FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Gemensamma "havsträdgårdar"

Official Title: 
Havhaven Ebeltoft Vig
Country:
Med inspiration från det välbekanta landbaserade konceptet med koloniträdgårdar har man inrättat trädgårdar till havs och skapat en havsträdgårdsförening, som bidragit till att ingjuta nytt liv i Ebeltofts hamn och främja lokal kustmat och havskultur.

Description

När fiskeverksamheten gick tillbaka i Ebeltofts hamn bildades 2011 en frivilligorganisation, Havsträdgårdar i Syddjurs, för att skapa förutsättningar för att driva en hållbar havsträdgård nära hamnområdet, där lokala invånare kunde odla skaldjur och sjögräs i liten skala. Syftet var att blåsa nytt liv i fiskehamnen och samtidigt ha kvar dess autentiska känsla samt att bidra till en renare havsmiljö tack vare denna småskaliga vattenbruksverksamhet som bidragit till att förbättra vattenkvaliteten.

I föreningen ingick fiskare, en fiskhandlare, en restaurangägare, en bildjournalist, kommunens miljöansvarige, en biolog och andra engagerade lokala invånare. Havsträdgårdarna inrättades 2013 och odlarna, som själva fick bestämma vad och hur de skulle odla i sina delar av trädgården, fick tillgång till anläggningar och utrustning, däribland en båt för att ta sig till trädgårdarna. Aktivt samarbete med andra föreningar, institutioner och företag har bidragit till att optimera havsträdgårdens positiva genomslag och till att utveckla och främja kulturverksamhet med anknytning till den.

Results: 

Projektet har gett hamnområdet nytt liv, med omkring 80 odlare som främst odlar musslor, men även sjögräs och ostron, och mellan vilka en allt intensivare nätverksdynamik har fått fäste. Havsträdgården har även bidragit till en renare havsmiljö och resulterat i att ett nytt ”superfood”-företag skapats som tillverkar kosttillskott av sjögräs.

Transferability: 

Projektet har redan fått efterföljare i andra delar av Danmark och dess medlemmar spelade en aktiv roll för att bidra med sina kunskaper och erfarenheter när dessa nya havsträdgårdar skapades. FLAG i många områden skulle kunna överväga liknande typer av havsträdgårdar för att blåsa nytt liv i hamnområden, särskilt där lokala offentliga myndigheter står öppna för att stödja sådana gemenskapsprojekt.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Initially, the project was thought to be both a business-oriented and a social project making it possible to grow one’s own sea food. Due to strict approval requirements, however, it finally became primarily a socially oriented project. Lessons for other areas wishing to set up a sea garden include the importance of identifying and entering into an early and respectful dialogue with other stakeholders interested in using the same marine area; and the importance of linking up with an existing gardener association that can share its knowledge.

 

Den lokala FLAG stödde projektet, även om det i slutänden finansierades via andra källor, med en totalkostnad på 40 000 euro. Medlen kom främst från Syddjurs kommun, eftersom projektet på ett positivt sätt bidrar till kommunens miljöhälsa och livskvalitet.

 

Funding

Total project cost €40 000

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2011 to Dec 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Helle Breindahl
+45 20 55 33 05
Denmark
Publication date: 
15/09/2017
PDF Version