FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Odling av drottningkammusslor

Official Title: 
Cultivo, diseño y elaboración de la volandeira de la ría de Vigo
Country:
Region: 
ID: 
GPP020-ES201
Kammusselfiskare slog sig samman med forskare för att undersöka möjligheterna att odla drottningkammusslor i Vigo-bäckenet och därigenom diversifiera sina produktionsmetoder och göra sin verksamhet mer hållbar.
clld020-scallop

Description

Drottningkammusslor är en medelstor art av kammusslor med ett färgrikt skal som är rikligt förekommande i Ria de Vigo-området, men inte mycket hade gjorts för att ge mervärde åt denna mollusk, som helt enkelt oftast såldes färsk till lågt pris. För att garantera ett bättre marknadspris för arten och undvika leveransavbrott på grund av återkommande föroreningar, började San José de Cangas fiskeförening överväga möjligheten att odla kammusslor i trattnät. Det hade aldrig gjorts i området och man bad Vigos universitet och Spaniens oceanografiska institut om stöd för att undersöka vilka förutsättningar och metoder som skulle kunna möjliggöra en vattenbruksverksamhet.

I nära samarbete med fiskarna studerade forskare och vetenskapsmän vilken den bästa årstiden och platsen är för att samla in larver, hur man bäst skulle göra för att få ut dem ur behållarna samt metoder för uppfödning som skulle kunna optimera kammusslornas tillväxt och överlevnadsgrad. Försök genomfördes för att exempelvis fastställa acceptabel densitet för enskilda drottningkammusslor i skördekorgarna, rätt tidpunkt för att föra över dem till trattnäten och optimal metod för att lossa och rengöra de mogna kammusslorna. Tack vare försöken lyckades man utveckla en ny produktionsverksamhet för drottningkammusslor som var mindre känslig för förorening av havsbottnen.

Detta följdes upp av en professionell marknadsundersökning om hur denna nya produktion bäst skulle säljas. Den inbegrep utveckling och laboratorieförsök med olika slags produkter av drottningkammusslor, som konserverade, frusna och vakuumförpackade kammusslor, liksom musslor i förpackningar med modifierad atmosfär. Samtidigt deltog man i gastronomiska evenemang för att göra reklam för dem.

Results: 

Projektet gav upphov till större insikter i drottningkammusslors reproduktions- och odlingscykel och gjorde att fiskare kunde diversifiera sin produktionsverksamhet från fiske till att även odla drottningkammusslor. Det har resulterat i stabilare, mer tillförlitliga och hållbara leveranser. Två heltidsjobb skapades för att bedriva vattenbruksverksamheten och två nya produkter av drottningkammusslor finns nu på marknaden (frusna och vakuumförpackade). Båda produkterna har kommit in på nya tätortsmarknader utanför området, som Madrid och Barcelona, och säljs till ett pris som är dubbelt så högt som för färska drottningkammusslor (3 euro i stället för 1,50).

Transferability: 

Detta slags nära samarbete med forskare krävs för en rad olika försöksprojekt – från utveckling av nya produktionsmetoder till innovativa livsmedelsprodukter.  

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Erfarenheter: Man måste vara särskilt noga med att garantera god kommunikation och förtroende mellan fiskare och forskare, så att båda är införstådda med den andres målsättningar och begränsningar (t.ex. ogynnsamma väderförhållanden som hindrar provtagning och behovet av tid för databearbetning). Detta är oerhört viktigt för en konstruktiv relation och påverkar i slutänden kvaliteten på de data som samlas in.
  • Bidrag till LLU-målet: tillföra mervärde, skapa jobb, locka ungdomar och främja innovation längs alla led av leverantörskedjan för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

 

Funding

Total project cost €153 818
FLAG grant €153 818
  • EU contribution (EMFF): €115 364
  • Public contribution (regional): €38 454
Beneficiary contribution €45 040

Project information

Timeframe of implementation From Jun 2010 to Oct 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Cofradía de pescadores “San José” de Cangas

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. María Elena Herbello Puentes
+34 986 35 81 09
Spain

Organisation Contacts

Cofradía de pescadores “San José” de Cangas
Mr. David Fernández
+34 986 30 01 65
Spain
Publication date: 
22/02/2017
PDF Version