Visit the new FARNET 2014-2020 website

Ražotāju organizācija „Vianapesca” – produktu izvietošana – zivju konservu reklamēšana, izmantojot aizkustinošu stāstu

Šis projekts, ko izstrādājusi ražotāju organizācija „Vianapesca”, ir vērsts uz vērtības pievienošanu vietējo zivsaimniecību produktiem, izmantojot pārstrādi un mārketinga kampaņu.

Šis CLLD projekta paraugs pieejams šādās valodās:

dahrhrpt

 

Saskaroties ar zemo cenu problēmu, ražotāju organizācijai „Vianapesca” radās nepieciešamība atrast veidu, kā palielināt tādu zemas cenas zivju vērtību kā, piemēram, makrele un sardīne. Tāpēc organizācija vērsās pie FLAG ar ideju izveidot projektu, kura mērķis ir pievienot vērtību.

Šis projekts tika uzsākts ar tirgus izpēti, lai noteiktu veiksmīgākos veidus, kā pievienot vērtību ražotāju organizācijas „Vianapesca” zivīm. Konstatējot augošo pieprasījumu pēc lietošanai uzturā gataviem augstas kvalitātes zivsaimniecības produktiem, ražotāju organizācija nolēma izveidot un reklamēt konservētu zivju produktu līniju. Šis process ietvēra arī jauna iepakojuma izstrādi ražotāju organizācijas un tās zvejnieku produktu grafiskam attēlojumam, lai veicinātu vietējās flotes nozvejoto zivju sugu popularitāti.

Projektā ietvertā mārketinga kampaņa bija balstīta uz tādiem aspektiem kā ražojumu kvalitāte, drošība un ilgtspēja, kā arī tajā tika izcelta ar šiem produktiem saistīto cilvēku nozīme. Visi šie aspekti palīdzēja nodrošināt produktu diferenciāciju.

Papildus finansiālajam atbalstam FLAG sniedza arī ar projekta izstrādi saistītus padomus un palīdzēja veidot attiecības ar citām ieinteresētajām personām, kas bija iesaistītas mārketinga kampaņā (piemēram, mazumtirgotājiem un dizaineriem).

        

att. Jaunā „Vianapesca” produktu
reklāmas tīmekļa vietne

 

 att. Jaunais zivju konservu kārbas dizains
 • Rezultāti: Projekta gaitā tika ieviestas novatoriskas pārstrādes metodes, palielināta vietējo produktu dažādība, atpazīstamība un pārdotspēja, kā arī nodrošināti labāki nosacījumi zvejniekiem.

  Ražošanas organizācijas ražošanas apjoms un produktu dažādība pieauga atbilstoši pārdošanas apjomam. Vairumtirdzniecības/mazumtirdzniecības tirgus būtiski paplašinājās gan valsts, gan starptautiskā mērogā. 2014. gadā tirgū bija pieejami 13 ražotāju organizācijas zivju konservu produkti. Produktu skaits 2015. gadā pieauga līdz 25, ietverot trīs produktus, kuros tika izmantotas iepriekš nekonservētas zivju sugas. Kopējais pārdošanas apjoms pirmajā gadā pieauga līdz € 30 000, bet otrajā gadā — līdz € 63 000.

  Partnerattiecības ar delikatešu veikalu „Loja das Conservas” Lisabonas centrā palīdzēja turpmāk veicināt ražotāju organizācijas produktu popularitāti. Šis veikals šobrīd darbojas kā galvenais vairumtirgotājs Portugālē un sadarbojas arī ar starptautisku mazumtirgotāju tīklu Parīzē, Vīnē, Varšavā un Makao (Ķīnā).

 • Pārnesamība: Daudzas zivsaimniecību kopienas ES un ārpus tās saskaras ar problēmām, kas saistītas ar ražojumu mārketingu. Šis projekts ir veiksmīgs uz tirgu balstīta produkta izstrādes procesa piemērs, kas saistīts ar konkrētu mārketinga kampaņu, kura varētu nākt par labu šādām kopienām.

 • Atziņas: Projekta veiksmīgums ir atkarīgs no šādiem faktoriem: 
  • tirgus izpētes, kas palīdzēja noteikt labākos veidus, kā pievienot vērtību zivju produktiem, pieprasītākās zivju sugas un jaunievedumu iespējas; 
  • cilvēka nozīmes uzsvēršanas ražošanas procesā (nerūpnieciskie flotes, zvejniecības aprīkojuma, vietējās identitātes aspekti), kā arī tās izmantošanas komunikācijas nolūkiem; 
  • ražotāju organizācijas kā projekta virzītāja un vietējo zvejnieku vienotājspēka;
  • izdevīgām partnerattiecībām ar plaši pazīstamu tirgus dalībnieku („Loja das Conservas”), kas palīdzēja palielināt atpazīstamību.
 • Ieguldījums CLLD mērķa sasniegšanā: vērtības pievienošana, darbavietu radīšana, jaunu cilvēku piesaiste un jaunievedumu veicināšana visos zivsaimniecību un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos. 
att. „Vianapesca” produktu izvietojums „Loja das Conservas” veikalā Lisabonā 

Kopējās projekta izmaksas un finansējums

Kopējās projekta izmaksas:€199 917 
FLAG dotācijas: €179 925 
 - ES finansējums (EZF):   €134 944 
 - Cits publiskais finansējums (valsts):    €44 981  
Saņēmēja finansējums: €19 992   

Saņēmējs     Papildinformācija par FLAG
„Vianapesca” (ražotāju organizācija)  Litoral Norte (Ziemeļu piekrastes) zivsaimniecību vietējā rīcības grupa (FLAG)
Email :vianapescaop (at) mail.telepac.pt Email:gac (at) cim-altominho.pt
Telephone: +351258 822 016/7 Telephone: + 351 258800200
  Website: http://www.cim-altominho.pt
FLAG faktu lapa  

Diskusijas un sadarbība

    • Jaunievedumi iepakojumu jomā: jaunu zivju pārvadāšanas konteineru izstrāde.
    • Nelielās zivsaimniecību kopienās iegūto aļģu ievākšana, atūdeņošana un mārketings.

Diskusijas un sadarbība saistībā ar šo projektu iespējama vietnē LinkedIn


Informācija par projektu

 • Oficiālais projekta nosaukums dalībvalsts valodā: Estudo para a Valorização do Pescado dos Associados da Vianapesca
 • Oficiālais projekta nosaukums tulkojumā angļu valodā: „Study on adding value to the fisheries products of the members of the Vianapesca Producer Organisation”  
 • Īstenošanas laiks: no 2011. gada 9. decembra līdz 2012. gada 18. decembrim.
 • Gadījuma izpētes datums: 2016. gada februāris.

Atslēgvārdi: vērtības pievienošana, nerūpnieciskās zivsaimniecības, produktu izvietošana, eksports.