FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

"Есенни пасажи“ 2020 г. – популяризиране на риболова в стария Несебър

Country:
Region: 
Община Несебър организира първото издание на „Есенни пасажи“ през 2020 г. По време на този фестивал местната общност и туристите се насладиха на широка гама от дейности за популяризиране на продуктите на черноморските рибни производители, риболова като професия и опазването на морското наследство.

Description

Несебър е един от най-древните градове в Европа и е в списъка на ЮНЕСКО за обектите от световно културно наследство. В исторически план риболовът е една от най-традиционните икономически дейности. Оттук идва и мотивацията за организирането на първото издание на фестивала. Той се проведе през октомври, един месец извън пиковия сезон, но по време, когато Несебър все още приема голям брой международни туристи.

Проектът включва закупуване на специализирано оборудване за фестивала, като сцена и LED екран. Мащабна рекламна и медийна кампания популяризира събитието като възможност за дегустиране на рибни специалитети и даде на посетителите на фестивала възможността да се запознаят с риболовните дейности в района. Тридневният фестивал включваше демонстрации на рибари за популяризиране на професията; дегустиране на местни продукти; състезание между рибарите за приготвяне на най-добрата рибена супа по традиционни рецепти на борда на местни риболовни кораби; и занаятчийски изложби с морето и рибарството като основна тема.

МИРГ „Несебър-Месемврия“ също взе участие във фестивала с изложбен щанд, на който посетителите имаха възможност да дегустират местни рибни продукти и да получат информация за дейността на МИРГ, резултатите и възможностите по проекта на МИРГ и как да кандидатстват за финансиране от ЕФМДР.

Results: 

Това първо издание на фестивала беше посетено от над 5000 души, включително туристи от пет различни държави (Румъния, Германия, Полша, Русия и Украйна). По време на събитието цялата зона на МИРГ и труда и продуктите на рибарите бяха популяризирани на национално и международно ниво. Събитието подобри благосъстоянието на местното население и увеличи извънсезонния туризъм, което също даде възможност за диверсификация на рибарите и други общности в Несебър. Тази диверсификация е особено важна в район, силно засегнат от COVID-19, поради икономическата му зависимост от туризма.

B проекта участваха всички местни рибари, собственици на риболовни кораби и компании, опериращи в района. Около 50 рибари участваха пряко в проектирането и общото управление на дейностите, свързани със събитията, а всички заедно (150) участваха в различните дейности. Медийната кампания за популяризиране на фестивала включва 60 публикации в масмедиите и социалните мрежи. Закупеното оборудване ще осигури устойчивост на инициативата, която ще се организира и през следващите години.

Transferability: 

Kултурните фестивали се адаптират лесно като начин за популяризиране на силните страни и подчертаване на атракциите на всяка местна област. Това е особено интересно за райони, където е установена липса на видимост на риболовния характер. Фестивалът е начин да се види по-ясно една част от общността, която често се пренебрегва – работещите в сектора на рибарството. Този вид проект може също да повиши икономическата диверсификация на района.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Поуки: Този първи фестивал надмина първоначалните очаквания. Той беше организиран от местна община, успя да покаже богат опит в управлението на публични събития, като идентифицира местните нужди, работейки с МИРГ, които имат капацитета да мобилизират риболовната общност. Отзивите, получени от участниците тази година, ще подобрят бъдещите издания. Освен това този фестивал се оказа ефективен инструмент за сътрудничество между МИРГ, местната община и местната общност за постигане на общата цел за съживяване на риболовните дейности в района през есента, когато липсата на туристи създава затруднения за местната икономика. Благодарение на туристите, привлечени от фестивала, местните рибари и фирми успяха да изкарат допълнителни доходи в особено труден момент. Очаква се събитието през 2021 г. да бъде по-дълго – до 7 дни – и да включва различни елементи, като спортни дейности.

Принос към целта на ВОМР: г) насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство

Funding

Total project cost €101 378
FLAG grant €101 378
  • EU contribution (EMFF): €86 171
  • Public contribution (regional): €15 207

Project information

Timeframe of implementation From Oct 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Nessebar Municipality
Publication date: 
02/03/2021
PDF Version