FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Buvusių kasyklų teritorijos konversija į rekreacinę ir profesinę žvejybos erdvę

Country:
Region: 
Pietų Leipcigo FLAG remiamas dinamiškas buvusių kasyklų teritorijos pavertimas rekreacine ir profesine žvejybos baze leis padidinti žuvininkystės produkciją ir toliau plėtoti vietos turizmą Štėrmtalio ežero regione.

Description

Pietų Leipcigo rajono FLAG teritorijai būdingi paplitę dirbtiniai vandens telkiniai, tokie kaip Štėrmtalis (Störmthal), kurie anksčiau buvo atvirų anglių kasyklų karjerai. Nors žvejyba regione palyginti mažiau populiari nei žuvininkystės tvenkiniuose, naujieji žmogaus sukurti vandens telkiniai pritraukia vis daugiau pramogų ieškančių žvejų ir meškeriotojų.

Meškeriojimas yra Leipcigo ir jo priemiesčių gyventojų labai mėgstamas laisvalaikio užsiėmimas, kuris nuolat populiarėja. Vis dėlto dirbtiniai vandens telkiniai buvusių karjerų vietose meškeriojimo infrastruktūros požiūriu vis dar menkai išplėtoti. Būtent todėl regioninė meškeriojimo asociacija „Anglerverband Leipzig e.V.“, kuri dar yra pripažinta gamtos apsaugos asociacija, kreipėsi į FLAG su pasiūlymu natūraliai atkurti šią neišnaudotą teritoriją. Mintis buvo Štėrmtalio ežere įrengti prieplauką, kuri tenkintų ir meškeriotojų, ir besivystančios profesionaliosios žvejybos poreikius. Projektas buvo parengtas artimai bendradarbiaujant su savivaldybe, vietine turizmo taryba ir profesionaliu žveju, kuris pareiškė norą prieplaukoje švartuoti savo valtį.

„Anglerverband Leipzig e.V.“ 2016 m. jau buvo meškeriotojams įrengusi pagrindinę infrastruktūrą, o FLAG projektu iš jos buvo numatyta padaryti prieplauką, kuri būtų žvejybos bazė su 20 vietų meškeriotojų valtims ir trimis vietomis komercine žvejyba užsiimančių žvejų valtims. Dabar prieplaukoje yra ir vieta meškeriotojams su fizine negalia.

Vykdant statybos darbus buvo atsižvelgta į aplinką: visos suplanuotos hidraulinės konstrukcijos buvo pastatytos naudojant tik vietinę medieną, ypač maumedžius ir robinijas, o poliniai pamatai įrengti nenaudojant betono. Tilto sutvirtinimo konstrukcija (nuolaidi konstrukcija, pastatyta taip, kad sugertų atsimušančio vandens energiją) taip pat pagaminta iš neapdorotos maumedžių medienos.

Results: 

Įgyvendinant šį projektą Štėrmtalio ežere įrengta infrastruktūra, kuri dabar tenkina vietinių meškeriotojų poreikius. Be to, meškeriotojai prašo daugiau galimybių žvejoti ir kitose Leipcigo rajono vietose, o tai paskatino FLAG paremti panašios infrastruktūros statybą kitame FLAG regiono ežere.

Be to, projektas vienam profesionaliam žvejui suteikė galimybę ežere vykdyti savo veiklą gaudant baltamėses žuvis – rūšis, kurių negali gaudyti meškeriotojai, bet kurios gali būti geras laimikis žvejui.

Transferability: 

Rekreacinės ir profesinės žvejybos plėtojimas kasyklose sukurtuose dirbtiniuose vandens telkiniuose yra įdomi veikla Vidurio Europoje, pavyzdžiui, Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Šis projektas buvo vykdomas kaip bandomasis, kad jį būtų galima pakartoti didesnėse teritorijose. Tikimasi, kad jis padidins žuvų gavybos ir vartojimo apimtį šiuose regionuose.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Įgyta patirtis: Tokiems dideliems projektams kaip šis reikia ilgalaikio pasiruošimo ir koordinavimo, ypač atkuriant kraštovaizdį buvusių kasyklų vietose, todėl projekto vykdytojui buvo svarbu išnaudoti gausias žinias apie vietą, jos specifiką ir vietinius suinteresuotuosius subjektus. Skirtingos FLAG, meškeriotojų asociacijos ir savivaldybės perspektyvos buvo svarbiausias veiksnys, nulėmęs projekto sėkmę ir užtikrinęs, kad jį būtų galima netrukus pakartoti kitose vietovėse.

Įnašas siekiant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros tikslo: c) aplinkos apsauga, gamtinių išteklių didinimas ir racionalus jų panaudojimas, įskaitant kovos su klimato kaita veiklą.

Funding

Total project cost €70 754
FLAG grant €56 104
  • EU contribution (EMFF): €42 078
  • Public contribution (regional): €14 026
Beneficiary contribution €14 650

Project information

Timeframe of implementation From Oct 2018 to Apr 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Anglerverband Leipzig e.V.

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Annedore Bergfeld
+49 341 9124927
Germany
Publication date: 
17/09/2020
PDF Version