FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Nacionalne mreže – povezivanje FLAG-ova i izgradnja lokalnog kapaciteta u CLLD-u

Official Title: 
National networks – connecting FLAGs and building local capacity in CLLD
Country:

Description

Context, needs, opportunity: 

Uprava:

 • nalazi se u sklopu Istraživačkog centra za ruralno gospodarstvo (državna agencija estonskog Ministarstva ruralnih poslova);
 • o godišnjem planu rada odlučuje se u suradnji između UT-a i FLAG-ova;
 • prioriteti se utvrđuju na temelju ispitivanja analize potreba svih FLAG-ova.

Ključne aktivnosti:

 • jednogodišnji program osposobljavanja za FLAG-ove: usmjeren je ribarima i ribarskim organizacijama, a provodi se u suradnji s UT-om; cilj ej bio podržati stvaranje osam FLAG-ova (uspostavljanje lokalnih partnerstava, razvoj strategija i pokretanje aktivnosti FLAG-ova). Program je obuhvaćao osposobljavanje o projektnom menadžmentu, javnoj nabavi i komuniciranju te ga je podržavao sveobuhvatan vodič (trošak programa osposobljavanja: približno 100 000 EUR, financiran je iz nacionalnih izvora i tehničke pomoći EFR-a).
 • organizacija dvaju godišnjih sastanaka i niza tematskih osposobljavanja, okruglih stolova i radionica usmjerenih ponovnom osnaživanju veza između FLAG-ova i UT-a i poticanju zajedničkog razumijevanja provedbe programa. Ključne teme o kojima se raspravljalo na različitim sastancima uključuju: pitanja provedbe, nacionalno zakonodavstvo i provedbena pravila. Publika: navedeni događaji privukli su približno 40 sudionika, uključujući osam voditelja FLAG-a zajedno s članovima uprave, ribarima i ostalim lokalnim dionicima.
 • Pomoćni paket za evaluaciju, čiji je cilj pomoći FLAG-ovima da evaluiraju svoj rad i da oblikuju budućnost CLLD-a u ribarstvenim područjima. Ukupan trošak ove inicijative iznosio je približno 15 000 EUR , a inicijativa je uključivala sljedeće aktivnosti:
  • radionicu o evaluaciji rezultata FLAG-a za razdoblje 2007.–2013. (provedena u ožujku 2014.);
  • događaj osposobljavanja o tome kako pripremiti nove lokalne razvojne strategije;
  • na zahtjev, FLAG-ovi mogu zatražiti ad hoc pomoć evaluatora kako bi im pomogli u razvoju strategija.

Diseminacija informacija s razine EU-a, uključujući širenje na ribarski sektor i prijevod FARNET-ovih materijala (vodiči i časopisi). Trošak ove aktivnosti iznosio je oko 10 % proračuna NM-a.

Poticanje suradnje:

 • studijski posjeti u Europi (primjerice, ribari iz osam estonskih FLAG-ova posjetili su FLAG Kaszuby u Poljskoj kako bi razmijenili iskustva o turizmu i unaprjeđenju privlačnosti područja);
 • podrška razvoju ideja suradnje.
Main achievements: 

Razvoj kapaciteta FLAG-a i uspješna provedba estonskog programa za 2007.–2013. Estonski FLAG-ovi bili su među prvim operativnim FLAG-ovima (početak 2010.) te su podržali više od 700 lokalnih projekata.

Transferability: 

19 od 20 država članica koje provode CLLD kao dio EMFF-a predviđa uspostavu NM-a. Estonski model može služiti kao primjer vrste potpornih aktivnosti koje NM-ovi mogu pružiti FLAG-ovima.

Lessons: 

Participativni proces za odlučivanje o prioritetnim aktivnostima i područjima tematske podrške poboljšao je učinkovitost i odgovor NM-a n potrebe FLAG-a. To naglašava potencijalne prednosti mreže primjerenih resursa.

Resources

Skills: 

Iskustvo u teritorijalnom razvoju, sposobnost provedbe pristup od dna prema vrhu (bottom-up), komunikacijske vještine i kapacitet upravljanja svakodnevnim aktivnostima NM-a.

Staff resources (FTE): 
2
Financial resources: 

120 000 EUR godišnje (proračun za tehničku podršku EFR-a 2007–2013)

Information

Timeframe of implementation From Jan 2007 to Dec 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

Fisheries Groups Network
Publication date: 
11/11/2015
PDF Version