FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Mikrolevän viljelyä omega-3-valmisteita varten

Official Title: 
Microalgae oil production plant in Carballo
Country:
FLAG-ryhmän tuella on perustettu uusi yritys, joka viljelee maalla mikrolevää. Siitä uutetaan öljyä käytettäväksi lääkelaatuisena, ihmisille tarkoitettuna ravinteena.

Description

Jacobo Bouzada Rodríguez oli vasta valmistunut kemian tekniikan insinööri. Työskenneltyään erilaisissa mereen liittyvissä tutkimushankkeissa, joita rahoittivat mm. kalanjalostuslaitokset, hän oivalsi, että eräästä Galician rannikolla runsaana kasvavasta merilevälajista voitaisiin kehittää tuote, jolla on suuri hyötyarvo. Eri tyyppisillä mikrolevillä tehdyissä kokeissa oli nimittäin havaittu, että juuri tästä levästä uutettu öljy sisältää erityisen paljon ravintolisänä yleisesti käytettyjä omega-3-rasvahappoja.

Koska kalanjalostus on tärkeä Galiciassa sijaitsevan Costa da Morten taloudelle, tässä nähtiin tilaisuus monipuolistaa alueen elinkeinoelämää yhdistämällä uudentyyppinen vesiviljely ja arvokkaan tuotteen, eli omega-3-kapseleiden, valmistus.

Costa da Morten FLAG-ryhmä auttoi Jacobo löytämään sopivan tuotantopaikan, joka sijaitsee lähellä tarvittavan mikrolevän kasvualueita, laatimaan liiketoimintasuunnitelman ja perustamaan Carbiotech-nimisen yrityksen. FLAG-ryhmän kautta hän löysi myös paikallisia kalastajia ja simpukankerääjiä, jotka osaisivat tunnistaa kyseisen mikrolevän ja kerätä sitä kasvatettavaksi täysikasvuiseksi varta vasten rakennettavassa laitoksessa. Mikrolevän puristamista sekä öljyn uuttamista ja puhdistamista varten suunniteltiin laitteet. Öljy myydään aluksi suoraan lääketeollisuudelle, joka käyttää sitä omega-3-kapseleiden ja muiden ravintolisien valmistuksessa. Myöhemmässä vaiheessa Carbiotechin on kuitenkin tarkoitus itse kehittää ja markkinoida samantyyppisiä tuotteita.

Results: 

Hankkeen tuloksena alueelle on perustettu uusi yritys ja siellä on kehitetty uusi tuote. Hanke on vasta alussa, mutta tuotantolaitos on rakenteilla, ja ensimmäisenä vuonna on tarkoitus tuottaa 4 000 kg mikrolevää (jota varten merestä on kerättävä vain 1–2 kg mikrolevää). Tästä määrästä odotetaan saatavan 1 000 litraa öljyä, jonka litrahinta on 90 euroa. Toisesta toimintavuodesta alkaen on tarkoitus tuottaa vuosittain 4 000 litraa öljyä, ja Carbiotech on jo tehnyt monikansallisen yrityksen kanssa sopimuksen ensimmäisten vuosien koko tuotannosta.

Transferability: 

Tämäntyyppinen hanke on erittäin riippuvainen oikeanlaisen mikrolevän saatavuudesta ja edellyttää vaativaa teknistä osaamista. Tässä tapauksessa hankkeen vetäjällä oli runsaasti kokemusta kemian tekniikasta ja meriaiheisesta tutkimuksesta sekä jonkin verran myös johtamisesta.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Kokemukset: FLAG-ryhmä pitää tärkeänä sen varmistamista, että hankkeen vetäjällä on erittäin selkeä käsitys siitä, mitä hän aikoo tehdä, sekä tarvittava tekninen tietämys. Koska hanke on innovatiivinen (ja siksi riskialtis) ja edellyttää suuria investointeja, on lisäksi erittäin tärkeää paneutua rauhassa ja huolella liiketoimintaideaan sekä hankkia neuvoja ja mahdollisimman paljon tietoa (esim. lupavaatimuksista, validointikokeista, hinnoittelusta ja liiketoimintamallista) ennen toiminnan käynnistämistä.
  • Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: arvon lisääminen ja innovoinnin edistäminen vesiviljelytuotteiden toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Funding

Total project cost €465 406
FLAG grant €200 000
  • EU contribution (EMFF): €170 000
  • Public contribution (regional): €30 000
Beneficiary contribution €265 406

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2017 to Oct 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Carbiotech, s.l.

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Guillermo Gonzalez Diez
+34 981 70 73 78
Spain
Publication date: 
18/06/2018
PDF Version