FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Unie kredytowe

Country:
Region: 
LGR Kornwalii i wysp Scilly opracowała program unii kredytowej w celu wspierania osób, które bez wstępnego kapitału nie mogą otrzymać dofinansowania na projekt.

Description

Projekt pożyczek na cele związane z rybołówstwem (inaczej program unii kredytowej) jest odpowiedzią na utrudnienia związane z potrzebą uzyskania przez wszystkich beneficjentów projektów EFMR/LGR środków na rozpoczęcie projektów, jako że wszelkie dofinansowania są wypłacane z dołu. Wiele drobnych firm rybackich i wiejskich nie dysponuje kapitałem niezbędnym do opłacania projektów z bieżących dochodów, dopóki nie otrzymają dofinansowania, co może potrwać nawet 12 tygodni. Uniemożliwia to realizację wielu projektów i może wykluczyć szereg mniejszych przedsiębiorstw.

Zespół Fisheries Animateur (Cornwall Rural Community Charity) przedłożył ten problem organizacji Seafarers UK, która zaoferowała fundusz w kwocie 20 000 GBP. Fundusz jest wykorzystywany do zapewniania beneficjentom drobnych pożyczek na cele związane z rybołówstwem i pozwala na rozpoczęcie projektów niemożliwych do zrealizowania bez takiego wsparcia. Ponieważ konieczne było utworzenie usługi pożyczek za pośrednictwem oficjalnej instytucji finansowej, nawiązano kontakt z unią kredytową Kernow, która zgodziła się na utworzenie i świadczenie usługi. Unia jest własnością beneficjentów, a nie zewnętrznych podmiotów lub inwestorów, i kładzie nacisk na zapewnianie swoim członkom najlepszych usług zamiast na maksymalizowanie zysków.

Pierwsza pożyczka na cele związane z rybołówstwem została zatwierdzona wiosną 2018 r. Usługa jest obecnie dostępna w każdy piątek w biurze organizacji wspierającej rybaków na nabrzeżu w Newlyn w Kornwalii.

Results: 

Dotychczas usługa pożyczek na cele związane z rybołówstwem wspomogła rozpoczęcie 11 projektów realizowanych przez niewielkie przedsiębiorstwa rybackie. Doprowadziło to do odblokowania kolejnych 100 000 GBP (ok. 113 000 EUR) funduszy EFMR i pozwoliło na realizację szeregu projektów z zakresu BHP oraz jakości połowu, co byłoby niemożliwe bez programu pożyczki i unii kredytowej.

Transferability: 

Drobni rybacy wraz ze swoimi firmami często mają trudności ze znalezieniem wstępnych funduszy na rozpoczęcie projektów. Unie kredytowe mogą posłużyć wielu innym drobnym społecznościom rybackim, a ich skala może zostać dopasowana do potrzeb takich społeczności — nie tylko w innych częściach Wielkiej Brytanii, ale i w całej UE. LGR Dorset i East Devon ma już własną inicjatywę pożyczek na cele związane z rybołówstwem organizowaną przez lokalną unię kredytową.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Wnioski: projekt oferuje wiele pośrednich korzyści. Początkowo był on organizowany jako usługa pożyczek na cele związane z rybołówstwem, jednak obecnie wiele firm i rodzin rybackich zostaje członkami unii kredytowej, by powiększać swoje oszczędności i w przyszłości uzyskać dostęp do etycznie świadczonych kredytów.
  • Wkład w realizację celu RLKS: wzmocnienie roli społeczności rybackich w lokalnym rozwoju oraz zarządzanie zasobami lokalnych obszarów rybołówstwa i działalnością morską.

Funding

Total project cost €23 000
FLAG grant €23 000
  • EU contribution (EMFF): €0
  • Public contribution (national): €23 000
  • Public contribution (regional): €0
  • Public contribution (local): €0

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2018 to Jun 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Amy Thurtle
(1736) 362782
United Kingdom
Publication date: 
08/04/2019
PDF Version