FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Blue Care: combating marginalisation through fisheries

Official Title: 
Blå omsorg (Blue care) –servicemodell för utsatta barn och unga I Österbotten
Country:
”Pidä huolta merestä, niin se pitää huolta sinusta” ”Vihreä hoiva” (green care) ajatteluun perustuvassa hankkeessa osallistujat saavat terapeuttisen kokemuksen työskentelemällä merellisessä ympäristössä. Uppoutuminen kalastuksen maailmaan voi auttaa heitä voittamaan vaikeutensa.

Description

”Pidä huolta merestä, niin se pitää huolta sinusta”

”Vihreä hoiva” (green care) ‑ajatteluun perustuvassa hankkeessa osallistujat saavat terapeuttisen kokemuksen työskentelemällä merellisessä ympäristössä. Uppoutuminen kalastuksen maailmaan voi auttaa heitä voittamaan vaikeutensa. 

Noin 16 prosenttia Pohjanmaan koululaisista kärsii oppimisvaikeuksista ja heikosta motivaatiosta. He ovatkin usein syrjäytymisvaarassa. FLAG-alueen kalatalous ja tulevaisuus tarvitsevat kuitenkin nuorta sukupolvea työvoiman ikääntyessä. Hankkeen tavoitteena on auttaa kalastajia luomaan paremmat yhteydet nuoriin tarjoamalla erityisesti vaikeuksissa oleville nuorille tarkoitettuja ohjelmia. Ajatuksena on tehdä heidän opiskelustaan mielekkäämpää ja innostaa heitä hankkimaan työpaikka esimerkiksi kalastuksen parissa.

Suomen luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi kalastajien ja kolmen paikallisen peruskoulun välistä hanketta, jossa laaditaan erityinen ohjelma oppimisvaikeuksista kärsiville 13–15-vuotiaille nuorille. Oppia on otettu mallista, jossa maatiloja käytetään koulutustarkoituksiin. Koordinaattori tarjoaa ohjelmalle rungon, jonka kukin koulu sovittaa oppilaidensa tarpeisiin ja omaan aikatauluunsa kalastajien tuella.

Satamassa ja kalastusaluksilla on noin kerran viikossa toimintaa, joka otetaan osaksi esimerkiksi matematiikan, biologian tai yrittäjyysopintojen opetussuunnitelmaa. Oppilaat osallistuvat kalastajien työhön satamissa (kalasaaliin purkaminen, verkkojen ja aluksen huoltaminen sekä saaliin käsittely ja mahdollisesti kalan savustaminen), ja kalastajat saavat puolestaan rahallisen korvauksen tarjoamastaan palvelusta (35 euroa/tunti).

Results: 

Hanke on vasta aluillaan, mutta vastaavanlaisista maatilahankkeista saatujen tulosten perusteella projektinvetäjä toivoo hankkeen parantavan oppilaiden opiskelua, motivaatiota ja aktiivisuutta. Oppilaat näkevät, miten kouluaineita sovelletaan käytännössä. He tutustuvat esimerkiksi biologian tunneilla opittuihin kalalajeihin ja yrityksen toimintaan, josta on puhuttu yrittäjyysopintojen yhteydessä. Työskentelemällä kalastajien kanssa oppilaat saavat myös kokemusta työelämästä, ja heidän toivotaan lisääntyneen tiedon myötä saavan asiantuntevamman ja myönteisemmän näkemyksen paikallisesta kalastuksesta.

Transferability: 

Ensi näkemältä vaikuttaa siltä, että hanke on helposti siirrettävissä muille alueille. Monilla rannikkoseuduilla on nimittäin asiasta kiinnostuneita kalastajia ja koululaisia, joita hanke voisi hyödyttää. Koulujen opetussuunnitelmat ja niiden joustavuus tällaisen toiminnan järjestämisessä voivat kuitenkin vaihdella suuresti maasta toiseen.Tässä hankkeessa keskitytään vähän vanhempiin koululaisiin, mutta maatiloilla on saatu hyviä kokemuksia myös työskentelystä 10–11-vuotiaiden oppilaiden kanssa. Ohjelmaa voidaan muokata myös niin, että se sopii työuupumuksesta, mielisairaudesta, masennuksesta tai päihteiden väärinkäytöstä toipuville ihmisille

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

 

  • Kokemukset: Kokemus on osoittanut, että ryhmien on oltava pieniä, koska oppilaat tarvitsevat aikaa voidakseen oppia asioita omaan tahtiinsa ja saadakseen riittävästi huomiota aikuisilta. Tällaisesta toiminnasta ei ole hyötyä kaikille oppilaille, joten ryhmän jäsenet on valittava huolella. Myös kalastajien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin on kiinnitettävä huomiota, sillä kaikki heistä eivät sovellu työskentelyyn lasten kanssa. Ennen yrityskäyntiä on lisäksi hyvä ottaa huomioon lasten mahdolliset allergiat ja pelkotilat.
  • Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen:  sosiaalisen hyvinvoinnin ja kulttuuriperinnön vaaliminen kalastusalueilla

Funding

Total project cost €39 845
FLAG grant €31 876
  • EU contribution (EMFF): €13 484
  • Other
    18 392
Beneficiary contribution €7 969

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2017 to Jun 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Jonas Harald
+358 50 548 3400
Finland
Publication date: 
01/09/2017
PDF Version