Visit the new FARNET 2014-2020 website
Farnet

FARNET: Sieć obszarów zależnych od rybołówstwa

FARNET to wspólnota osób i instytucji zaangażowanych we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Sieć FARNET angażuje rybackie lokalne grupy działania (LGR), instytucje zarządzające, obywateli i ekspertów z całej UE we wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich i nadbrzeżnych.

Obszary rybackie w UE stoją wobec poważnych wyzwań. Ciągły spadek dochodów i zatrudnienia w sektorze rybołówstwa wskazują na potrzebę innowacyjnych działań, które sprzyjałyby właczeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest narzędziem, które umożliwia lokalnym społecznościom rybackim sprostanie tym wyzwaniom poprzez tworzenie i testowanie nowych rozwiązań. FARNET ma temu pomóc. 

 

FARNET w materiałach filmowych

See video
Axis 4: seven years of innovation

Axis 4: seven years of innovation and support of coastal and fisheries communities in Europe

See video
Axis 4: seven years of innovation

Axis 4: seven years of innovation and support of coastal and fisheries communities in Europe

See video
What is Axis 4?

An introduction to Axis 4 of EFF, presented during the conference "Sustainable Futures for Fisheries Areas", organised by the European Commission and FARNET.

See video
Axis 4 in Finland: Kitkan Viisas

A project supported by FLAG Kainu-Koillismaa

FLAG factsheet

Good Practice

See video
Axis 4 in Spain: Salinas del Astur

A project supported by Huelva FLAG 

 

FLAG factsheet

Good practice

See video
Drecklyfish.co.uk - EU captions

Drecklyfish is a direct sales system developed by Cornish fishermen using twitter as a live auction. After an initial phase, they received support from Axis4 of EFF to develop it further as a collective project and scale up operations.

See video
Ecotourism in a protected area, FLAG Sotavento, Portugal

João Sabino's project was one of the case studies selected for the 6th FARNET seminar FLAGs: Drivers of Green Growth in European Fisheries Areas - which took place in Olhão, Portugal.

See video
FARNET Conference: Sustainable Futures for Fisheries Areas

Over 350 participants gathered in Brussels in November 2011 for the two day event, "Sustainable Futures for Fisheries Areas", organised by FARNET and the European Commission.

See video
Pescatourisme, FLAG Var, France

This project transfers and adapts pesca-tourism experience gained in Italy to the context of fishermen in the Var, France. Over a three year period, local actors, supported by Axis 4, have worked to establish the conditions necessary to promote pesca-tourism in the area.

See video
FLAGs: Drivers of Green Growth in European Fisheries Areas

Cooperation, creativity and a long-term commitment to sustainability are some of the main ingredients necessary for fisheries areas to be successful in safeguarding their environmental assets, while also benefitting from opportunities in the green economy. This was one of the main conclusions of the FARNET conference, "FLAGs: Drivers of Green growth in European Fisheries Areas", which took place in Olhão, Portugal from the 4-6 June 2012.

See video
New seaweed products, FLAG Bornholm & FLAG Small Islands, Denmark

Danish waters produce high quality seaweed which, until now, has not been exploited commercially as there is no tradition of eating seaweed in Denmark.