FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Προσαρμογή των αλιευτικών πρακτικών για την προστασία των θαλάσσιων πτηνών

Country:
Region: 
Μέσω του έργου MedAves Pesca, η Oeste FLAG συνεργάστηκε με την πορτογαλική ΜΚΟ SPEA για καλύτερη επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τον αλιευτικό τομέα. Το κοινό αυτό έργο επικεντρώθηκε στην προσαρμογή των αλιευτικών πρακτικών για την αποφυγή του θανάτου των θαλάσσιων πτηνών κατά την αλιεία στην περιοχή των νησιών Μπερλένγκας.

Description

Το έργο επικεντρώθηκε στη χρήση δύο συγκεκριμένων μεθόδων για την αποφυγή της τυχαίας αλιείας και συχνά θανάτωσης θαλάσσιων πτηνών, κάτι που μπορεί να αποτελεί κίνδυνο κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η μία μέθοδος, η οποία αναπτύχθηκε από τη βρετανική εταιρεία FishTek, χρησιμοποιεί μια μικρή στιβαρή συσκευή με ενσωματωμένα φώτα LED που μπορούν να προσαρτηθούν σε σχοινιά στα δίχτυα αλιείας. Σκοπός της συσκευής είναι να προειδοποιεί τα θαλάσσια πτηνά για την ύπαρξη διχτυών, καθιστώντας τα πιο ορατά κάτω από το νερό, ώστε να αποφεύγεται η εμπλοκή σε αυτά.

Η άλλη μέθοδος, η οποία δημιουργήθηκε από το SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Πορτογαλική Εταιρεία Μελέτης των Πουλιών), μια ΜΚΟ για την προστασία των πτηνών, μιμείται ένα αρπακτικό πουλί και είναι γνωστή ως «συσκευή τρομακτικών πτηνών». Τρομάζει τα προστατευόμενα θαλάσσια πτηνά διώχνοντάς τα από την αλιευτική ζώνη. Στο πλαίσιο του έργου, η ΜΚΟ συνεργάστηκε με μια ομάδα αλιέων για να προσαρμόσει και να εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές στην πράξη. Παράλληλα, αύξησε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις καλές πρακτικές, όπως ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθηθούν, αν ένα πουλί βρεθεί μπλεγμένο σε δίχτυα αλιείας.

Για την απόκτηση πρόσβασης στη χρηματοδότηση υπό το πρόγραμμα UP1 του ΕΤΘΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος της Πορτογαλίας για την προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας, πρέπει να υπάρχει συνεργασία με μια ένωση αλιέων ή μια FLAG. Για αυτόν τον λόγο, η Oeste FLAG εργάστηκε ως εταίρος στο έργο υπό τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της ΜΚΟ και της αλιευτικής κοινότητας, με τη συμμετοχή όχι μόνο των αλιέων που εφαρμόζουν τις προσαρμοσμένες αλιευτικές πρακτικές, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας.

Με αυτόν τον στόχο, η Oeste FLAG διοργάνωσε συναντήσεις με τις δύο μεγαλύτερες ενώσεις αλιέων στην περιοχή ώστε να σχεδιάσει το καλύτερο υλικό για τη δημοσιοποίηση του έργου, ενώ δημιουργήθηκαν μόνιμες εκθέσεις του έργου στις εγκαταστάσεις των δύο οργανισμών. Η FLAG παρείχε τις επαφές στο SPEA ώστε να συμμετάσχει σε μεγάλες εκδηλώσεις, όπως την Εθνική Ημέρα της Θάλασσας και πολλές εκθέσεις γαστρονομίας. Η Oeste FLAG συνόδευσε τα μέλη του SPEA σε ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες, ενώ δημοσιοποίησε το έργο κατά τη διάρκεια δικών της εκδηλώσεων. Χάρη στη συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις, η ΜΚΟ κατάφερε να εντοπίσει νέες ομάδες αλιέων που ενδιαφέρονταν να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα, τόσο κατά τη διάρκεια του έργου όσο και μετά την ολοκλήρωσή του.

Results: 
 •  
 • 21 αλιείς από πέντε σκάφη που δοκιμάζουν τα δύο αναπτυγμένα μέτρα.
 • 182 αλιευτικά ταξίδια κατά τη διάρκεια των οποίων δοκιμάστηκαν τα μέτρα προσαρμογής για την αποφυγή του θανάτου των θαλάσσιων πτηνών, 48 αλιευτικά ταξίδια με παρατηρητή αλιείας πάνω στο σκάφος και 134 αλιευτικά ταξίδια υπό την παρακολούθηση των πλοίων του καπετάνιου.
 • Συμμετοχή σε τρεις δημόσιες εκδηλώσεις και τρεις συναντήσεις με κρατικούς φορείς όπου παρουσιάστηκε το έργο.
 • Δύο συναντήσεις των εταίρων του έργου με τις τοπικές ενώσεις αλιέων στην περιοχή Πενίτσε.
 • Δημιουργία προϊόντων επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων, ημερολόγια τοίχου, μαγνήτες, σημαίες για σκάφη και μόνιμες διαδραστικές εκθέσεις για τις τοπικές ενώσεις αλιέων στο Πενίτσε.
 • Δραστηριότητες δημοσιότητας και διάδοσης, συμπεριλαμβανομένων δύο δελτίων τύπου και μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης που διεξάχθηκε κατά την Εθνική Ημέρα της Θάλασσας στην Πορτογαλία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα περίπου 60 ψαράδες να συμμετάσχουν στο έργο.
Transferability: 

Αυτό το έργο επικεντρώθηκε στην προσαρμογή και εφαρμογή μέτρων για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των πτηνών με την αλιεία σε μια συγκεκριμένη τοπική περιοχή. Αφού το έργο δοκιμαστεί και καθιερωθεί μια μεθοδολογία, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο σε όλη την Πορτογαλία. Πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να επαναληφθεί από τις FLAG σε άλλα κράτη μέλη, όπου θα μπορούσαν να δοκιμαστούν τοπικά πιλοτικές πρωτοβουλίες που, στη συνέχεια, θα μπορούσαν να επεκταθούν σε εθνικό επίπεδο.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Διδάγματα: Η συμμετοχή των αλιέων ήταν απαραίτητη από την αρχή στον σχεδιασμό του έργου για να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίησή του. Ένα από τα βασικά σημεία ήταν να διασφαλιστεί ότι υπήρχαν αρκετοί πόροι για τις δράσεις διάδοσης. Ήταν ζωτικής σημασίας να διαμορφωθούν οι δραστηριότητες επικοινωνίας έτσι ώστε να στοχεύουν συγκεκριμένα στις αλιευτικές κοινότητες, καθώς οι υπεύθυνοι του έργου ήθελαν να τις συμπεριλάβουν σε αυτό για μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Συμβολή στον στόχο ΤΑΠΤΟΚ: (γ) ενίσχυση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών περιουσιακών στοιχείων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Funding

FLAG grant €260 085
 • EMFF (UP1)
  195 064
  National Funds
  65 021

Project information

Timeframe of implementation From Jul 2018 to Jun 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves- SPEA

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Rogério Cação
+351 262 787 959
Portugal

Organisation Contacts

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves- SPEA
Ms. Ana Almeida
+351.213 220 430
Portugal
Publication date: 
06/07/2020
PDF Version