Visit the new FARNET 2014-2020 website

Producentorganisationen Vianapesca – Produktplacering – Salgsfremme af fiskekonserves med en historie

Producentorganisationen Vianapesca har centreret dette projekt omkring tilføjelse af merværdi til lokale fiskeriprodukter gennem forarbejdning og en markedsføringskampagne. 

Dette eksempel på CLLD findes også på:

dahrlvpt

 

På grund af de problematisk lave priser måtte producentorganisationen Vianapesca finde en måde til at forøge værdien af lavprisfisk som f.eks. makrel og sardin. Den henvendte sig derfor til den FLAG med sin idé om at udforme et merværdiprojekt.

Projektet blev indledt med en markedsundersøgelse for at finde frem til, hvordan der bedst kunne tilføjes merværdi til Vianapescas fisk. Da producentorganisationen kunne iagttage en stigende efterspørgsel efter spiseklare fiskeprodukter af høj kvalitet, besluttede den at udvikle og fremme et sortiment af fiskekonserves. Dette omfattede udviklingen af ny emballage for grafisk at vise producentorganisationen og fiskerne og højne profilen for de arter, som fanges af den lokale flåde.

Den ledsagende markedsføringskampagne var rettet mod aspekterne kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed i produktionen samt fortællingen om menneskene bag produktet. Alle disse aspekter bidrog til at differentiere produkterne.

Ud over økonomisk støtte ydede FLAG'en rådgivning om udformningen af projektet og skabte forbindelser til andre interessenter i markedsføringskampagnen (f.eks. detailhandlere og designere).

        

Nyt websted med reklame for
Vianapescas produkter

 

 Nyt layout til en fiskedåse 
 • Resultater: Projektet førte til, at der blev indført innovative forarbejdningsmetoder, større diversitet og synlighed og bedre muligheder for afsætning af lokale produkter og sikret bedre vilkår for fiskerne.

  Mængden af og variationen i producentorganisationens produktion er øget i trit med salget. Engros-/detailmarkedet for produkterne er vokset betydeligt både nationalt og internationalt. I 2014 havde producentorganisationen 13 fiskekonservesprodukter på markedet. Dette tal steg til 25 i 2015, heriblandt tre produkter med fiskearter, der aldrig før har været brugt til konserves. Det samlede salg beløb sig til 30 000 EUR det første år og steg til 63 000 EUR det andet år.

  Et partnerskab med delikatesseforretningen Loja das Conservas i Lissabon har bidraget til at højne profilen for producentorganisationens produkter. Denne forretning optræder nu som primær engrosforhandler i Portugal og er også med i et netværk af internationale detailhandlere i Paris, Wien, Warszawa og Macau (Kina).

 • Kan idéen kopieres? Mange fiskersamfund i og uden for EU kæmper med markedsføringen af deres produkter. Dette projekt er et vellykket eksempel på en markedsdrevet produktudviklingsproces ledsaget af en specifik markedsføringskampagne, som kunne gavne sådanne samfund.

 • Erfaringer: Blandt de afgørende faktorer for projektets succes kan nævnes: 
  • markedsundersøgelsen, som bidrog til at identificere de bedste metoder til tilføjelse af merværdi til fiskeprodukterne, de mest efterspurgte arter og innovationspotentialet 
  • understregning af den menneskelige dimension bag produktionsprocessen (de håndværksprægede aspekter ved flåden, typen af fangstredskaber og lokal identitet) og udnyttelsen af den i kommunikationsøjemed 
  • producentorganisationens rolle som drivkraft bag projektet og samlende kraft for de lokale fiskere
  • et intelligent partnerskab med en meget synlig aktør på markedet (Loja das Conservas), som hjalp med at maksimere synligheden.
 • Bidrag til målet om CLLD: tilføjelse af merværdi, jobskabelse, tiltrækning af unge og fremme af innovation i alle led af forsyningskæden for fiske- og akvakulturprodukter. 
Udstilling af Vianapescas produkter i Loja das Conservas-butikken i Lissabon 

Samlede omkostninger og finansiering

Samlede projektomkostninger:199 917 EUR 
FLAG-tilskud: 179 925 EUR 
 - EU-bidrag (EFF):   134 944 EUR 
 - Andet offentligt bidrag (nationalt):    44 981 EUR  
Støttemodtagerens bidrag: 19 992 EUR  

Støttemodtager     FLAG-oplysninger
Vianapesca (producentorganisation)  FLAG Litoral Norte
vianapescaop (at) mail.telepac.pt gac (at) cim-altominho.pt
Tlf. +351258 822 016/7 Tlf. + 351 258800200
  http://www.cim-altominho.pt
FLAG Facthseet  

Drøftelser og samarbejde

    • Innovation inden for emballage: design af nye kasser til fisketransport.
    • Høst, tørring og markedsføring af alger høstet i små fiskersamfund.

Drøft og samarbejd med dette projekt på LinkedIn


Projektinformation

 • Projektets officielle titel på medlemsstatens sprog: Estudo para a Valorização do Pescado dos Associados da Vianapesca
 • Projektets officielle titel oversat til EN: Study on adding value to the fisheries products of the members of the Vianapesca Producer Organisation  
 • Varighed: fra 9.12.2011 til 18.12.2012
 • Dato for casestudie: februar 2016

Nøgleord: tilføjelse af merværdi, småfiskeri, produktplacering, eksport.