Visit the new FARNET 2014-2020 website

Valorificarea produselor pescărești

Soluţii inovatoare care trebuie dezvoltate în zonele pescăreşti

Unul dintre principalele patru obiective ale Axei 4 este „să adauge valoare produselor pescăreşti şi de acvacultură” [articolul 43 alineatul (2) litera (a)]. De fapt, ponderea organizaţiilor pescăreşti în multe Grupuri de Acţiune Locală Pescăreşti a însemnat că măsura valorificării produselor pescăreşti [articolul 44 alineatul (1) litera (d)] a devenit una dintre cele mai importante părţi ale strategiilor locale.

Majoritatea proiectelor locale de valorificare a produselor pescăreşti încearcă să elimine golul dintre pescuit şi consumatori şi să îmbunătăţească legăturile verticale dintre actori în diferite puncte ale lanţului de aprovizionare în domeniul pescuitului. Cu toate acestea, în proiectarea acestor acţiuni, FLAG-urile trebuie să înţeleagă că nu acţionează singure. În special, ele trebuie să sporească la maximum sinergia cu investiţiile în prelucrare şi comercializare sprijinite în temeiul Axei 2 a FEP (articolul 35) şi măsurile de dezvoltare de pieţe noi şi campanii de promovare, acţiuni colective şi proiecte-pilot ale Axei 3 (articolele 37, 40 şi 41).

Acţiunile sprijinite în mod direct de FLAG-uri ar trebui să se concentreze, în general, pe soluţii inovatoare, care vizează durabilitatea economică şi ecologică a întreprinderilor sau comunităţilor pescăreşti mici, şi pot fi întreprinse la scară mai largă dacă sunt reuşite.   

De exemplu, măsura susţinută de FLAG-uri poate implica:

  • Inovaţii în prelucrare. Produse de calitate noi. Îmbunătăţiri aduse produselor vechi
  • Inovaţii în comercializare şi distribuţie. Comercializare colectivă şi circuite mai scurte. Etichete de origine şi etichete ecologice
  • Inovaţii în aplicaţiile tehnologiei informaţiei. Vânzare prin internet. Trasabilitate etc.

Există o istorie bogată a activităţii în acest domeniu în afara Axei 4 a FEP. O parte a acestei experienţe poate oferi inspiraţie FLAG-urilor şi va fi vizată în această parte a site-ului internet.

Datorită importanţei pe care o deţine în cadrul strategiilor FLAG-urilor, această temă va constitui subiectul unui seminar şi ghid tehnic transnaţional în 2010.

Arrainetik: cooperative processing plant - FLAG Côte Basque Sud Landes - FR

A French Axis 4 study led to a €700 000 investment to set up a cooperative processing plant near the fishing port of St Jean de Luz / Ciboure. The plant is now supplying school canteens and other contract caterers with previously underused local fish species.

Download suomi (fi) 
 

Currican: artisanal canning - FLAG Mariña Ortegal - ES

Three women from Spain set up their own company in Galicia helping to preserve the tradition, particular to the area, of canning local fish and seafood in glass jars and selling their products in specialised gourmet shops. 

Download suomi (fi) 
 

Going organic: a new image for carp - FLAG Oberlausitz - DE

By focusing on organic aquaculture and improving the image of carp, the German region of Upper Lusatia is changing consumption habits and improving awareness of carp products among younger generations.

 
Download  suomi (fi)
 

Extending shrimp life span - FLAG West Flanders - BE

Local shrimp from Belgium can be offered fresh for a longer period, and without using preservatives, through the use of a newly developed fresh value chain. By improving cooking and cooling procedures, Flemish fishermen have enhanced shelf life significantly, increasing the competitiveness of their small-scale coastal fisheries.

Download   suomi (fi) 

O melhor peixe do mundo - FLAG Além Tejo - PT

Through the development of an innovative short chain delivery system, Axis 4 has helped a Portuguese company to bridge the gap between customers and small-scale fishermen, whilst also encouraging sustainable fishing practices in the Sesimbra area.

Download suomi (fi) 
 

Sailing Towards 2020: Axis 4 in Action

This brochure has been developed for the "Sailing towards 2020" event, it highlights facts, figures and success stories from the 2007/2013 Axis4 program of the European Fisheries Fund. Stakeholders (FLAGs, Managing Authorities, project promoters) may use it as a source of inspiration for future projects; but it will also interest wider audiences, such as researchers, NGOs and/or the media wanting to know more on local development of European fisheries areas.

 

Download this publication here        

 

Find out more with the 42 project posters showcased during the Sailing Towards 2020 conference.

FARNET Good practices 2007-2013: language compilations

 Download the compilation of FARNET good practices and publications in the following languages:

 

French
   
German
   
Italian
   
Spanish
   
Polish
   
Portuguese

Fish All Days: Home delivery from the fishing boat - FLAG Terre di Mare - IT

Fish All Days allows customers to buy fresh fish straight from the boat - or have it delivered directly to their doorstep. By combining more traditional educational and promotional campaigns with the use of new technology and social media, a trawler from Molfetta has developed a loyal network of customers. 

Download       

Stockholm fish market - local fishermen take the town - FLAG Stockholm - SE

In Stockholm, local fishermen have long been isolated, dependent on long chain marketing and lacking opportunities to sell their fish locally. With the support of the FLAG, fishermen developed the Stockholm fish market: regular urban events where local fishermen can sell fresh, local and traceable seafood directly to urban customers, leading to the development of a collective brand and a permanent fish market. 

Download