FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Współpraca i wymiana na rzecz wspierania zrównoważonych lokalnych przedsiębiorstw

Official Title: 
Sustainable entrepreneurship in the countryside
Country:
Wymiana pomiędzy firmami z trzech państw pomaga rozwijać umiejętności lokalnych przedsiębiorców, opracowywać nowe produkty i zachęcać młodych ludzi do angażowania się w działalność gospodarczą.

Description

Drobni wiejscy przedsiębiorcy nierzadko mają trudności z odejściem od codziennych przyzwyczajeń lub opracowywaniem nowych produktów/usług. Wyzwaniem może być także znalezienie następców, którzy przejmą po nich działalność. Dla takich przedsiębiorców nawiązanie kontaktu z podobnymi firmami z innych krajów w ramach programów wymiany może stanowić inspirację, pomagać w budowaniu wzajemnie korzystnych więzi i być atrakcyjną formą motywacji oraz rozwijania zdolności potencjalnych młodych przedsiębiorców.

Osiem Lokalnych Grup Działania z Estonii, Finlandii oraz Łotwy należących do sieci LEADER przystąpiło do projektu współpracy, by pomóc drobnym wiejskim przedsiębiorcom w nawiązaniu relacji z podobnymi firmami z sąsiednich państw, jednocześnie angażując młodych ludzi, którzy w przyszłości mogą przejąć ich firmy.

Każda LGD wytypowała od 10 do 11 wiejskich firm (prywatnych przedsiębiorców lub organizacji pozarządowych) oferujących lokalne produkty lub usługi (agroturystyka, rzemiosło, sklepy wiejskie lub z produktami rolnymi) i zainteresowanych odwiedzaniem oraz przyjmowaniem podobnych przedsiębiorców z innych krajów. W ramach projektu przedsiębiorcy są zachęcani do zabrania ze sobą jednej młodej osoby — członka rodziny lub lokalnej społeczności — w wieku od 16 do 30 lat, która jest zainteresowana podtrzymaniem rodzinnej działalności lub założeniem własnej firmy. Najważniejszym warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka angielskiego oraz chęć przyjęcia dwóch gości (w tym jednej młodej osoby) w ramach wymiany. Za „dopasowywanie” uczestników odpowiada wiodąca LGD. Dobrani w pary przedsiębiorcy spędzają od 3 do 7 dni za granicą, gdzie wzajemnie poznają swoje metody pracy i wymieniają się pomysłami na wspólne działania. Goście i gospodarze opisują swoje doświadczenia i zamieszczają zdjęcia w „dzienniku wymiany”, który jest publikowany na stronie projektu.

Projekt obejmuje również działania informacyjne i promocyjne, np. „inspirujące seminaria”, których celem jest dotarcie do zainteresowanych firm na obszarach poszczególnych LGD, wyjazdy i wydarzenia studyjne w celu wymiany oraz rozpowszechniania doświadczeń wśród innych potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców, a także przygotowywanie międzynarodowych materiałów marketingowych promujących zrównoważoną wiejską turystykę i lokalną żywność z regionów LGD biorących udział w projekcie.

Results: 

Mimo że projekt jeszcze się nie zakończył, już teraz można zaobserwować pewne korzystne rezultaty wymiany. Na przykład fiński przedsiębiorca prowadzący gospodarstwo rolne oferujące hipoterapię będzie szkolić instruktorów jazdy konnej z Estonii w dziedzinie swoich metod terapii dla niepełnosprawnych dzieci. Para przedsiębiorców zajmujących się drobnym przetwórstwem żywności w Finlandii i Estonii wymieniła się przepisami na słodycze i konfitury owocowe, a obecnie próbuje opracować wspólny produkt na bazie owocu dzikiej róży, który jest tradycyjnie używany w Estonii, ale nie w Finlandii. Estońska producentka wina nawiązała współpracę z partnerem, który obecnie sprzedaje jej wina w Finlandii. Projekt przyczynił się również do podniesienia jakości współpracy między przedsiębiorcami w poszczególnych regionach oraz do wypromowania uczestniczących w nim obszarów.

Transferability: 

Projekt odznacza się względnie niskimi kosztami oraz łatwością realizacji, za to może mieć duży wpływ na drobne lokalne przedsiębiorstwa na obszarach rybołówstwa, oferując im możliwość poszerzenia horyzontów i nawiązania współpracy z podobnymi firmami z innych krajów, jednocześnie rozwijając umiejętności biznesowe i motywację potencjalnych młodych przedsiębiorców z tych samych obszarów.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Wnioski: jednym z kluczowych warunków powodzenia tego przedsięwzięcia jest zaufanie między partnerami: niektóre spośród fińskich i estońskich LGD mają długą historię wcześniejszej współpracy, dzięki czemu mogą polegać na zdolności swoich partnerów do wybierania właściwych typów firm do udziału w programie wymiany. Ważne jest również, by obszary współpracujące charakteryzowały się pewnym stopniem podobieństwa, ponieważ umożliwi to lokalnym firmom wzajemne zrozumienie wyzwań oraz możliwości.
  • Wkład w realizację celu RKLS: wspieranie różnorodności poza obszarami rybołówstwa handlowego, uczenie się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy, promowanie dobrobytu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybołówstwa i akwakultury.

Funding

Total project cost:  Between €40 000 and €80 000 per participating LAG and €100 000 from the lead partner. The funding is used mainly to cover the travel cost (including meals and accommodation) of businesses participating in the exchange. The accommodation and meals of the visiting entrepreneurs are provided by the hosts.

Partners

A cooperation project among eight LEADER LAGs:

Estonia: Arenduskoda Development Centre (lead partner), Green Riverland Partnership and East Harju Partnership

Finland: Sepra (managing the ESKO FLAG), Pirkan Helmi and Linnaseutu LAGs

Latvia: Lielupe LAG and Liepaja (F)LAG

Project information

Timeframe of implementation From Jun 2016 to Feb 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Arenduskoda Development Centre (LEADER LAG), Estonia

Visuals

Contact details

Organisation Contacts

Arenduskoda Development Centre (LEADER LAG), Estonia
Ms. Eha Paas
Estonia
Publication date: 
11/04/2018
PDF Version