FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Certyfikowany połów ośmiornic

Official Title: 
Certificación de la pesquería local de pulpo (Octopus vulgaris) bajo los criterios del estándar “Marine Stewardship Council” (M.S.C).
Country:
Region: 
ID: 
GPP011-ES21
Przy wsparciu Osi 4, hiszpańskie rybołówstwo ośmiornic jako pierwsze na świecie otrzymało certyfikat Marine Stewardship Council (MSC), uzyskując nowe możliwości marketingowe dla lokalnej floty.

Description

Flota 27 łodzi rybackich z zachodniej Asturii łowi ośmiornice w pułapkach i szczyci się zrównoważonym charakterem swoich działań. W porównaniu z połowami w innych regionach, które trwają przez 11 miesięcy w roku, tutejszy połów ograniczony jest do 6 miesięcy. Jednak standardy jakościowe miejscowej floty nie były powszechnie znane, a jej ośmiornice były powszechnie sprzedawane przez hurtowników bez wzmianki o ich pochodzeniu i zrównoważonym charakterze połowów. Aby zatem odróżnić swój produkt i zwrócić uwagę na zrównoważone połowy, cztery organizacje rybackie, czyli "cofradías", połączyły siły, aby zbadać możliwość ubiegania się o certyfikat MSC, uznany na całym świecie system certyfikacji promujący zrównoważone połowy ryb i owoców morza.

Proces uzyskiwania oznakowania MSC może być czasochłonny i kosztowny dla sektora drobnego rybołówstwa wsparcie LGR Navia-Porcía było kluczow. LGR m.in.sfinansowała wstępne analizy, gdzie we współpracy naukowców i rybaków zebrano i przestudiowano dane. Te wstępne analizy były prowadzone przez niezależnego konsultanta certyfikacji, który stwierdził, że zasób ośmiornic tego obszaru rzeczywiście był zdrowy, a połów dobrze zarządzany. Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki, LGR przeszedł do wsparcia pełnej oceny, z udziałem zespołu ekspertów w dziedzinie rybołówstwa, nauki i polityki połowowej, aby ocenić połowy według trzech kryteriów:

  • stanu zasobów,
  • wpływu połowów na środowisko morskie
  • zarządzania połowami

Wynikiem projektu było uzyskanie od MSC dla łowisk ośmiornicy Zachodniej Asturii oznakowania produktu ekologicznego

Results: 

Miejscowe rybactwo może teraz wykorzystywać dobrze rozpoznawalne logo MSC, które otwiera nowe szanse i możliwości marketingowe dla ośmiornic z Zachodniej Asturii. W istocie, ceny pierwszej sprzedaży już zwiększyły się o 1,5 euro za kilogram (wzrost o 29% w stosunku do pierwotnie uzyskiwanej ceny).

Transferability: 

Podnoszenie wartości lokalnych produktów rybnych jest priorytetowym celem dla wielu LGR. Certyfikacja może pomóc lokalnym producentom wyróżnić specyficzne cechy swoich produktów. Niezbędny do tego jest aktywny udział rybaków i hodowców ryb, jak również – w przypadku oznaczeń ekologicznych – ich silna motywacja do przestrzegania zrównoważonych praktyk połowowych.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

 

  • Wnioski: Ważne jest, aby pamiętać, że uzyskanie tego typu certyfikacji może być procesem długotrwałym, a korzyści nie muszą być natychmiastowe. W istocie certyfikacji poszczególnych łowisk zazwyczaj musi towarzyszyć kampania promocyjna lub działania marketingowe w celu poinformowania odbiorców o wyższej wartości dodanej produktu.
  • Wkład w realizację celów RLKS: podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Funding

Total project cost €43 974,5
FLAG grant €36 342,05
  • EU contribution (EMFF): €27 255,8
  • Public contribution (regional): €9 086,25
Beneficiary contribution €7 632,45
  • Lead partner: €7 632,45

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2014 to Feb 2016
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de la Atalaya

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Germán Campal Fernandez
+34 985 47 49 51
Spain

Organisation Contacts

Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de la Atalaya
Mr. Adolfo García Méndez
+34 985 47 49 51
Spain
Publication date: 
16/09/2016
PDF Version