FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Jesienne Pasaże 2020: promowanie rybołówstwa w starym mieście Nessebar

Country:
Region: 
Gmina Nessebar zorganizowała pierwszą edycję „Jesiennych Pasaży” w 2020 roku. Podczas tego festiwalu społeczność lokalna i turyści korzystali z szerokiego wachlarza wydarzeń promujących produkty rybne z Morza Czarnego. Na festiwalu promowany był także zawód rybaka oraz ochrona dziedzictwa morskiego.

Description

Nessebar jest jednym z najstarszych miast w Europie i znajduje się na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO.  Z historycznego punktu widzenia rybołówstwo jest tam jednym z najbardziej tradycyjnych zajęć gospodarczych. To właśnie było inspiracją do zorganizowania pierwszej edycji festiwalu. Odbył się on w październiku, czyli poza szczytem sezonu. Jest to jednak czas, w którym do Nessebaru wciąż przyjeżdża duża liczba zagranicznych turystów.

W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt na potrzeby festiwalu – m.in. scenę oraz ekran LED. Zakrojona na szeroką skalę kampania reklamowa i medialna promowała imprezę jako okazję do skosztowania rybnych specjałów i oferowała uczestnikom festiwalu możliwość zapoznania się z działalnością rybacką w okolicy. W ramach trzydniowego festiwalu odbyły się: pokazy rybaków promujące ten zawód; degustacje lokalnych produktów; konkurs dla rybaków na najlepszą zupę rybną przygotowaną według tradycyjnych receptur na pokładzie lokalnych kutrów rybackich, a także wystawy rękodzieła artystycznego, których tematem przewodnim było morze i rybołówstwo.

Lokalna Grupa Rybacka Nessebar-Messemvria również wzięła udział w festiwalu. Na stoisku wystawowym odwiedzający mieli okazję spróbować lokalnych produktów rybnych i uzyskać informacje na temat działalności LGR. Mogli dowiedzieć się także o wynikach i możliwościach projektów LGR oraz zdobyć informacje o tym, jak ubiegać się o finansowanie z EFMR.

Results: 

Pierwszą edycję festiwalu odwiedziło ponad 5000 gości, w tym turyści z pięciu różnych krajów (Rumunii, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy). Podczas tego wydarzenia cały obszar Lokalnej Grupy Rybackiej oraz praca i produkty rybaków były promowane na arenie krajowej i międzynarodowej. Wydarzenie to poprawiło dobrobyt miejscowej ludności i zwiększyło turystykę poza sezonem. Dało również możliwość dywersyfikacji dla rybaków i innych społeczności w Nessebar. Dywersyfikacja ta jest szczególnie ważna na obszarze silnie dotkniętym przez COVID-19, ze względu na zależność ekonomiczną tego regionu od turystyki.

Wprojekt zaangażowani byli wszyscy lokalni rybacy, właściciele statków rybackich oraz firmy działające na tym obszarze. Około 50 rybaków było bezpośrednio zaangażowanych w projektowanie i ogólne zarządzanie wydarzeniami, a wszyscy (150) uczestniczyli w różnych aktywnościach. Kampania medialna promująca festiwal obejmuje 60 publikacji w głównych mediach oraz na portalach społecznościowych. Zakupiony sprzęt zapewni trwałość przedsięwzięcia, które będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Transferability: 

Festiwale kulturalne można łatwo wykorzystać jako sposób na promowanie walorów i podkreślanie atrakcji każdego lokalnego obszaru. Jest to szczególnie interesujące dla obszarów, w których stwierdzono brak zainteresowania specyfiką rybołówstwa. Festiwal jest sposobem na zwrócenie uwagi na część społeczności, która jest często pomijana – tych, którzy pracują w sektorze rybołówstwa. Tego typu projekt może również zwiększyć dywersyfikację gospodarczą obszaru.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Wnioski: Pierwszy festiwal przerósł początkowe oczekiwania. Został on zorganizowany przez lokalną gminę, która mogła zapewnić szerokie doświadczenie w zarządzaniu wydarzeniami publicznymi. Zidentyfikowała ona lokalne potrzeby poprzez współpracę z LGR, która ma zdolność mobilizowania społeczności rybackiej. Informacje zwrotne otrzymane od tegorocznych uczestników pozwolą udoskonalić przyszłe edycje. Co więcej, festiwal ten okazał się skutecznym narzędziem współpracy pomiędzy LGR, lokalną gminą i społecznością lokalną, aby osiągnąć wspólny cel. Jest nim ożywienie działalności rybackiej na tym obszarze w okresie jesiennym, kiedy brak turystów stwarza trudności dla lokalnej gospodarki. Dzięki turystom przyciągniętym przez festiwal, lokalnym rybakom i przedsiębiorcom udało się uzyskać dodatkowe dochody w szczególnie trudnym okresie. Przewiduje się, że impreza w 2021 r. będzie dłuższa – do 7 dni – i będzie zawierać różne wydarzenia, takie jak zajęcia sportowe.

Wkład w osiągnięcie celu RLKS (CLLD): d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Funding

Total project cost €101 378
FLAG grant €101 378
  • EU contribution (EMFF): €86 171
  • Public contribution (regional): €15 207

Project information

Timeframe of implementation From Oct 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Nessebar Municipality
Publication date: 
02/03/2021
PDF Version