FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Plan upravljanja obalom lokalnih ribara i uzgajivača riba

Country:
Region: 
Mali obalni ribari i uzgajivači riba aktivno su uključeni u osmišljavanje plana upravljanja obalom za obalu regije Emilia-Romagna. Ovim se planom za upravljanje stokovima koncentriralo na tri lokalne vrste visoke vrijednosti koje je sektor utvrdio na regionalnoj razini.

Description

Dok je FLAG osmišljavao svoju strategiju lokalnog razvoja, jedan je od glavnih problema koje je utvrdila lokalna zajednica bio nedostatak koordinacije u upravljanju stokovima devet različitih luka na obali regije Emilia Romagna. To je istaknuto tijekom postupka savjetovanja koji je FLAG proveo sa svim lokalnim dionicima na početku ove aktivnosti. FLAG je odlučio sastaviti radnu skupinu kombinirajući napore iz sektora za ribarstvo i akvakulturu te lokalnih stručnjaka kako bi se razvio zajednički plan upravljanja za regiju. Nassarius mutabilis (morski puž), Sepia officinalis (sipa) i Squilla mantis (kozorepac) tri su lokalne vrste uključene u plan upravljanja. Lokalni sektor za ribarstvo i akvakulturu odlučio se koncentrirati na njih zbog njihove prisutnosti diljem regije, njihove važne gospodarske vrijednosti i potrebe da ih se zaštiti kako bi se zajamčili zdravi stokovi.

FLAG je javnim pozivom odabrao stručnjake, uključujući zadrugu morskih biologa koji rade na razvoju tehnoloških inovacija za ribarstvo i akvakulturu (M.A.R.E. Scarl); nacionalno poduzeće specijalizirano za usluge izrade karte i baza podataka za održivo upravljanje ribarstvom (Kosmoambiente); i sveučilište u Bologni. Stručnjaci su zajednički izradili socioekonomsku procjenu skupljajući i analizirajući informacije kako bi se zajamčili točni podaci o statusu tih triju ribarstava te definirajući optimalne smjernice koje bi se uvele ovim planom upravljanja. Tijekom cijeloga procesa izrade nacrta, pregleda i vrednovanja ribari, uzgajivači riba i vlasnici lokalnih plovila bili su aktivno uključeni. Za to je FLAG organizirao i vodio 10 radionica sa 120 sudionika iz sektora.

Ovaj pristup odozdo prema gore za sudjelovanje i utvrđivanje relevantnih stručnjaka nov je u regiji i njime je upravljao FLAG. Predstavnici iz nacionalnoga Ministarstva poljoprivredne, prehrambene i šumarske politike (MIPAAF) bili su prisutni pri pokretanju radne skupine kako bi mogli više naučiti o metodologiji. MIPAAF je odgovoran za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF), tako da je postojao interes za moguću provedbu tih metoda u drugim talijanskim regijama. Takve pristupe odozdo prema gore također upotrebljava FLAG u rješavanju dvaju drugih utvrđenih izazova: eutrofikacije i uzgoja školjkaša.

Results: 

Ovaj pojedinačni plan upravljanja prvi je plan upravljanja stokovima u regiji. Dionici su predstavili i usvojili konačni nacrt na kraju 2019. Zbog brzih ekoloških i gospodarskih promjena plan upravljanja provjeravat će se jednom godišnje i ažurirati po potrebi.

Plan je podijeljen u tri dijela, jedan dio po lokalnoj ciljanoj vrsti, i uključuje nove mjere kao što je ustanovljivanje minimalne veličine ulova, lokacija i maksimalne dnevne kvote ili dopuštene ribolovne opreme i metoda.

Za povećanje utjecaja projekta i javne vidljivosti sektora provedena je komunikacijska kampanja. Neki elementi kampanje uključivali su aktivnosti širenja u područjima oko devet luka na regionalnoj obali, otvorene radionice, raspodjelu komunikacijskog materijala, kampanju preko društvenih mreža i četiri priopćenja za tisak u lokalnim medijima.

Transferability: 

Ovaj sveobuhvatni pristup može se lako prenijeti svim temama u kojima je prikupljanje lokalnog znanja dodana vrijednost. Za osiguravanje bolje provedbe ovoga uključivoga pristupa potrebna je dobro povezana zajednica, kao i uključivanje različitih dionika. FLAG mora igrati ključnu ulogu u koordinaciji različitih aktivnosti uključenih dionika. To je bilo moguće samo zbog prethodnoga iskustva FLAG-a kao glavnoga animatora cijeloga područja.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Lekcije: Za izradu zajedničkoga plana upravljanja važno je uključiti ribare od samoga početka osmišljavanja. To će dovesti do boljega razumijevanja i prihvaćanja pravila koja će poboljšati učinkovitu provedbu.

Doprinos cilju lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD): (e) jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima.

Funding

Total project cost €20 000
FLAG grant €20 000
  • EU contribution (EMFF): €10 000
  • Public contribution (national): €7 000
  • Public contribution (regional): €3 000

Project information

Timeframe of implementation From Sep 2018 to Jun 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

M.A.R.E. SCARL

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Angela Nazzaruolo
+39 0533 57693
Italy
Publication date: 
07/04/2021
PDF Version