FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Συνεργασία για την υποστήριξη επιχειρήσεων θαλάσσιου τουρισμού από οικογένειες αλιέων

Country:
Region: 
Το έργο συνεργασίας «Mar das Illas» διαθέτει τρεις ΟΤΔA στην επαρχία Ποντεβέδρα που συνεργάζονται για να υποστηρίξουν τους τοπικούς ψαράδες και τις οικογένειές τους στις επιχειρηματικές τους προσπάθειες, οι οποίες εστιάζονται στον θαλάσσιο και τον αλιευτικό-τουρισμό.

Description

Το Θαλάσσιο και χερσαίο εθνικό πάρκο των νησιών του Ατλαντικού (PNMTIAG), το μοναδικό εθνικό πάρκο στη Γαλικία, είναι ένα από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα στην περιοχή Ποντεβέδρα και βασικής σημασίας για την τοπική οικονομία. Με την πάροδο του χρόνου, έχουν αναπτυχθεί αρκετές βιοτεχνικές δραστηριότητες αλιείας και συλλογής οστράκων. Ενώ αυτά τα είδη αλιείας είναι ακόμη βιώσιμα, καθώς τα περιβαλλοντικά πρότυπα καθίστανται πιο σημαντικά η διαφοροποίηση σε άλλους τομείς αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τη διατήρηση της τοπικής οικονομίας. Υπάρχει τεράστια δέσμευση για τη διατήρηση της θαλάσσιας και αλιευτικής κουλτούρας της περιοχής. Οι ψαράδες και οι οικογένειές τους βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή της προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής και είναι πρεσβευτές των φυσικών, πολιτιστικών και γαστρονομικών της αξιών.

 

Για να στηρίξουν αυτούς τους ψαράδες στην προσπάθειά τους, τρεις ΟΤΔΑ στην περιοχή, με επικεφαλής την ΟΤΔΑ της Ποντεβέδρα, συνεργάστηκαν για να ξεκινήσουν την πρωτοβουλία «Mar das Illas». Το έργο βοηθά τις νεοφυείς επιχειρήσεις που ενισχύουν τα κέρδη των ψαράδων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια των παραδοσιακών πρακτικών αλιείας και τη διαφοροποίηση στον αλιευτικό τουρισμό. Το Mar das Illas προσπάθησε επίσης να αυξήσει την προβολή και την τοπική ενημέρωση για το φυσικό περιβάλλον και τη διατήρησή του.

 

Οι ΟΤΔΑ ξεκίνησαν το Mar das Illas για να προωθήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τοπικούς αλιείς, προσφέροντάς τους την αρχική εκπαίδευση για τη θαλάσσια-παράκτια κληρονομιά. Μετά την επιτυχία του έργου, ο τομέας της αλιείας θέλησε να προχωρήσει περισσότερο. Για τον σκοπό αυτό, δύο ακόμη πρωτοβουλίες άρχισαν να δημιουργούνται βάσει των αναγκών των αλιέων. Αυτές περιελάμβαναν νέες δραστηριότητες με σκοπό τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στον αλιευτικό και τον θαλάσσιο τουρισμό. Ορισμένες από τις δραστηριότητες ήταν προγράμματα κατάρτισης, που εστίαζαν στη βιωσιμότητα, την επικοινωνία και την ενημέρωση, μια υπηρεσία καθοδήγησης για νέες επιχειρήσεις και η ανάπτυξη μιας σειράς οδηγών και πρωτοκόλλων ορθών πρακτικών.

