Visit the new FARNET 2014-2020 website

Planificarea activităților unei Rețele naționale pescărești

Rețelele naționale (RN) joacă un rol important de conectare a FLAG-urilor, a părților interesate din domeniul pescăresc și a administrațiilor naționale și regionale implicate în dezvoltarea locală a domeniului pescăresc. Rețeaua națională din Lituania facilitează schimburile și procesele de învățare nu doar între FLAG-uri, ci și în cadrul întregului sector pescăresc.

Acest exemplu DLRC este de asemenea disponibil în:

 

Rețeaua națională de cooperare pescărească din Letonia are un domeniu de activitate mai vast decât majoritatea rețelelor naționale. Sectorul pescăresc și al acvaculturii din Letonia este foarte fragmentat și izolat, așadar rețeaua reunește toate părțile interesate din domeniul pescăresc și al acvaculturii, precum și pe cele 6 FLAG-uri letone. Principalele obiective ale rețelei naționale sunt consolidarea legăturilor între reprezentanții sectorului pescăresc, îmbunătățirea comunicării, promovarea bunelor practici și stimularea dezvoltării zonelor pescărești.

Secretariatul rețelei naționale se află în cadrul Centrului leton de consiliere și formare rurală (organizația care conduce și rețeaua națională rurală). Operațiunile acesteia se desfășoară pe baza unui Plan de acțiune pe perioada 2015-2020 și a unor Planuri de lucru anuale, care țin cont de nevoile părților interesate din domeniul pescăresc și de ideile propuse de acestea. Prioritățile rețelei naționale includ:

- creșterea eficienței economice a sectorului pescăresc: sunt incluse aici activități precum organizarea de seminare și de vizite de studiu în Letonia și în străinătate pentru a consolida capacitatea reprezentanților sectorului pescăresc și pentru a facilita schimbul de experiență;

- dezvoltarea afacerilor, inclusiv prin diversificarea în zonele costiere și dezvoltarea acvaculturii în apele interioare; rețeaua națională oferă asistenţă și consiliere prin experții proprii (un expert în acvacultură și 10 experți în dezvoltarea zonelor pescărești costiere) și lucrează cu tinerii la dezvoltarea unor proiecte de afaceri în domeniul pescăresc sau al acvaculturii;

- promovarea sectorului pescăresc și al acvaculturii, de ex. prin organizarea unei conferințe anuale, prin publicații și prin consolidarea capacității ONG-urilor pescărești și a instituțiilor de stat implicate în domeniul pescăresc

Rețeaua națională păstrează constant legătura cu părțile interesate din domeniul pescăresc și le analizează permanent nevoile (de ex. pe baza unui chestionar anual expediat tuturor contactelor din baza de date înainte de elaborarea planurilor de lucru anuale). Rețeaua națională transmite practicile de lucru aprobate către autoritatea de management pentru aprobare și furnizează rapoarte de monitorizare trimestriale. De asemenea, realizează activități de evaluare și de autoevaluare.

  • Principalele realizări: În 7 ani, rețeaua națională a reușit să creeze relații bazate pe încredere și sinergii în cadrul sectorului pescăresc și al acvaculturii, de obicei izolate, și le-a furnizat competențe și experiențe noi. Prin implicarea membrilor în procesul decizional și prin oferirea de sprijin personalizat, rețeaua națională a devenit un partener respectat și recunoscut în ceea ce privește dezvoltarea zonelor costiere. Sprijinul oferit părților interesate din domeniul pescăresc le-a permis acestora să participe la dezbaterea politicilor.

  • Transferabilitate: Majoritatea rețelelor naționale lucrează doar cu FLAG-urile. Exemplul leton arată cum o rețea natională se poate adresa unor categorii mai largi de actori din domeniul pescăresc. De asemenea, ilustrează efortul și resursele necesare pentru punerea bazelor unui astfel de sistem.

  • Lecții: Performanța rețelei naționale este îmbunătățită prin abordarea sa participativă și prin implicarea tuturor membrilor săi la dezvoltarea sectorului pescăresc. Acest proces necesită timp și un contact direct şi permanent cu părțile implicate.

Resurse

Competențe: O bună cunoaștere a sectorului pescăresc și al acvaculturii, tehnici bune de comunicare și de lucru eficient.

Resurse umane: 3 angajați cu program full-time în secretariatul rețelei naționale și 10 experți locali pe teren

Resurse financiare: €2.500.000 pe durata FEPAM (€500.000 pentru secretariatul Rețelei naționale și €2.000.000 pentru implementarea planului). Rețeaua națională este finanțată de asistența tehnică a FEPAM.

Informații sintetice și de contact

Durată: Proces în desfășurare

Data studiului de caz: noiembrie 2016

Tip de organizație care promovează metoda: Rețea națională

Edgars Linde
Edgars.Linde (at) llkc.lv
+371 29139027
www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba

Cuvinte-cheie: rețele naționale, consolidarea sectorului pescăresc, sprijin personalizat