FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Cultivating Queen Scallops

Official Title: 
Cultivo, diseño y elaboración de la volandeira de la ría de Vigo
Country:
Region: 
ID: 
GPP020-ES201
Kammkarpe püüdvad kalurid asusid tegema koostööd teadlastega, et uurida ebakammkarpide kasvatamise võimalusi Vigo suudmes, eesmärgiga mitmekesistada tootmismeetodeid ja parandada oma tegevuse jätkusuutlikkust.
clld020-scallop

Description

Ebakammkarpi, keskmise suuruse ja värvikireva karbiga kammkarplast, leidub Ria de Vigo piirkonnas rikkalikult, kuid selle tavaliselt värskena ja odavalt müüdava molluski väärtuse tõstmiseks ei ole kuigi palju ette võetud.  Et tagada liigile parem turuhind ja vältida perioodilisest saastumisest tulenevaid tarnekatkestusi, tuli San José de Cangase kalandusliit ideele kaaluda kammkarpide kasvatamist rõngasvõrkudes. Seda ei ole selles piirkonnas varem tehtud, mistõttu paluti abi Vigo Ülikoolilt ja Hispaania okeanograafia instituudilt, et uurida vesiviljelustegevust võimaldavaid tingimusi ja meetodeid.

Teadlased uurisid tihedas koostöös kaluritega, millal on parim aeg kudu kogumiseks, kuidas seda kõige paremini mahutitest kätte saada ning millised edasi kasvatamise meetodid tagaksid kammkarpide maksimaalse kasvu ja ellujäämismäärad. Viidi läbi katseid, näiteks selleks, et määrata kindlaks vastuvõetav ebakammkarpide tihedus mahutis, selgitada välja õige aeg kammkarpide üleviimiseks rõngasvõrkudesse ning leida optimaalsed meetodid täiskasvanud kammkarpide püüdmiseks ja puhastamiseks. Edukate katsete tulemusena arendati välja uus ebakammkarpide tootmisviis, mis avaldab merepõhjale vähem saastavat mõju.

Sellele järgnes professionaalne turu-uuring uue toodangu tõhusama müügi tagamiseks. Uuringu käigus arendati välja ja katsetati laboratoorselt mitmesuguseid ebakammkarpidest valmistatud tooteid, näiteks konserveeritud, külmutatud ja vaakumpakendatud ning gaasikeskkonda pakendatud kammkarpe. Toodete edendamiseks osaleti ka gastronoomiaüritustel.

Results: 

projekt aitas paremini mõista ebakammkarpide reproduktsiooni- ja kasvutsüklit ning võimaldas kaluritel oma tegevust mitmekesistada alates kalapüügist kuni ebakammkarpide kasvatamiseni. See on taganud stabiilsema, usaldusväärsema ja jätkusuutlikuma pakkumise. Vesiviljelustegevuse juhtimiseks loodi kaks täisajaga töökohta ning turule on lastud kaks uut ebakammkarpidest valmistatud toodet (külmutatud ja vaakumpakendatud). Mõlema toote hind on värskete ebakammkarpide hinnast kaks korda kõrgem (vastavalt 3 € ja 1,5 €) ning neid müüakse uutel piirkonnavälistel linnaturgudel, näiteks Madridis ja Barcelonas.

 

Transferability: 

Tihe koostöö uurimisasutustega on oluline terve hulga eksperimentaalsete projektide puhul alates uute tootmistehnoloogiate arendamisest kuni uuenduslike toidukaupade tootmiseni.  

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Õppetunnid: suurt tähelepanu tuleb pöörata sellele, et tagada tõhus suhtlus ja usaldus kalurite ja teadlaste vahel, et mõlemad pooled saaksid aru üksteise eesmärkidest ja tegevuspiirangutest (nt proovide võtmist takistavad halvad ilmaolud, andmetöötlusele kuluv aeg jmt). See on oluline konstruktiivsete suhete säilitamiseks ja mõjutab kogutud andmete kvaliteeti.
  • Panus kogukonna juhitud kohaliku arengu eesmärgi täitmisse: lisaväärtuse tekitamine, töökohtade loomine, noorte inimeste kaasamine ning innovatsiooni toetamine kalandus- ja vesiviljelustoodete tarneahela kõikidel etappidel.

Funding

Total project cost €153 818
FLAG grant €153 818
  • EU contribution (EMFF): €115 364
  • Public contribution (regional): €38 454
Beneficiary contribution €45 040

Project information

Timeframe of implementation From Jun 2010 to Oct 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Cofradía de pescadores “San José” de Cangas

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. María Elena Herbello Puentes
+34 986 35 81 09
Spain

Organisation Contacts

Cofradía de pescadores “San José” de Cangas
Mr. David Fernández
+34 986 30 01 65
Spain
Publication date: 
22/02/2017
PDF Version