģijā par reģiona prioritātēm ir noteiktas tūrisma veicināšana un makšķerēšanas tūrisms, kas jāīsteno, ievērojot aizsargājamo teritoriju noteikumus. Ar šī FLAG projekta starpniecību vietējā Medību un makšķerēšanas asociācija vecā tai piederošā ēkā ir izveidojusi zivsaimniecības izstāžu centru un eksponātus (piemēram, ir apskatāmas reģionā sastopamās zivis, kuru eksponāti atveidoti pilnā izmērā, kā arī var aplūkot vairāku ūdens krātuvju samazinātos 3D modeļus). Turklāt asociācija izstrādājusi tīmekļa vietni, kurā pieejama informācija par tūrismu un zivsaimniecībām, tostarp informācija par naktsmītnēm, informācijas punktiem, makšķerēšanas rīku veikaliem un citiem veikaliem, kā arī par restorāniem, kuros apmeklētāji var nogaršot svaigi ķertas vietējās zivis.

Projekta ideja tika izstrādāta 2011. gadā, kad FLAG valdes locekļi un ģenerālā asambleja devās izpētes vizītē uz Dāniju, lai rastu idejas, kā risināt stratēģijā identificētos izaicinājumus. Vizītes laikā Devinas Medību un makšķerēšanas asociācijas valdes loceklis Vladimirs Pejkovs (Vladimir Peykov) apmeklēja Seatrout Fyn projekta partnerus. Šī projekta mērķis ir veicināt taimiņu makšķerēšanu kā vienu no reģiona tūrisma aktivitātēm un ilgtspējīgu un ienesīgu tūristu piesaistes aktivitāti. Vēlāk asociācija pētīja iespējas arī savu reģionu reklamēt kā makšķerēšanas tūrisma galamērķi, uzsvaru liekot uz Balkānu foreļu makšķerēšanu.

Results: 

Projektam bija divi darbības virzieni: asociācijas galvenā biroja neizmantotajās telpās izveidot zivsaimniecības izstāžu centru ar izstāžu zāli un konferenču telpu, iegādāties aprīkojumu un izstāžu materiālus, kā arī izveidot tīmekļa vietni jeb platformu, kurā tiktu sniegta noderīga informācija makšķerniekiem un tūristiem FLAG reģionā.

Tīmekļa platforma uzsāka darbību 2020. gadā un pirmo pāris mēnešu laikā to apmeklēja 1700 viesu, savukārt izstāžu centru apmeklēja skolēnu grupas, tajā notika vides izglītības aktivitātes, makšķernieku un mednieku sanāksmes un preses konferences. FLAG izmanto telpas, lai informētu vietējos iedzīvotājus par sabiedrības virzītas vietējās attīstības pasākumu ieviešanu un lai izplatītu ar makšķerēšanu saistītus informatīvus un izglītojošus materiālus.

Transferability: 

Projektu jau šobrīd iespējams pārnest uz citiem reģioniem, piemēram, uz Baltijas jūras reģionu un iekšzemes reģioniem. Projekts varētu būt noderīgs visiem makšķerēšanas reģioniem, kuros ir potenciāls attīstīt ar zivsaimniecību saistītu tūrismu, īpaši tur, kur aizsargājamo teritoriju noteikumi sarežģī iespējas uzsākt uzņēmējdarbību. Zivsaimniecības izstāžu centrs ir vairojis vietējo iedzīvotāju un tūristu informētību un zināšanas par reģiona dabas un zivsaimniecības resursiem. Turklāt tīmekļa platforma sniedz papildu iespējas reklamēt reģionu, informēt par to un piesaistīt tūristus.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Secinājumi: Projekts nebūtu bijis iespējams bez izpētes vizītē Dānijā gūtās iedvesmas. Ir pierādījies, ka šādas vizītes ir efektīvs rīks, kā kopīgot idejas un sniegt pārliecību tiem, kuri atrodas ieviešanas procesa sākuma posmā. Neapšaubāmi tam nepieciešama atbilstoša vizītes plānošana, lai apmeklētie projekti pēc iespējas atbilstu iesaistīto pušu interesēm. Tas atkarīgs arī no iespējas pielāgot apmeklētos projektus sava reģiona vajadzībām un iespējām.

Atbilstība sabiedrības virzītas vietējās attīstības mērķim: d) sociālās labklājības un kultūras mantojuma, tostarp zivsaimniecību, akvakultūras un jūras kultūras mantojuma, veicināšana zivsaimniecības un akvakultūras reģionos.

Funding

Total project cost €43 271
FLAG grant €43 271
  • EU contribution (EMFF): €36 780
  • Public contribution (regional): €6 491

Project information

Timeframe of implementation From Apr 2020 to Dec 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Devin Hunting and Fishing Society

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Antim Parzhanov
+359 89 443 8144
Bulgaria
Publication date: 
16/04/2021
PDF Version