FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Cultivating Queen Scallops

Official Title: 
Cultivo, diseño y elaboración de la volandeira de la ría de Vigo
Country:
Region: 
ID: 
GPP020-ES201
Muslingefiskere og forskere slog sig sammen om at undersøge muligheden for at dyrke almindelig kammusling i ría de Vigo og diversificere deres produktionsmetoder og forbedre bæredygtigheden af deres virksomhed.
clld020-scallop

Description

Almindelig kammusling er en mellemstor muslingeart med en farverig skal, og den findes i rigt mål i ría de Vigo-området. Men der var ikke gjort meget for at tilføre dette skaldyr merværdi. Den blev bare solgt, som regel fersk, til lave priser. Fiskerisammenslutningen San José de Cangas ville gerne sikre en bedre markedspris for arten og samtidig undgå afbrydelser i forsyningen på grund af periodisk forurening, og man overvejede derfor muligheden for at dyrke muslinger i strømper. Det var aldrig tidligere blevet prøvet i området, og der blev søgt støtte fra universitetet i Vigo og det spanske institut for oceanografi til at undersøge betingelser og metoder, som måske kunne muliggøre akvakultur.

I tæt samarbejde med fiskere undersøgte videnskabsfolk og forskere, hvornår og hvor det ville være bedst at indsamle yngel, hvordan man bedst skulle befri ynglen fra beholderne, og hvilke metoder til at få muslingen til at sætte sig fast der ville maksimere dens vækst og overlevelse. Der blev udført en række test for bl.a. at fastlægge den acceptable individtæthed i høstkurvene, det rette tidspunkt at flytte dem til strømpen og de optimale metoder til af løsne og rense de modne muslinger. Under disse testaktiviteter lykkedes det at udvikle en ny produktionsaktivitet for almindelig kammusling, som var mindre modtagelig for forurening af havbunden.

Dette blev siden fulgt op af en professionel markedsundersøgelse af den bedste metode til afsætning af denne nye produktion. Heri indgik udvikling og laboratorietest af forskellige typer kammuslingeprodukter, f.eks. som konserves, på frost, i vakuumpakning eller pakket i modificeret atmosfære. Samtidig blev produkterne markedsført på gastronomievents.

Results: 

Projektet skabte en større forståelse af reproduktions- og dyrkningscyklussen for almindelig kammusling og satte fiskerne i stand til at diversificere deres produktion ved at supplere fiskeriet med dyrkning af almindelig kammusling. Det har givet en mere stabil, pålidelig og bæredygtig forsyning. Der blev oprettet to fuldtidsstillinger til at drive akvakulturaktiviteten, og to nye kammuslingeprodukter er nu på markedet (frosset og vakuumpakket). Begge produkter sælges til den dobbelte pris af fersk almindelig kammusling (3 EUR mod 1,5 EUR), efter at de har vundet indpas hos nye forbrugersegmenter i byer uden for området, f.eks. Madrid og Barcelona.

Transferability: 

Denne form for tæt samarbejde med forskere er nødvendig for en række eksperimentelle projekter, lige fra udvikling af nye produktionsteknikker til innovative fødevareprodukter

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Erfaringer: Der skal være særlig fokus på at sikre god kommunikation og tillid mellem fiskere og forskere, så begge parter er bekendt med målene og hinandens begrænsninger (såsom barske vejrforhold, der hindrer indsamling af prøver, tid, der skal afsættes til databehandling osv.). Dette er afgørende for et konstruktivt forhold og påvirker i sidste ende kvaliteten af de indsamlede oplysninger.
  • Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: tilføjelse af merværdi, jobskabelse, tiltrækning af unge og fremme af innovation i alle led af forsyningskæden for fiske- og akvakulturprodukter.

Funding

Total project cost €153 818
FLAG grant €153 818
  • EU contribution (EMFF): €115 364
  • Public contribution (regional): €38 454
Beneficiary contribution €45 040

Project information

Timeframe of implementation From Jun 2010 to Oct 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Cofradía de pescadores “San José” de Cangas

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. María Elena Herbello Puentes
+34 986 35 81 09
Spain

Organisation Contacts

Cofradía de pescadores “San José” de Cangas
Mr. David Fernández
+34 986 30 01 65
Spain
Publication date: 
22/02/2017
PDF Version