FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

"Havhaver" i lokalsamfund

Official Title: 
Havhaven Ebeltoft Vig
Country:
Med inspiration fra det velkendte kolonihavebegreb har oprettelsen af havhaver og dannelsen af en havhaveforening givet Ebeltoft Fiskerihavn nyt liv og fremmer nu den lokale kystkultur med alt godt fra havet.

Description

Med inspiration fra det velkendte kolonihavebegreb har oprettelsen af havhaver og dannelsen af en havhaveforening givet Ebeltoft Fiskerihavn nyt liv og fremmer nu den lokale kystkultur med alt godt fra havet.

Som følge af nedgangen i fiskeriaktiviteterne i Ebeltoft Fiskerihavn blev den frivilligt baserede forening "Havhaver i Syddjurs" stiftet i 2011 med det formål at skabe rammerne for drift af en bæredygtig havhave nær havnen, hvor medlemmer af lokalsamfundet kunne dyrke skaldyr og tang i lille målestok. Målet var at tilføre fiskerihavnen nyt liv, fastholde dens autentiske fiskermiljø samt bidrage til et renere havmiljø takket være disse små akvakulturbrug, som er med til at forbedre vandkvaliteten.

Foreningens medlemmer var fra starten fiskere, en fiskehandler, en restauratør, en fotojournalist, kommunens miljøchef, en biolog og andre engagerede lokale borgere. Havhaverne blev oprettet i 2013, og faciliteterne og udstyret, herunder et forsyningsskib til haverne, blev stillet til rådighed for medlemmerne, som selv kunne beslutte, hvad de ville dyrke i deres kolonihave til søs og hvordan. Et aktivt samarbejde med andre foreninger, institutioner og virksomheder har bidraget til at maksimere de positive virkninger af havhaven samt udvikle og fremme kulturelle aktiviteter i tilknytning dertil.

Results: 

Projektet har pustet nyt liv i fiskerihavnen med ca. 80 havhavebrugere, der primært dyrker muslinger, men også tang og østers, og en voksende netværksdynamik har nu slået rod blandt dem. Havhaven har også bidraget til et renere havmiljø, og en virksomhed, der producerer og sælger en ny "superfood" af tang i form af kosttilskud, har set dagens lys.

Transferability: 

Projektet er allerede blevet kopieret i andre egne af Danmark, og medlemmerne har ydet en aktiv indsats i forbindelse med oprettelsen af disse nye havhaver ved at videregive viden og erfaringer. Mange steder kan de lokale fiskeriaktionsgrupper (såkaldt FLAG'er) overveje lignende havhaver for at puste nyt liv i havnesamfundene, især hvor de lokale myndigheder er åbne over for at støtte sådanne projekter i lokalsamfundet.

 

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Oprindeligt var projektet tænkt som en kombination af både erhverv og hobby, som skulle gøre det muligt at dyrke sine egne havafgrøder. På grund af skærpede myndighedskrav endte projektet imidlertid med primært at være et hobbyprojekt. Blandt de erfaringer, som kan bruges andre steder, hvor man har lyst til at oprette havhaver, kan nævnes, at det er vigtigt at finde frem til, hvem der ellers er interesseret i samme havområde, og gå i respektfuld dialog med dem, og at det også er vigtigt at tage kontakt til eksisterende havhaveforeninger, som kan bidrage med deres viden.

 

Local public funding:

Den lokale fiskeriaktionsgruppe støttede idéen om projektet, omend det i sidste ende blev finansieret af andre kilder og beløb sig til i alt 40.000 EUR (300.000 kr.). Midlerne kom primært fra Syddjurs Kommune, da projektet bidrager positivt til kommunens miljøkvalitet og livskvalitet.

Funding

Total project cost €40 000

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2011 to Dec 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Helle Breindahl
+45 20 55 33 05
Denmark
Publication date: 
15/09/2017
PDF Version