FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Mikrovetikate kasvatamine oomega-3 saamiseks

Official Title: 
Microalgae oil production plant in Carballo
Country:
Tänu FLAGi toele on käivitunud uus idufirma, et kasvatada mikrovetikaid, millest eraldatud õli kasutatakse farmatseutilise lisandina inimeste toidulaual.

Description

Jacobo Bouzada Rodríguez lõpetas hiljuti ülikooli, kus tema erialaks oli keemiatööstus. Pärast mitmete merega seotud uurimisprojektide, sh kalatöötlemisettevõtete, juures töötamist nägi ta võimalust väärtusliku toote arendamiseks, kasutades selleks Galicia rannikul külluslikult leitavat vetikaliiki. Katsed erinevate mikrovetikate liikidega on näidanud, et sellest vetikaliigist eraldatav õli sisaldab väga suures koguses oomega-3. Oomega-3 kasutatakse tavaliselt toidulisandina.

Suure väärtusega oomega-3 kapslite tootmine ja uue akvakultuuri lisamine aitab mitmekesistada Costa da Morte ja Galicia kohalikku majandust, kus siiani mängis kõige olulisemat rolli kalatöötlemine.

Tänu Costa da Morte kalanduse kohaliku tegevusrühma (Fisheries Local Action Group, FLAG) toele leidis Jacobo mikrovetikate läheduses sobiva tootmiskoha, mõtles välja oma äriplaani ja asutas ettevõtte Carbiotech. Lisaks aitas FLAG tal leida kohalikke kalureid ja karploomakorjajaid, kes otsiksid ja koguksid mikrovetikaid, millest seejärel kasvatatakse spetsiaalselt arendatud taimi. Loodi ka seadmed, millega vetikaid pressida ja saadud õli rafineerida. Alguses müüakse toodetud õli otse farmaatsiatööstusele, kus seda kasutatakse oomega-3 kapslite ja teiste lisandite tootmiseks. Tulevikus näeb Carbiotech ette selliste toodete ise arendamist ja turustamist.

Results: 

Projekti tulemusel loodi piirkonda uus ettevõte ja uus toode. Kuna tehas on alles ehitamisjärgus, siis loodetakse esimesel aastal toota 4000 kg mikrovetikat (ainult 1–2 kg kogutud mikrovetikatest). Sellest peaks saama toota 1000 liitrit õli. Ühe liitri hinnaks tuleb ligikaudu 90 €. Alates teisest aastast loodetakse toota umbes 4000 liitrit õli ja Carbiotech on juba sõlminud kogu oma algusaastate toodangu müügiks rahvusvahelise lepingu.

Transferability: 

Sellise projekti õnnestumine sõltub õiget tüüpi mikrovetikate kättesaadavusest ja tehnilisest võimekusest. Antud juhul oli projekti edendajal palju kogemust keemiatööstuses ja merega seotud uurimistööde juures. Kõigele lisaks oli tal ka pisut juhikogemust.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Õppetunnid FLAG juhib tähelepanu sellele, kui oluline on projekti edendaja idee selgus ja selle teostamiseks vajalike teadmiste olemasolu. Võttes arvesse projekti uuenduslikkust (ja sellega seotud riske) ja tehtud investeeringuid, on väga oluline võtta aega äriidee sügavuti uurimiseks. Enne äritegevuse alustamist tuleb kindlasti kuulata teiste nõuandeid ja teha võimalikult palju uurimistööd (loanõuded, kinnitatud testid, hinnakujundus, ärimudel jne).
  • Panus CLLD eesmärgi saavutamiseks Väärtuse lisamine ja innovatsiooni edendamine akvakultuuri tarneahela kõikides etappides.

Funding

Total project cost €465 406
FLAG grant €200 000
  • EU contribution (EMFF): €170 000
  • Public contribution (regional): €30 000
Beneficiary contribution €265 406

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2017 to Oct 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Carbiotech, s.l.

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Guillermo Gonzalez Diez
+34 981 70 73 78
Spain
Publication date: 
18/06/2018
PDF Version