Visit the new FARNET 2014-2020 website

Dywersyfikacja

Działania dodatkowe i alternatywne

„Wsparcie dywersyfikacji” to drugi z celów wymienionych w osi 4 w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa (Artykuł 43 ust. 2 lit. b). Dywersyfikacja zakłada przede wszystkim działania służące tworzeniu powiązań pomiędzy rybactwem a innymi sektorami gospodarki zamiast promowania współpracy w ramach łańcucha dostaw w obszarze rybołówstwa (co opisano w poprzedniej sekcji).

Zarówno rozporządzenie w sprawie EFR jak i grupy FLAG wspierają dywersyfikację na wiele sposobów – zaczynając zazwyczaj od działań blisko związanych z rybactwem i rozszerzając je z biegiem czasu. Na przykład wiele lokalnych strategii skupia się na turystyce, jako na sektorze umożliwiającym „restrukturyzację i reorientację” działalności gospodarczej, np. lokalnych restauracji, targów, sklepów i miejsc rekreacji, które mogą uzupełniać i wzmacniać lokalną działalność rybacką (Artykuł 44 ust. 1 lit. b).

Niemniej jednak rozporządzenie zezwala także na to, aby grupy FLAG promowały wszelką działalność gospodarczą, niezależnie od jej powiązań z rybactwem, która tworzy alternatywne miejsca pracy dla rybaków (Artykuł 44 ust. 1 lit. c). I wreszcie rozporządzenie dopuszcza również inwestycje w pozostałe działania gospodarcze, które „wzmacniają konkurencyjność obszarów zależnych głównie od rybactwa” (Artykuł 44 ust. 1 lit. a) - niezależnie od tego, czy są one bezpośrednio powiązane z rybactwem lub tworzą miejsca pracy dla rybaków.

Dwie ostatnie, szersze formy dywersyfikacji otwierają drzwi różnym „inteligentnym, ekologicznym i promującym zintegrowany wzrost” sektorom, które są wspierane w proponowanej, nowej strategii dla Europy na rok 2020. Większość inwestycji w tych sektorach ma charakter produkcyjny i wymaga współfinansowania ze środków prywatnych, podobnie jak w przypadku podnoszenia wartości dodanej produktów rybactwa.

W celu wsparcia wymiany dobrych praktyk pomiędzy grupami FLAG dywersyfikacja będzie analizowana pod kątem nowych, wschodzących sektorów w obszarach zależnych głównie od rybactwa oraz ich powiązań z rybactwem, np.:

  • Turystyki (w tym turystyki rybackiej)
  • Ekologicznych produktów i usług (w tym związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, oszczędnością energii i energią odnawialną, ……itd.)
  • Usług i miejsc pracy w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej (obejmujących opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, współpracę ze szkołami, ośrodkami zdrowia…)
  • „Inteligentnych” produktów i usług (obejmujących wykorzystanie rozwiązań z sektora IT, kreatywności i kultury, wzornictwo i badania…….)

Są to obszary, w których niezwykle bogate doświadczenie zdobyły grupy LEADER. Część z ich doświadczeń może stanowić inspirację dla grup FLAG i zostanie opisanych w niniejszej części strony internetowej.

Ze względu na duże znaczenie tego tematu w ramach strategii grup FLAG, w 2011 roku kwestii dywersyfikacji zostanie poświęcone międzynarodowe seminarium oraz przewodnik techniczny skupiający się w dużym stopniu na turystyce.  

Axis 4 project featured in Horizon Magazine.eu

"Sea sponges could be used on an industrial scale to soak up pesticides, lead and even dangerous bacteria from Europe’s coastline."

The Axis 4 project "sponges for water quality", led by Professor Pierre Sauleau from Université Sud Bretagne (France), the CRC (Shellfish Committee) of Bretagne Sud, and supported by the Auray FLAG during the 2007-2014 Axis4 programming period, was recently selected for publication by the Horizon Magazine. It illustrates the importance of partnerships that bring research, fisheries and aquaculture professionals together and highlights the benefits of the FLAG's "bridging" role and how this can help the scientific community to focus their research on topics with real practical application.

Read the full article here.

Sailing Towards 2020: Axis 4 in Action

This brochure has been developed for the "Sailing towards 2020" event, it highlights facts, figures and success stories from the 2007/2013 Axis4 program of the European Fisheries Fund. Stakeholders (FLAGs, Managing Authorities, project promoters) may use it as a source of inspiration for future projects; but it will also interest wider audiences, such as researchers, NGOs and/or the media wanting to know more on local development of European fisheries areas.

 

Download this publication here        

 

Find out more with the 42 project posters showcased during the Sailing Towards 2020 conference.

FARNET Good practices 2007-2013: language compilations

 Download the compilation of FARNET good practices and publications in the following languages:

 

French
   
German
   
Italian
   
Spanish
   
Polish
   
Portuguese

FARNET Guide #9 Fisheries and Tourism: Creating benefits for the community

 

This guide has been developed to help FLAGs that would like to strengthen the tourism activities in their areas, while also ensuring that benefits accrue to the local fisheries community. In particular, it provides guidance on three areas that FLAGs will need to think about if deciding to suppport tourism in fisheries areas: how to include fisheries-related tourism in the FLAG strategy, how to develop and support quality tourism project ideas, and how to promote fisheries areas and their specific tourism offer. The guidance is richly illustrated with tables and graphs, and there are also 15 examples from FLAG practice.

Download Guide #9         

EU funding for the tourism sector: a roadmap

The European Commission’s Directorate General “Enterprise and Industry” has just published a guide on EU funding for the tourism sector. The guide contains a short description of all the major EU Funds from which activities related to tourism can be funded, as well as some project examples that can serve as inspiration. Information about funding for fisheries areas under EMFF is included, with some project examples from FARNET. This guide may be particularly useful for FLAGs in areas where tourism is being developed. Those FLAGs might be able to advise their tourism actors on the different funding sources available to them. It is also worth visiting the website of DG Enterprise and Industry to see calls for transnational cooperation projects related to tourism. FLAGs might be in a good position to stimulate such cooperation through their network of transnational contacts.

Mistral sweet factory and café - FLAG Slowinska - PL

 The setting up of a sweet factory that uses Omega 3 acids from fish, complete with cafeteria, helped generate additional income for a fisherman and his family, as well as contributing to the touristic attractiveness of the fishing port of Ustka.

Download      sv

Aquamar: a new method of water purification - FLAG Bytow Lake District - PL

FLAG technical assistance and financial support helped a creative project holder turn his idea into an innovative and profitable eco-business offering water purification services to fishermen and aquaculture farms.

Download      sv

 

TourFish event on Food, Fisheries and Tourism

The INTERREG 2 Seas Programme Authorities and the TourFish (Tourism for Food, Inshore Fishing and Sustainability) cluster partners will be holding a European event on 23rd and 24th of June 2014 in Hastings, UK. The 2-day event will focus on how agro-food, fisheries and responsible tourism can work together to deliver new opportunities for sustainable development along the coast and in the towns and countryside in the 2 Seas area. Producers (farmers and fishers), tourism professionals and educationalists are invited to come together to share ideas and experiences of combining food, fisheries and tourism.  Click here for the programme and registration.

Women entrepreneurs in Andalusia’s fisheries areas - Andalusian FLAGs - ES

All seven Andalusian FLAGs participated in a cooperation project to foster women entrepreneurship across the region by studying the experiences of local women and promoting successful female entrepreneurs as role models to others to turn their business ideas into reality.

 Download  suomi (fi)sv