Results: 
 •  
 • Τέσσερις δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού και της βιώσιμης αλιείας και του τουρισμού εντός του χώρου του PNMTIAG, με συνολικά 229 εκπαιδευόμενα άτομα - 41% από αυτά γυναίκες, και όλα από τον αλιευτικό τομέα ή μέλη οικογενειών αλιέων.
 • Δύο ημερίδες ελεύθερης προσέλευσης για την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού και των τουριστικών δραστηριοτήτων.
 • Ανάπτυξη και δημοσίευση τεσσάρων οδηγών:
  • Εισαγωγικός οδηγός για τον θαλάσσιο τουρισμό στην περιοχή του Εθνικού πάρκου των νησιών του Ατλαντικού.
  • Οδηγός επιχειρηματικότητας στον θαλάσσιο και αλιευτικό τουρισμό.
  • Εγχειρίδιο ορθών πρακτικών στον τομέα της αλιείας (με επίκεντρο την περιοχή PNMTIAG).
  • Κώδικας ορθών πρακτικών στον τομέα της αλιείας και του θαλάσσιου τουρισμού (με επίκεντρο την περιοχή PNMTIAG).
 • Σύνταξη πέντε πρωτοκόλλων για την ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά με τα εξής:
  • Εξυπηρέτηση πελατών (στα ισπανικά και τα αγγλικά)
  • Φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Επιχειρηματικότητα
  • Κοινωνικά και υγειονομικά πρωτόκολλα που συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται κατά του COVID-19
 • Πρόταση κανονισμού για δραστηριότητες αλιευτικού και θαλάσσιου τουρισμού: αναπτύχθηκε μέσω δικτύωσης μεταξύ των ΟΤΔΑ, της Επαρχιακής ομοσπονδίας συντεχνιών Ποντεβέδρα, της περιφερειακής κυβέρνησης και του οργανισμού διαχείρισης του PNMTIAG. Η πρόταση δημιουργήθηκε μέσω της ανάλυσης διαφορετικών μοντέλων κανονισμών που εφαρμόστηκαν από άλλες περιοχές και της προσαρμογής τους στην τοπική περιοχή και τις αλιευτικές πρακτικές της.
 • Καθοδήγηση 20 επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Έξι επιχειρησιακά πιλοτικά έργα που είναι σε εξέλιξη και βρίσκονται σε λειτουργία.
Transferability: 

Η διαφοροποίηση της αλιείας σε νέους τομείς βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο θαλάσσιος και ο αλιευτικός τουρισμός αποτελούν κερδοφόρες δραστηριότητες που μπορούν να διασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας παράκτιας περιοχής. Επιπλέον, μια τέτοια μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ των ΟΤΔΑ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και σχετικά απλή μεταξύ περιοχών με πολλές ομοιότητες (πληθυσμός, γλώσσα, οικονομικές ευκαιρίες, κοινές προκλήσεις). Μόλις εντοπιστούν αυτές οι «γειτονικές ομάδες» και οι κοινές προκλήσεις, η εύρεση και η εφαρμογή πιθανών λύσεων είναι πιο αποτελεσματική και γίνεται ευκολότερη με την εμπειρία.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Διδάγματα: Η επιτυχία αυτού του έργου βασίζεται ουσιαστικά στη δυναμική και ευέλικτη φύση του, η οποία του επέτρεψε να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες που εντοπίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του και στις νέες προκλήσεις (COVID-19). Η συμμετοχή του αλιευτικού τομέα ήταν ζωτικής σημασίας για να καταστεί το έργο χρήσιμο και να έχει διαρκή αντίκτυπο στις περιοχές των τριών ΟΤΔΑ. Το Mar das Illas στέφθηκε με επιτυχία ξεκινώντας από ένα αρχικό έργο μικρότερου μεγέθους, βασισμένο σε προηγούμενες γνώσεις των ΟΤΔΑ, και σταδιακά αυξάνοντας τους στόχους του με συμπληρωματικές πρωτοβουλίες.

Η συνεργασία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος εργασίας που επιτρέπει στις ΟΤΔΑ να αναπτύσσουν δράσεις που προβλέπονται σε καθεμία από τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, με χαμηλότερο κόστος. Αυτό τους επιτρέπει να διεξάγουν δραστηριότητες που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα από οικονομική και διοικητική άποψη. Στην περίπτωση της Γαλικίας, οι ΟΤΔΑ λαμβάνουν καλή υποστήριξη από την περιφερειακή αρχή, η οποία προέβη σε τακτικές εκκλήσεις για συνεργασία των ΟΤΔΑ.

Συμβολή στον στόχο ΤΑΠΤΟΚ: (β) υποστήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός της εμπορικής αλιείας, της διά βίου μάθησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Funding

Total project cost €100 269
FLAG grant €100 269
 • EU contribution (EMFF): €85 229
 • Public contribution (regional): €15 040

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2017 to Dec 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Ría de Pontevedra
GALP Ría de Arousa
Grupo de Acción Local del Sector Pesquero 'Ría de Vigo-A Guarda'

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Laura Nieto Zas
+34 886 21 30 15
Spain

Organisation Contacts

Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Ría de Pontevedra
Ms. Laura Nieto Zas
+34 886 21 30 15
Spain
Publication date: 
09/12/2020
PDF Version