FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Błękitna opieka: zapobieganie marginalizacji wśród rybaków

Official Title: 
Blå omsorg (Blue care) –servicemodell för utsatta barn och unga I Österbotten
Country:
“Zatroszcz się o morze, a morze zatroszczy się o ciebie” Ten projekt jest adaptacją koncepcji "Zielonej opieki" (Green Care) z wykorzystaniem terapeutycznego oddziaływania pracy w morskim środowisku, na świeżym powietrzu. Zanurzenie się w świecie ryb może pomóc przezwyciężyć trudne problemy życiowe.

Description

 “Zatroszcz się o morze, a morze zatroszczy się o ciebie”

Ten projekt jest adaptacją koncepcji "Zielonej opieki" (Green Care) z wykorzystaniem terapeutycznego oddziaływania pracy w morskim środowisku, na świeżym powietrzu. Zanurzenie się w świecie ryb może pomóc przezwyciężyć trudne problemy życiowe.

W Ostrobotni około 16% dzieci szkolnych zmaga się z trudnościami w uczeniu się i niską motywacją, przez co często może być narażone na marginalizację. Tym niemniej, młode pokolenie jest ważne dla przyszłości obszaru LGR, w tym dla sektora rybołówstwa, ze względu na starzenie się siły roboczej. Ten projekt stara się wykorzystać potrzeby rybołówstwa do większego angażowania młodych ludzi, oferując specjalnie opracowane programy pracy dla uczniów zmagających się z problemami. Chodzi o to, aby podnieść wartość ich nauki, a także inspirować do podjęcia pracy, na przykład w rybołówstwie.

Instytut Zasobów Naturalnych Finlandii (Luke) koordynuje współpracę między rybakami i trzema miejscowymi szkołami w celu opracowania programu dla uczniów w wieku od 13 do 15 lat, mających problemy z nauką. Koordynator dostarcza zarys programu wychowawczego opartego na pracy w gospodarstwie, który każda szkoła dostosowuje się do specyficznych potrzeb swoich dzieci i możliwości planu lekcji - z uwzględnieniem udziału rybaków.

Zajęcia odbywają się zwykle raz w tygodniu, w porcie i na łodziach rybackich i są dopasowane do programu nauczania szkolnego, na przykład w dziedzinie matematyki, biologii i przedsiębiorczości. Uczniowie uczestniczą w działalności lądowej rybaków (wyładunku ryb, pielęgnacji sieci, łodzi, połowach i czasem wędzeniu ryb), a rybacy otrzymują rekompensatę finansową za świadczoną usługę (35 EUR za godzinę).

Results: 

Projekt jest we wczesnym stadium, ale opierając się na wynikach podobnych projektów w gospodarstwach rolnych, promotor projektu liczy na poprawę wyników nauki, motywacji i energii wśród uczniów. Uczniowie poznają w praktyce przykłady tego, czego nauczyli się w szkołach: gatunków ryb nauczanych na biologii, sposobów prowadzenia firmy z lekcji przedsiębiorczości itd. Wspólnie z rybakiem dzieci uczą się pracy, ponadto oczekuje się po zakończeniu projektu bardziej pozytywnej i lepiej ugruntowanej opinii o lokalnym sektorze rybackim.

Transferability: 

Na pierwszy rzut oka projekt ten może wydawać się łatwy do powielenia, ponieważ wiele obszarów przybrzeżnych będzie miało rybaków zainteresowanych udziałem w tej działalności, i z dziećmi, które mogłyby z tego skorzystać. Jednak programy szkolne i ich elastyczność, umożliwiająca takie działania, mogą różnić się w zależności od kraju.

Projekt skupia się na starszych uczniach, ale dobre wyniki osiągnięto również w gospodarstwach z 10-11 latkami. Po odpowiedniej modyfikacji można też opracować podobny program dla osób dotkniętych wypaleniem zawodowym, chorobami psychicznymi, depresją lub wychodzącymi z uzależnień.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Wnioski: Doświadczenie wskazuje, że rozmiary grup powinny być małe, ponieważ uczniowie potrzebują czasu, aby uczyć się we własnym tempie i aby każdemu można było poświęcić dość uwagi. Nie wszyscy uczniowie skorzystają z tego typu zajęć, dlatego też wymagany jest staranny wybór. Osobowość uczestniczących rybaków jest również ważna, ponieważ nie każdy może pracować z dziećmi. Należy również wziąć pod uwagę ewentualne alergie i fobie, które mogą mieć dzieci.
  • Udział w celach RLKS: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury

Funding

Total project cost €39 845
FLAG grant €31 876
  • EU contribution (EMFF): €13 484
  • Other
    18 392
Beneficiary contribution €7 969

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2017 to Jun 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Jonas Harald
+358 50 548 3400
Finland
Publication date: 
01/09/2017
PDF Version