FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Rețele naționale - conectarea FLAG-urilor și consolidarea capacității locale în DLRC

Official Title: 
National networks – connecting FLAGs and building local capacity in CLLD
Country:

Description

Context, needs, opportunity: 

Organizare:

 • în cadrul Centrului de cercetare în domeniul economiei rurale (agenție de stat a Ministerului Afacerilor Rurale din Estonia);
 • plan de lucru anual decis în colaborare de AM-FLAG-uri.
 • priorități stabilite pe baza unei anchete de analiză a nevoilor în cadrul tuturor FLAG-urilor.

Activități-cheie:

 • un program de formare de un an pentru FLAG-uri: destinat pescarilor și organizațiilor pescărești și desfășurat în colaborare cu AM, scopul a fost de a susține crearea unui număr de 8 FLAG-uri (stabilirea de parteneriate locale, dezvoltarea de strategii și lansarea activităților FLAG-ului). Programul a inclus cursuri în domeniile gestionării proiectelor, al achizițiilor publice și al comunicării și a fost susținut de un ghid cuprinzător (costul programului de formare: aproximativ 100 000 EUR, proveniți din surse naționale și asistența tehnică din partea FEP).
 • organizarea a două întâlniri anuale și a unei serii de evenimente tematice de formare, mese rotunde și ateliere destinate consolidării legăturilor dintre FLAG-uri și AM și promovării unei înțelegeri comune a implementării programului. Temele-cheie abordate în diferitele întâlniri includ:  aspecte legate de aplicare, legislația națională și normele de punere în aplicare. Audiență: aceste evenimente au atras aproximativ 40 de participanți, inclusiv managerii tuturor celor 8 FLAG-uri, împreună cu membri ai consiliilor de administrație, pescari și alți actori locali.
 • un pachet de asistență pentru evaluare, menit să ajute FLAG-urile să-și evalueze activitatea și să croiască viitorul DLRC în zonele pescărești. Cu un cost total de aproximativ 15 000 EUR, această inițiativă a inclus următoarele activități:
  • un atelier pe tema evaluării rezultatului FLAG-ului în perioada 2007-2013 (organizat în martie 2014);
  • un curs pe tema modalității de pregătire a noilor strategii de dezvoltare locală;
  • la cerere, FLAG-urile au avut posibilitatea de a solicita asistență ad-hoc de la evaluatori pentru a le ajuta să își dezvolte propriile strategii

Difuzarea informațiilor de la nivelul UE, inclusiv informarea sectorului pescăresc și traducerea materialelor FARNET (ghiduri și reviste). Costul acestei activități a fost de aproximativ 10% din bugetul RN. 

Promovarea cooperării:

 • vizite de studiu în Europa (de exemplu, pescari din toate cele 8 FLAG-uri estoniene au vizitat FLAG-ul Kaszuby din Polonia pentru a face schimburi de experiență privind turismul și îmbunătățirea atractivității unei zone);
 • sprijin pentru dezvoltarea unor idei de cooperare.
Main achievements: 

Dezvoltarea capacității FLAG-ului și implementarea cu succes a programului estonian pentru 2007-2013. FLAG-urile estoniene au fost printre primele operaționale (începutul lui 2010) și au susținut peste 700 de proiecte locale.

Transferability: 

19 dintre 20 de state membre care implementează DLRC ca parte din FEPAM prevăd realizarea unei RN. Modelul estonian ar putea servi drept exemplu pentru tipul de activități de suport pe care RN le pot furniza FLAG-urilor.

Lessons: 

Procesul participativ de decizie privind activitățile și domeniile de suport tematic prioritare a îmbunătățit eficacitatea și capacitatea de reacție a RN față de nevoile FLAG-ului. Aceasta evidențiază beneficiile potențiale ale unei rețele care dispune de resurse adecvate.

Resources

Skills: 

Experiență în domeniul dezvoltării teritoriale, capacitatea de a implementa o abordare ascendentă, competențe de comunicare și capacitatea de a gestiona activitățile cotidiene ale RN.

Staff resources (FTE): 
2
Financial resources: 

120 000 EUR pe an (bugetul de asistență tehnică a FEP 2007-2013)

Information

Timeframe of implementation From Jan 2007 to Dec 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

Fisheries Groups Network
Publication date: 
11/11/2015
PDF Version