FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Co-gestionarea resurselor piscicole din Lacul Vãttern

Country:
Grupul de co-gestionare a Lacului Vãttern, susținut de FLAG, ajută părțile interesate locale să ajungă la un consens privind gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole ale celui de-al doilea lac ca mărime din Suedia.

Description

Lacul Vãttern, al doilea lac ca mărime din Suedia și al cincilea din Europa, este o zonă importantă atât pentru pescuitul comercial, cât și pentru cel de agrement, care concurează pentru aceeași resursă de pește (cele mai importante specii fiind păstrăvul auriu arctic și racul). În 2005, a fost înființat un grup de co-gestionare pentru a crea o platformă de dialog pentru toate categoriile de părți interesate, pentru a asigura gestionarea sustenabilă a pescuitului pe Lacul Vãttern pe termen lung și pentru a face procesul de gestionare mai flexibil și mai eficient.

Gestionat de Societatea pentru Conservarea Apei a Lacului Vãttern, grupul de co-gestionare joacă un rol consultativ pentru autoritatea națională responsabilă cu gestionarea pescuitului. Grupul reunește reprezentanți ai pescarilor comerciali și de subzistență, pescarilor cu undița, deținătorilor de luciu de apă, cercetătorilor, ONG-urilor, precum și ai autorităților locale, regionale și naționale relevante. El permite părților interesate cu interese diferite să discute despre modul în care trebuie să se desfășoare conservarea peștilor în lac, ce se poate face pentru a îmbunătăți situația stocurilor de pește în scădere, modul în care resursele limitate de pește ar trebui alocate diferitelor categorii de pescuit și emite măsuri și regulamente privind controlul pescuitului. Se reunește de trei până la patru ori pe an și, de regulă, fiecare întrunire este găzduită de o municipalitate diferită din jurul Lacului și implică o vizită pe teren. Are mai multe grupuri de lucru care se concentrează pe subiecte specifice, de ex. racii, reguli și reglementări, controlul capturilor etc. Deciziile grupului sunt luate, în general, prin consens.

Atunci când a fost înființat (ca unul din cele cinci grupuri pilot din Suedia), grupul a primit sprijin inițial din partea autorităților naționale, dar, de la lansarea Axei 4, activitățile grupului de co-gestionare au fost cofinanțate de FLAG-ul Lacului Vãttern, care plătește salariu unui expert în domeniul pescuitului, care rolul de coordonator cu normă parțială, precum și costurile de deplasare și remunerația pentru timpul alocat întrunirilor membrilor grupului de co-gestionare. De asemenea, FLAG-ul ajută grupul să ia legătura cu anumiți actori cheie, de ex. municipalitățile din jurul lacului. Cooperarea dintre grupul de co-gestionare și FLAG îi ajută pe actorii locali, inclusiv sectorul pescuitului, să aibă mai multă influență asupra gestionării pescuitului.

Results: 

Grupul a elaborat o serie de recomandări și propuneri legislative care au fost luate în considerare de autoritățile naționale, de ex., înființarea a trei zone protejate în Lacul Vãttern și introducerea de ieșiri de scăpare în capcanele pentru raci. A fost elaborat un plan de management colaborativ, cu orientări și obiective, împreună cu măsuri de facilitare a pescuitului sustenabil în Lacul Vãttern. Deși planul de gestionare nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, părțile interesate au ajuns la un acord voluntar care alocă între diferitele categorii de părți interesate captura din cele mai importante opt specii de pește. Grupul de co-gestionare a contribuit, de asemenea, la elaborarea unei politici mai deschise și mai transparente, cu o mai bună înțelegere între părțile interesate și o mai bună respectare a reglementărilor, precum și a unui proces de gestionare mai flexibil; procesul este, de asemenea, mai rapid, deoarece deciziile sunt mai bine pregătite și autoritățile naționale sunt implicate încă de la început.

Transferability: 

Acest exemplu este deosebit de relevant pentru FLAG-uri, care se confruntă cu conflicte între utilizatori pentru resursele de pește din zonele lor. Datorită caracterului lor de parteneriat, FLAG-urile sunt capabile să aducă diverse părți interesate în jurul mesei și să faciliteze un consens în jurul obiectivelor comune. De asemenea, ele se asigură că vocea sectorului pescuitului este auzită și luată în considerare la elaborarea politicilor, deși măsura în care sunt luate în considerare recomandările acestor organisme de co-gestionare va depinde de sistemul legislativ și va fi diferită de la un Stat Membru la altul.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Lecții: Pentru a ajunge la un consens între părțile interesate cu interese diferite nu este întotdeauna ușor, acest lucru necesită mult timp pentru discuții și este posibil să fie nevoie de facilitare externă. Componența grupului de co-gestionare ar trebui să rămână cât mai stabilă posibil, astfel încât membrii săi să aibă timp să dezvolte înțelegere și încredere reciprocă. De asemenea, este important să se utilizeze cunoștințele pe care le dețin diferiții pescari și care, altfel, nu ar fi cunoscute.
  • Contribuția la obiectivul DLRC: consolidarea rolului comunităților de pescari în dezvoltarea locală și gestionarea resurselor locale de pescuit și a activităților maritime; consolidarea și valorificarea activelor ecologice ale zonelor de pescuit și acvacultură, inclusiv operațiuni de atenuare a schimbărilor climatice.

Funding

Total project cost €100 000
FLAG grant €100 000
  • EU contribution (EMFF): €50 000
  • Public contribution (national): €50 000

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

The Lake Vättern Society of Water Conservation

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Adam Johansson
+46 10 223 63 54
Sweden
Publication date: 
29/08/2018
PDF Version