FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Przekształcenie obszaru byłej kopalni węgla w przestrzeń rekreacyjną oraz specjalistyczne miejsce do wędkowania

Country:
Region: 
Dzięki wsparciu grupy FLAG Południowy Lipsk dynamiczna przebudowa obszaru byłej kopalni węgla w miejsce rekreacji i specjalistyczną "bazę wędkarską” podniesie produkcję ryb oraz rozwinie lokalną turystykę regionu jeziora Störmthal.

Description

Region Południowy Lipsk FLAG charakteryzuje się licznymi, sztucznymi jeziorami, takimi jak Störmthal, które formalnie były wyrobiskami kopalni odkrywkowej. Wędkarstwo w tym obszarze jest stosunkowo mało rozwinięte, w porównaniu do stawów rybackich, jakkolwiek nowo utworzone sztuczne jeziora są coraz częściej wykorzystywane przez rekreacyjnych rybaków i wędkarzy.

Wędkarstwo to bardzo popularna rekreacyjna aktywność wśród części mieszkańców Lipska oraz jego przedmieść i cały czas jest ona rozwijana. Nadal jednak sztuczne jeziora po byłej kopalni są nierozbudowane w zakresie infrastruktury wędkarskiej. Z tego względu regionalne stowarzyszenie wędkarskie Anglerverband Leipzig e.V., które jest także znane z zaangażowania w ochronę przyrody, zwróciło się do grupy FLAG z propozycją rewitalizacji przyrody w tym niewykorzystywanym obszarze. Pomysłem na to było wybudowanie mola na jeziorze Störmthal, które spełniałoby oczekiwania zarówno wędkarzy, jak i rosnącej aktywności wędkarstwa profesjonalnego. Projekt został opracowany w ścisłej współpracy z władzami miasta, zarządem lokalnej organizacji turystycznej oraz profesjonalnym rybakiem, który deklarował chęć wykorzystywania mola dla jego łodzi.

W 2016 roku stowarzyszenie Anglerverband Leipzig e.V. wybudowało miejsce ześlizgu łodzi – najbardziej podstawową infrastrukturę wędkarską. Projekt FLAG skupiał się na stworzeniu mola w jego pobliżu, co razem miałoby stać się „bazą wędkarską” z 20 miejscami dla łodzi wędkarzy oraz z 3 miejscami dla łodzi komercyjnych rybaków. Obecnie molo posiada miejsce dla wędkarzy z niepełnosprawnością ruchową.

Wszystkie prace budowlane uwzględniały uwarunkowania środowiskowe: do budowy wszystkich konstrukcji hydraulicznych wykorzystano lokalne drewno, szczególnie modrzew i grochodrzew, a fundamenty osadzono na wbijanych palach, bez użycia betonu. Umocnienie mostu (zastosowano nachyloną konstrukcję, aby pochłaniać energię uderzającej wody) również wykonane jest z nieimpregnowanego drewna modrzewiowego.

Results: 

Dzięki projektowi jezioro Störmthal posiada udogodnienia, które spełniają oczekiwania ludności. Ponadto rosnące zapotrzebowanie ze strony wędkarzy na nowe możliwości w większym obszarze Lipska skłoniło grupę FLAG do wsparcia budowy podobnej infrastruktury na innym jeziorze obszaru FLAG.

Dodatkowo projekt umożliwił profesjonalnemu rybakowi na połów siei – gatunku, który nie może być poławiany przez wędkarzy za pomocą wędek, a jedynie dzięki zaangażowaniu większego sprzętu.

Transferability: 

Rozwój rekreacyjnego i profesjonalnego wędkarstwa na sztucznych jeziorach po byłych kopalniach jest ciekawym zjawiskiem w Europie Środkowej, w krajach jak Niemcy, Polska czy Czechy. Projekt ten miał charakter pilotażowy, z intencją powielenia go na większych obszarach, z nadzieją, że będzie on prowadził do wzrostu produkcji i konsumpcji ryb na tych obszarach.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Wnioski: Tak duże projekty wymagają długiego przygotowania i współpracy – szczególnie w zakresie rozwoju w obszarach po byłych kopalniach. Dla promotora projektu niezbędne było bazowanie na dobrych praktykach lokalnych, miejscowych uwarunkowaniach oraz udziale lokalnych interesariuszy. Różne perspektywy – ze strony grupy FLAG, stowarzyszenia wędkarskiego oraz władz miasta były kluczowe w sukcesie i zapewnieniu, że projekt może zostać powielony w innych miejscach, w najbliższej przyszłości.

Wkład w realizację celu RLKS: (c) poprawa i komercjalizacja zasobów środowiskowych obszarów łowisk i akwakultur, włączając działania ograniczające zmiany klimatyczne.

Funding

Total project cost €70 754
FLAG grant €56 104
  • EU contribution (EMFF): €42 078
  • Public contribution (regional): €14 026
Beneficiary contribution €14 650

Project information

Timeframe of implementation From Oct 2018 to Apr 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Anglerverband Leipzig e.V.

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Annedore Bergfeld
+49 341 9124927
Germany
Publication date: 
17/09/2020
PDF Version