FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

En app til fremme af affaldsindsamling og sport

Country:
Region: 
I bestræbelserne på at støtte havbeskyttelse og bekæmpe havaffald har en fisker og hans to søstre i Catalonien (Spanien) udviklet en app og iværksat en kampagne for at fremme affaldsindsamling og samtidig dyrke sport i grupper.

Description

Objectives: 

Miquel Ferrès kunne se, at hans fiskegarn indsamlede samme type affald, som han havde set på stranden dagen før på sin løbetur. Derfor besluttede han at udnytte app-boomet til både at fremme sin store interesse (sport) og beskytte sin arbejdsplads (havet). Han udviklede mobilappen Twinapp, som er en platform, hvor man kan arrangere globale "plogging"-stævner, dvs. man dyrker sport i grupper, samtidigt med at man indsamler affald i naturen.

Appen blev udviklet i januar 2018, findes på fire sprog (catalansk, spansk, engelsk og fransk) og er blevet downloadet over 3.000 gange. Twinapp bruges i Spanien og Argentina. Oplysningskampagnen for projektet omfattede fire workshopper med deltagelse af lokale indbyggere og myndigheder, hvor der blev drøftet potentielle løsninger. Der blev afholdt et strandrensningsarrangement i hver af de fire kommuner, som deltog i workshopperne, foruden en udflugt arrangeret af en lokal skole.

Takket være forbindelsen mellem projektets initiativtagere og fiskerisektoren deltog lokale fiskerfartøjer også i alle rensningsarrangementerne ved at indsamle det affald, de fangede i deres garn i ugen op til arrangementet. Det affald, bådene bragte i land, blev føjet til det affald, som arrangementets deltagere havde samlet op på stranden. I alt blev der indsamlet 10 tons affald ved disse arrangementer.

Results: 

 

  • Fire deltagelsesbaserede workshopper i fire kommuner med 80 deltagere.
  • 700 deltagere i fem rensningsarrangementer og 300 deltagende fiskere.
  • Frem til 2020 var appen blevet downloadet 3.500 gange i to lande, og siden 2018 er den blevet brugt til at arrangere 1.216 rensningsarrangementer.
  • Appen har modtaget to priser:
   • E-Tech-prisen (2019) for anvendelse af nye teknologier til at inddrage befolkningen i affaldsindsamlingsaktiviteter.
   • Premis Cactus (2018) for årets bedste app.
  • Etableret netværk: med andre lokale initiativer, f.eks. RunWomanRun (en nonprofitorganisation, som fremmer sport for at forbedre folkesundheden) og virksomheder (Sonys spanske afdeling i Barcelona hyrede platformen til at arrangere et stævne med over 80 medarbejdere og Sonys generaldirektør i Spanien).
Transferability: 

Projektet er et vellykket eksempel på, hvordan brugen af nye teknologier kan afhjælpe lokale problemer. "Plogging" og økosvømmestævner kan bruges i alle kystområder og inde i land som et middel til at øge den sociale bevidsthed og samspillet mellem lokale interessenter.

 

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
 • Erfaringer: For at få det bedste resultat var det afgørende at få brugbare profiler med, som havde fælles værdier og mål, og at gennemføre hver enkelt projektfase i rette tid. Det bedste formidlingsværktøj til projektet var selve arrangementerne, som skabte nye muligheder for at øge projektresultaternes gennemslagskraft (via nye frivillige og inddragelse af lokale myndigheder).
 • Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: styrkelse og udnyttelse af miljøværiderne inden for fiskeri og akvakultur.

Funding

Total project cost €62 550
FLAG grant €31 275
 • EU contribution (EMFF): €26 584
 • Public contribution (regional): €4 691
Beneficiary contribution €31 275

Project information

Timeframe of implementation From Jun 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Francesc Galí
+34 659.68.54.00
Spain
Publication date: 
15/06/2020
PDF Version