FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Yhteistyö ja vaihdot kestävien paikallisten yritysten tukena

Official Title: 
Sustainable entrepreneurship in the countryside
Country:
Kolmen maan yritysten vastavuoroiset vierailut kannustavat paikallisia yrittäjiä hankkimaan lisää osaamista. Ne auttavat myös kehittämään uusia tuotteita ja rohkaisevat nuoria ryhtymään yrittäjiksi.

Description

Maaseudun pienyrittäjien on usein vaikea irrottautua arkirutiineistaan tai kehittää uusia tuotteita tai palveluja. Myös seuraajien löytäminen yritystoiminnalle voi olla haasteellista. Vierailut samankaltaisissa yrityksissä muissa maissa voivat auttaa heitä saamaan uusia ideoita ja luomaan yhteyksiä, joista on hyötyä molemmille osapuolille. Ne ovat myös houkutteleva tapa motivoida potentiaalisia nuoria yrittäjiä ja kehittää heidän valmiuksiaan.

Kahdeksan paikallista Leader-toimintaryhmää Virosta, Suomesta ja Latviasta ovat käynnistäneet yhteistyöhankkeen, jossa maaseudun pienyrittäjät voivat luoda yhteyksiä naapurimaiden samankaltaisiin yrityksiin ja samalla motivoida nuoria, jotka saattavat tulevaisuudessa jatkaa yrityksen toimintaa.

Kukin paikallinen toimintaryhmä on nimennyt 10–11 maaseutuyritystä (yksityisyrittäjiä tai kansalaisjärjestöjä), jotka tarjoavat paikallisia tuotteita tai palveluja (maaseutumajoitusta, käsitöitä; maatila- tai kyläkauppoja) ja ovat kiinnostuneita vierailemaan samankaltaisissa yrityksissä muissa maissa sekä vastaanottamaan vierailijoita niistä. Yrittäjiä kannustetaan ottamaan mukaan nuori, 16–30-vuotias perheenjäsen tai muu paikallinen nuori, joka on kiinnostunut jatkamaan perheyritystä tai perustamaan oman yrityksen. Osallistumisen ensisijaisina edellytyksinä ovat englannin kielen taito ja valmius vastaanottaa kaksi henkilöä (joista toinen on nuori) vastavierailulle. Johtava paikallinen toimintaryhmä vastaa yritysten ”pariuttamisesta”. Vierailut ulkomaisen parin luona kestävät 3–7 päivää, joiden aikana yrittäjät ottavat oppia toistensa käytännöistä ja vaihtavat ideoita yhteisistä hankkeista. Vieraat ja isännät kirjaavat kokemuksensa valokuvineen ”vaihtopäiväkirjaan”, joka julkaistaan hankkeen verkkosivustolla.

Hankkeeseen kuuluu myös tiedotus- ja markkinointitoimia, kuten ”inspiraatioseminaareja”, joiden avulla kartoitetaan kiinnostuneita yrityksiä paikallisten toimintaryhmien alueilta, sekä opintomatkoja ja tapahtumia, joissa vaihdetaan kokemuksia ja kerrotaan niistä muille mahdollisesti kiinnostuneille yrittäjille. Lisäksi laaditaan ja tuotetaan kansainvälistä markkinointimateriaalia kestävästä maaseutumatkailusta ja osallistuvien toimintaryhmien alueilla tuotettavista paikallisista elintarvikkeista.

Results: 

Vaikka hanke on yhä käynnissä, vastavuoroisista vierailuista on jo saatu joitakin käytännön tuloksia. Esimerkiksi suomalainen yrittäjä, jolla on hevosterapiaa tarjoava maatila, aikoo perehdyttää virolaisia ratsastuksenopettajia menetelmiin, joita hän käyttää vammaisten lasten terapiassa. Kaksi yrittäjää, joilla on pienimuotoista elintarvikejalostustoimintaa, yksi Suomesta ja toinen Virosta, ovat vaihtaneet hedelmämakeisten ja ‑säilykkeiden reseptejä ja ovat nyt kehittämässä yhteistä tuotetta ruusunmarjasta, jota on tapana hyödyntää Virossa mutta ei Suomessa. Virolainen viinintuottaja on löytänyt yhteistyökumppanin, joka on ryhtynyt myymään hänen tuotteitaan Suomessa. Hanke on myös parantanut osallistuvien alueiden yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja tehnyt näitä alueita tunnetuksi.

Transferability: 

Hanke on verrattain edullinen ja järjestelyiltään yksinkertainen, mutta sillä voi olla suuri merkitys kalastusalueiden pienyrityksille, koska se tarjoaa niille mahdollisuuden laajentaa näköpiiriään ja ryhtyä yhteistyöhön samankaltaisten ulkomaisten yritysten kanssa. Se myös motivoi samojen alueiden potentiaalisia nuoria yrittäjiä, jotka saavat tilaisuuden oppia liiketoimintataitoja.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Kokemukset: Hankkeen onnistuminen perustuu pitkälti kumppanien väliseen luottamukseen: koska osalla suomalaisista ja virolaisista paikallisista toimintaryhmistä on pitkä kokemus aiemmasta yhteistyöstä, ne voivat luottaa kumppaniensa kykyyn löytää oikeanlaiset yritysparit vierailuja varten. On myös tärkeää, että yhteistyöalueet ovat jossain määrin samankaltaisia, jotta yritykset kykenevät ymmärtämään toistensa haasteet ja mahdollisuudet.
  • Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: Monipuolistamisen tukeminen kaupallisen kalastuksen ulkopuolella, elinikäinen oppiminen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja kulttuuriperinnön vaaliminen kalastus- ja vesiviljelyalueilla.

Funding

Total project cost:  Between €40 000 and €80 000 per participating LAG and €100 000 from the lead partner. The funding is used mainly to cover the travel cost (including meals and accommodation) of businesses participating in the exchange. The accommodation and meals of the visiting entrepreneurs are provided by the hosts.

Partners

A cooperation project among eight LEADER LAGs:

Estonia: Arenduskoda Development Centre (lead partner), Green Riverland Partnership and East Harju Partnership

Finland: Sepra (managing the ESKO FLAG), Pirkan Helmi and Linnaseutu LAGs

Latvia: Lielupe LAG and Liepaja (F)LAG

Project information

Timeframe of implementation From Jun 2016 to Feb 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Arenduskoda Development Centre (LEADER LAG), Estonia

Visuals

Contact details

Organisation Contacts

Arenduskoda Development Centre (LEADER LAG), Estonia
Ms. Eha Paas
Estonia
Publication date: 
11/04/2018
PDF Version