Visit the new FARNET 2014-2020 website

Soluţii inovatoare care trebuie dezvoltate în zonele pescăreşti

Unul dintre principalele patru obiective ale Axei 4 este „să adauge valoare produselor pescăreşti şi de acvacultură” [articolul 43 alineatul (2) litera (a)]. De fapt, ponderea organizaţiilor pescăreşti în multe Grupuri de Acţiune Locală Pescăreşti a însemnat că măsura valorificării produselor pescăreşti [articolul 44 alineatul (1) litera (d)] a devenit una dintre cele mai importante părţi ale strategiilor locale.

Majoritatea proiectelor locale de valorificare a produselor pescăreşti încearcă să elimine golul dintre pescuit şi consumatori şi să îmbunătăţească legăturile verticale dintre actori în diferite puncte ale lanţului de aprovizionare în domeniul pescuitului. Cu toate acestea, în proiectarea acestor acţiuni, FLAG-urile trebuie să înţeleagă că nu acţionează singure. În special, ele trebuie să sporească la maximum sinergia cu investiţiile în prelucrare şi comercializare sprijinite în temeiul Axei 2 a FEP (articolul 35) şi măsurile de dezvoltare de pieţe noi şi campanii de promovare, acţiuni colective şi proiecte-pilot ale Axei 3 (articolele 37, 40 şi 41).

Acţiunile sprijinite în mod direct de FLAG-uri ar trebui să se concentreze, în general, pe soluţii inovatoare, care vizează durabilitatea economică şi ecologică a întreprinderilor sau comunităţilor pescăreşti mici, şi pot fi întreprinse la scară mai largă dacă sunt reuşite.   

De exemplu, măsura susţinută de FLAG-uri poate implica:

  • Inovaţii în prelucrare. Produse de calitate noi. Îmbunătăţiri aduse produselor vechi
  • Inovaţii în comercializare şi distribuţie. Comercializare colectivă şi circuite mai scurte. Etichete de origine şi etichete ecologice
  • Inovaţii în aplicaţiile tehnologiei informaţiei. Vânzare prin internet. Trasabilitate etc.

Există o istorie bogată a activităţii în acest domeniu în afara Axei 4 a FEP. O parte a acestei experienţe poate oferi inspiraţie FLAG-urilor şi va fi vizată în această parte a site-ului internet.

Datorită importanţei pe care o deţine în cadrul strategiilor FLAG-urilor, această temă va constitui subiectul unui seminar şi ghid tehnic transnaţional în 2010.