FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Akvaponika za proizvodnjo rib in paradižnika

Official Title: 
Pecka’s greenhouses with fish and tomatoes
Country:
Da bi zmanjšali vpliv ribogojstva na okolje, je skupina lokalnih akterjev ob začetni podpori lokalne akcijske skupine v okviru pristopa LEADER simbiotsko proizvodnjo rib in paradižnikov razvila v zelo uspešen posel.

Description

Po mnogih letih ribogojstva v Baltskem morju je Pecka Nygård spoznal, da je bil postopek škodljiv za okolje, zato se je namesto tega odločil za proizvodnjo rib in zelenjave v sistemu krožnega gojenja na kopnem. Izziv je bil ustvariti inovativen sistem, ki omogoča ta postopek akvaponike, hkratno gojenje rib in rastlin, ki bi potekalo v večjem obsegu.

Pecka se je s projektom začel ukvarjati ljubiteljsko, z majhnim rastlinjakom. Preizkusil je več različnih vrst rib in gojil rastline, od melon do začimb. Da bi za nekatere od testov pridobil financiranje LEADER od lokalne akcijske skupine Höga Kusten, se je povezal z nekaterimi študenti in osebjem iz bližnje kmetijske šole. Lokalna akcijska skupina je podprla tudi nekatere eksperimente za proizvodnjo biogoriva iz alg. Razvijajoči se sistem akvaponije je zagotovil kakovostne proizvode, ribja populacija pa je v preteklih letih ostala zdrava predvsem zaradi sposobnosti bio gred, da hitro razgradijo nezaželene tuje organizme in bakterije. Vendar je bilo treba za zagotovitev sposobnosti ekonomskega preživetja v večjem obsegu sistem preizkusiti v gospodarski proizvodni enoti, da bi ovrednotili različne proizvodne metode, vrste in tehnike za doseganje najboljših gospodarskih rezultatov.

Po več letih preskušanja je podjetje (Peckas Naturodlingar AB) zgradilo večji obrat za gojenje paradižnika in šarenke. Šarenka je že dolgo uveljavljen vir hrane na tem območju, paradižnik pa je med najbolj priljubljeno zelenjavo. Novi sistem se bo izvajal v rastlinjaku s površino 4 km2 in letno proizvodnjo 20 ton rib in 200 ton paradižnika. Voda iz velikih kadi z ribami se prefiltrira v paradižnikove grede, kjer jo korenine očistijo, preden se ponovno vrne v kadi z ribami. Rastlinjak se večinoma ogreva z obnovljivo energijo. Sistem ne zahteva nadzora kemikalij ali antibiotikov; z vsemi biološkimi problemi, ki se pojavljajo v rastlinjaku, se je mogoče boriti z ekološkimi metodami, kot je uvedba žuželk.

Results: 

Uspešna pridelava zelenjave in rib v sistemu akvaponike brez uhajanja hranil v okolje je korak k bolj trajnostni pridelavi hrane. Zdaj je cilj, da se ta sistem akvaponike uveljavi na Švedskem. Projekt je omogočil ustanovitev podjetja Peckas Naturodlingar AB, ki je ustvarilo osem delovnih mest. Za ta sistem je vse več zanimanja med novimi vlagatelji.

Transferability: 

Uspešna pridelava zelenjave in rib v sistemu akvaponike brez uhajanja hranil v okolje je korak k bolj trajnostni pridelavi hrane. Zdaj je cilj, da se ta sistem akvaponike uveljavi na Švedskem. Projekt je omogočil ustanovitev podjetja Peckas Naturodlingar AB, ki je ustvarilo osem delovnih mest. Za ta sistem je vse več zanimanja med novimi vlagatelji.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Akvaponike so se lotili že na več lokacijah, vendar jih je le nekaj preraslo v gospodarsko dejavnost. Ključno spoznanje, pridobljeno s tem projektom, je, da glavno proizvodnjo sistema akvaponike predstavlja zelenjava, zato je bistvenega pomena izbrati proizvod z velikim povpraševanjem, kot je paradižnik. Dodana vrednost je, da je sistem krožen in proizvaja tudi ribe, zaradi česar je mogoče za oba proizvoda doseči višjo sestavljeno ceno. Prav tako je v zgodnji fazi projekta pomembno vzpostaviti in razvijati distribucijske poti in logistiko.

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2016 to Jun 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Höga Kusten LAG
Publication date: 
18/06/2018
PDF Version