FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Blue Care: võitlus sotsiaalse tõrjutuse vastu kalanduste abil

Official Title: 
Blå omsorg (Blue care) –servicemodell för utsatta barn och unga I Österbotten
Country:
"Hoolitse ookeani eest – siis hoolitseb ookean sinu eest” Selles projektis kohandati Green Care’i kontseptsiooni pakkumaks väljas, merekeskkonnas töötamise teraapilist kogemust. Kalade maailma sukeldumine aitab loodetavasti mõnel keeruka eluga inimesel kannapöörde teha.

Description

"Hoolitse ookeani eest siis hoolitseb ookean sinu eest

Selles projektis kohandati Green Care’i kontseptsiooni pakkumaks väljas, merekeskkonnas töötamise teraapilist kogemust. Kalade maailma sukeldumine aitab loodetavasti mõnel keeruka eluga inimesel kannapöörde teha. 

Pohjanmaal võitleb umbes 16% koolilastest õpiraskuste ja madala motiveeritusega ning on tihti sotsiaalse tõrjutuse ohus. Siiski on noorem põlvkond FLAGi piirkonna, k.a kalandussektori tuleviku jaoks oluline, eriti võttes arvesse vananevat elanikkonda. Projekti eesmärgiks on kasutada ära kalatööstuste vajadust noorte parema kaasamise järel, pakkudes raskustes olevatele õpilastele spetsiaalselt väljatöötatud tööprogramme. Idee seisneb nende õpingute tähendusrikkamaks muutmises ning neile karjäärivõimaluste (näiteks kalapüük) pakkumises.

Soome loodusressursside instituut (Luke) koordineerib kalameeste ja kolme kohaliku kooli vahelist koostööd, et välja töötada programm 13- kuni 15-aastastele õpiraskustega õpilastele. Tuginedes varasemale talutöö hariduslikel eesmärkidel kasutamise kogemusele, pakub koordinaator välja programmi raamistiku, mille iga kool kohandab oma õpilastele spetsiifilistele vajadustele ja tunniplaani võimalustele vastavaks – võttes sealjuures arvesse kalameeste panuse.

Tegevused leiavad aset umbes kord nädalas sadamas ja kalapaatidel ning on välja töötatud selliselt, et need sobituks kooli õppekavasse, nt seotuna matemaatika, bioloogia ja ettevõtlusega. Õpilased osalevad kalameeste maismaategevustes (kalade maaletoomine, võrkude, paadi ja püügivarustuste eest hoolitsemine ning võibolla ka kalade suitsutamine) ning kalameestele makstakse nende pakutud teenuste eest (35 € tunnis).

Results: 

Projekt on varajases faasis, kuid taludes läbiviidud sarnastest projektidest lähtuvalt loodab projekti edendaja, et projekti tulemusena paranevad õpilaste õpitulemused, motivatsioon ning energia. Õpilased näevad koolis õpitud ainete rakendamist praktilises elus (bioloogias õpitud kalaliigid, ettevõtlustundides õpitu ettevõtte toimimisviisi kohta jne). Kalameestega koos töötades kogevad õpilased tööelu ning eeldatakse, et nad omandavad projekti lõppedes teadlikuma ning positiivsema arusaama kohaliku kalandussektori kohta.

Transferability: 

Esmapilgul võib tunduda, et projekt on lihtsasti ülekantav, kuna paljudel rannikualadel on kalamehi, kes oleksid osalemisest huvitatud, ning on lapsi, kes võiksid sellest kasu saada. Siiski võivad koolide õppekavad ning nende paindlikkus selliste tegevuste võimaldamises riigiti suurel määral erineda.

Projekt keskendub vanematele õpilastele, kuid taludes on häid tulemusi saavutatud ka 10–11-aastaste laste puhul. Muudetud kujul saaks sarnase programmi välja töötada ka läbipõlemise, vaimuhaiguste, depressiooni käes kannatavate või uimastisõltuvusest vabanevate inimeste jaoks.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

 

  • Õppetunnid: kogemused näitavad, et grupid peaksid olema väikesed, kuna õpilased vajavad aega omas tempos õppimiseks ning nad peavad saama piisavalt tähelepanu. Mitte kõik õpilased ei saa seda tüüpi tegevustest kasu, mistõttu tuleks neid hoolikalt valida. Osalevate kalameeste isiksus on samuti oluline, kuna mitte kõik ei sobi lastega töötama. Enne külastusi tuleks arvesse võtta ka allergiaid ja foobiaid, mis lastel esineda võivad.
  • Panus kogukonna juhitud kohaliku arengu eesmärgi täitmisse: Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine kalanduspiirkondades.

Funding

Total project cost €39 845
FLAG grant €31 876
  • EU contribution (EMFF): €13 484
  • Other
    18 392
Beneficiary contribution €7 969

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2017 to Jun 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Jonas Harald
+358 50 548 3400
Finland
Publication date: 
01/09/2017
PDF Version