Visit the new FARNET 2014-2020 website

Učinkovito komuniciranje s lokalnom zajednicom

GAC Adriatico Salentino

FLAG-ove komunikacijske aktivnosti mogu biti važan katalizator za inovacije i promjene te predstavljaju poprečan element u strategiji lokalnog razvoja. Adriatico Salentino FLAG u Apuliji, Italija, pomogao je u osnaživanju lokalnih ribara kako bi u svojoj komunikaciji postali pokretači promjene.

Primjer CLLD-a dostupan je i na:

da 

Ciljevi komunikacijske strategije Adriatico Salentino:

 • dobivanje profila ribolovnih aktivnosti u FLAG-ovu području te poticanje ribara da postanu aktivniji duž cijelog vrijednosnog lanca;

 • podizanje svijesti lokalnog stanovništva o održivoj potrošnji plodova mora te putu do tržišta „svježih, dobrih i lokalnih” ribarskih proizvoda; 

 • dopiranje do svih aktera na području i uspostavljanje protoka informacija sa širokim rasponom dionika proizvodnog i distribucijskog lanca.

Ključne aktivnosti:

 • kolektivna izrada FLAG-ova logotipa putem školskog natjecanja: poticanje svijesti o ribolovnoj zajednici u školama i među djecom različite dobi;

 • upotreba maskote „Paul Po” u učionicama za edukaciju učenika o održivoj potrošnji i lokalnim vrstama riba. Ta je inicijativa bila usmjerena na mlađu djecu (npr. 1500 djece iz svih osnovnih škola na tom području), ali je također imala u cilju podizanje svijesti o lokalnim potrošačkim navikama njihovih obitelji;

 • uključivanje ribara i škola kao glumaca u kazališnu predstavu o ribolovu;

 • razmjena znanja ribara o tradicionalnim receptima i tradicionalnim ribolovnim tehnikama, kao što je „érgate” (ribolovna metoda koja s obale omogućuje ulov sitne plave ribe, bez potrebe za čamcem), ključni aspekt lokalne kulturne baštine;

 • aktivno informiranje o mogućnostima i postignućima CLLD-a putem društvenih medija;

 • razvoj aplikacije Fishdirect App, koja pružanjem informacija o lokacijama za izravnu prodaju lokalne ribe okuplja ribare i potrošače;

 • nova internetska radiopostaja za promicanje aktivnosti i programa apulijskih FLAG-ova.

Glavna postignuća: dobra FLAG-ova komunikacija pomogla je ribarima u području pokretanja novih aktivnosti kao dodatak tradicionalnim poslovima te usvajanje upotrebe novih tehnologija u svakodnevnom životu (otprilike 40 –50 % ribara na tom području aktivno je na društvenim medijima te prati FLAG putem Facebooka i Twittera).

Prenosivost: komunikacija je važna FLAG-ova ativnost. Iako je potrebna prilagodba komunikacijskih alata i poruka lokalnim okolnostima, FLAG-ovi mogu iskoristiti ovdje predstavljene ideje za izradu svojih komunikacijskih aktivnosti. Točnije, FLAG-ovi mogu biti predvodnici digitalnog uključivanja u ribarstvene zajednice podupiranjem njihove upotrebe društvenih medija i novih komunikacijskih tehnologija.

Lekcije: FLAG-ovi su jedinstveno postavljeni kako bi pomogli ribarima komuniciranje o svojemu radu i znanju te kako bi podigli svijest o lokalnim ribarskim proizvodima. Komunikacija je vitalan element zadatka FLAG-ova u odnosu na animaciju, ali potrebna su dovoljna sredstva i odgovarajuća stručnost. FLAG.ovi trebaju uzeti u obzir potrebe za novim vještinama u područjima kao što je upravljanje internetskim sadržajem te aktivacija društvenih medija i blogova.


Resursi

 • Vještine: napredne međuljudske vještine, sposobnost dopiranja do različitih ciljnih skupina (od izravnog kontakta do društvenih medija), dobre komunikacijske vještine u pisanom i verbalnom obliku (izrada članaka za društvene medije, internetske stranice, aktivacija blogova).

 • Kadrovski resursi: komunikacijske aktivnosti obuhvaćene su aktivacijom i tekućim troškovima FLAG-ova. Također, uvelike ovise o osobnom angažmanu i komunikacijskim vještinama FLAG-ova osoblja. 

 • Financijski resursi: otprilike 40 000 EUR godišnje za komunikacijske aktivnosti (2015.).


Sažetak i podaci za kontakt:

Vremenski okvir: travanj 2014. – prosinac 2015.

Datum izrade studije slučaja: studeni 2015.

Vrsta organizacije koja promiče metodu: FLAG

Giuseppe Scordella
info (at) gacadriaticosalentino.it
Telefon +39.0836 948457
Mobilni telefon +39.320.7673766
http://gacadriaticosalentino.it/

FLAG-ov letak s činjenicama


Ključne riječi: učinkovita komunikacija, društveni mediji u ribarstvenim zajednicama, oživljavanje područja.