FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

En app för att främja insamling av avfall och sport

Country:
Region: 
För att försöka stödja bevarandet av marina resurser och ta itu med nedskräpning till havs, utvecklade en fiskare och hans två systrar i Katalonien i Spanien en app och startade en kampanj för att främja insamling av avfall, samtidigt som man grupptränar.

Description

Objectives: 

Miquel Ferrès insåg att hans fisknät samlade ihop samma slags skräp som han sett på stranden dagen innan när han var ute på sin löprunda. Han bestämde sig därför för att dra fördel av app-boomen för att främja sin passion (sport) och vikten av att ta hand om sin arbetsplats (havet). Han skapade mobilappen Twinapp – en plattform för att anordna träffar runt om i världen för att ”plogga” – ett koncept som förenar gruppträning med insamling av avfall i naturen.

 

Appen utvecklades i januari 2018, har laddats ned mer än 3 000 gånger och finns på fyra språk (katalanska, spanska, engelska och franska). Twinapp används i Spanien och Argentina. Projektets upplysningskampanj innefattade fyra interaktiva seminarier, där lokalbefolkning och lokala entiteter samlades för att diskutera möjliga lösningar. I alla de fyra kommuner som deltog i seminarierna anordnades evenemang för att städa stränder och en lokal skola anordnade en utflykt.

 

Tack vare kopplingen mellan projektsponsorer och fiskerisektorn deltog även lokala fiskebåtar i alla evenemang och samlade under veckan före varje evenemang in det skräp de hittade när de fiskade. Det skräp båtarna samlade ihop lades till det avfall deltagarna i evenemangen plockade upp på land. Sammanlagt samlade man vid dessa evenemang ihop 10 ton avfall.

Results: 
 •  
 • Fyra interaktiva seminarier i fyra kommuner, med 80 deltagare.
 • 700 deltagare i fem städkampanjer och 300 fiskare inblandade.
 • 2020 hade appen laddats ned 3 500 gånger i två länder och underlättat 1 216 städningsevenemang sedan 2018.
 • Appen har belönats med två priser:
  • E-Tech-priset (2019) för att ha använt ny teknik till att engagera människor i verksamhet för att samla in avfall.
  • Premis Cactus (2018) för årets bästa app
 • Etablerat nätverk med andra lokala initiativ, som RunWomanRun, en ideell organisation som främjar sport för att förbättra människors hälsa, och företag (Sonys spanska dotterbolag i Barcelona) hyrde plattformen för att anordna ett pass med fler än 80 medlemmar av personalen och Sony Iberias verkställande direktör).
Transferability: 

Projektet är ett lyckat exempel på hur ny teknik kan användas för att ta itu med lokala utmaningar. Aktiviteter som att ”plogga” och ”miljösimma” kan användas i alla kust- och inlandsområden, som ett verktyg för att höja social medvetenhet och ökad samverkan mellan lokala intressenter.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
 • Erfarenheter: För att nå bäst resultat var det oerhört viktigt att ha relevanta profiler som delade samma värderingar och mål och att genomföra varje fas av projektet enligt tidsplanen. Det bästa verktyget för att sprida information om projektet var evenemangen själva. Utifrån dem uppstod nya möjligheter för att ge projektresultaten bättre genomslag (genom att engagera nya frivilliga och blanda in lokala entiteter).
 • Bidrag till LLU-målsättning: stärka och utnyttja fiske- och vattenbruksområdenas miljöresurser.

Funding

Total project cost €62 550
FLAG grant €31 275
 • EU contribution (EMFF): €26 584
 • Public contribution (regional): €4 691
Beneficiary contribution €31 275

Project information

Timeframe of implementation From Jun 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Francesc Galí
+34 659.68.54.00
Spain
Publication date: 
15/06/2020
PDF Version