FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Cooperarea pentru sprijinirea întreprinderilor de turism marin ale familiilor de pescari

Country:
Region: 
Proiectul de cooperare „Mar das Illas” include trei FLAG-uri din provincia Pontevedra care colaborează pentru a sprijini pescarii și familiile locale în eforturile lor antreprenoriale axate pe turismul marin și pescăresc.

Description

Parcul național maritim-terestru al Insulelor Atlanticului (PNMTIAG), singurul parc național din Galicia, este una dintre principalele atracții turistice din zona Pontevedra și cheia economiei locale. De-a lungul timpului, au fost dezvoltate mai multe activități artizanale de pescuit și de colectare a crustaceelor. Deși aceste activități de pescuit sunt încă viabile, pe măsură ce standardele de mediu devin mai importante, diversificarea în alte sectoare este acum o prioritate pentru menținerea economiei locale. Există un angajament imens pentru menținerea culturii marine și pescărești din zonă. Pescarii și familiile lor sunt adeseori principalii promotori ai protejării mediului din regiune și sunt ambasadori ai valorilor sale naturale, culturale și gastronomice.

Pentru a susține pescarii în aceste eforturi, trei FLAG-uri din zonă, sub conducerea FLAG-ului Pontevedra, s-au reunit pentru a lansa inițiativa „Mar das Illas”. Proiectul ajută noile întreprinderi care oferă un stimulent pentru veniturile pescarilor, asigurând în același timp continuitatea practicilor tradiționale de pescuit și diversificarea în domeniul turismului pescăresc. Mar das Illas a încercat, de asemenea, să crească vizibilitatea și conștientizarea locală a mediului natural și a conservării acestuia.

FLAG-urile au inițiat Mar das Illas pentru a promova activitățile antreprenoriale în rândul pescarilor locali, oferindu-le formarea inițială în domeniul patrimoniului maritim-costier. În urma succesului proiectului, sectorul pescăresc a dorit să meargă mai departe. În acest scop, au fost lansate încă două inițiative care răspund la nevoile pescarilor. Acestea au inclus noi activități care vizează sprijinirea antreprenoriatului în domeniului turismului pescăresc și maritim. Unele dintre activități au fost reprezentate de programe de instruire în domeniul durabilității, al comunicării și al creșterii nivelului de conștientizare, un serviciu de îndrumare pentru întreprinderile noi, precum și elaborarea unor serii de ghiduri și protocoale de bune practici.

Results: 
 •  
 • Patru activități de formare privind dezvoltarea turismului marin și a pescuitului și a turismului sustenabil în spațiul PNMTIAG, cu un total de 229 de persoane formate, din care 41% femei, toți provenind din sectorul pescuitului sau fiind membri ai familiilor acestora.
 • Două „Zile ale Porților Deschise” pentru a promova turismul pescăresc și activitățile turistice.
 • Patru ghiduri elaborate și publicate:
  • Ghid introductiv pentru turismul marin în zona Parcului Național al Insulelor Atlanticului.
  • Ghid de antreprenoriat în turism marin și turism pescăresc.
  • Manual de bune practici în sectorul pescuitului (axat pe zona PNMTIAG).
  • Cod de bune practici în pescuit și turism marin (axat pe zona PNMTIAG).
 • Cinci protocoale elaborate pentru înființarea de afaceri turistice în domeniul:
  • Servicii pentru clienți (în spaniolă și în engleză)
  • Îngrijirea persoanelor cu handicap
  • Antreprenoriat
  • Protocoale sociale și de sănătate pentru respectarea măsurilor de securitate prevăzute pentru prevenirea răspândirii COVID-19
 • Propunere de regulament pentru activități de turism pescăresc și marin: aceasta a fost elaborată prin colaborarea între FLAG-uri, Federația Provincială a Ghildelor din Pontevedra, guvernul regional și Organismul de administrare al PNMTIAG. Propunerea a fost făcută prin analiza diferitelor modele de regulamente puse în aplicare de alte regiuni și prin adaptarea acestora la zona locală și la practicile sale de pescuit.
 • 20 de inițiative de afaceri îndrumate.
 • Șase proiecte-pilot de afaceri în derulare și operative în prezent.
Transferability: 

Diversificarea activităților de pescuit în sectoare noi se află în centrul multor strategii de dezvoltare locală din Europa.Turismul marin și pescăresc reprezintă activități profitabile care pot asigura dezvoltarea durabilă a unei zone costiere. Mai mult, această cooperare pe termen lung între FLAG-uri este deosebit de utilă și relativ simplă între teritorii cu multe asemănări (populație, limbă, oportunități economice, provocări comune).După identificarea acestor „grupuri învecinate” și a provocărilor comune cu care se confruntă, identificarea și punerea în aplicare a unor posibile soluții este mai eficientă și devine mai ușoară pe măsură ce se câștigă experiență.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Lecții: Succesul acestui proiect se bazează fundamental pe natura sa dinamică și flexibilă, care a permis adaptarea acestuia la noile nevoi identificate pe parcursul punerii sale în aplicare și la noile provocări (COVID-19). Implicarea sectorului pescuitului a fost vitală în valorificarea utilității proiectului și în crearea unui impact durabil al acestuia în cele trei zone FLAG implicate. Succesul Mar das Illas s-a datorat faptului că dimensiunea proiectului a fost inițial mai mică, bazându-se pe cunoștințele anterioare ale FLAG-urilor, la obiectivele proiectului adăugându-se treptat inițiative complementare.

Cooperarea este o modalitate de lucru eficientă care permite FLAG-urilor să elaboreze activitățile prevăzute în fiecare strategie de dezvoltare locală, la un cost mai mic. Acest lucru le permite să desfășoare activități pe care nu le-ar fi putut susține financiar și administrativ individual. În cazul Galiciei, FLAG-urile primesc sprijin bun din partea autorității regionale, care a lansat apeluri regulate pentru cooperarea dintre FLAG-uri.

Contribuția la obiectivul DLRC:(b) sprijinirea diversificării în interiorul sau în afara activităților de pescuit comercial, a învățării pe tot parcursul vieții și a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit și acvacultură.

Funding

Total project cost €100 269
FLAG grant €100 269
 • EU contribution (EMFF): €85 229
 • Public contribution (regional): €15 040

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2017 to Dec 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Ría de Pontevedra
GALP Ría de Arousa
Grupo de Acción Local del Sector Pesquero 'Ría de Vigo-A Guarda'

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Laura Nieto Zas
+34 886 21 30 15
Spain

Organisation Contacts

Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Ría de Pontevedra
Ms. Laura Nieto Zas
+34 886 21 30 15
Spain
Publication date: 
09/12/2020
PDF Version