Visit the new FARNET 2014-2020 website

Podnoszenie wartości produktów rybactwa

Innowacyjne rozwiązania w obszarach zależnych głównie od rybactwa

Jednym z czterech głównych celów osi 4 jest „podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury” (Artykuł 43 ust. 2 lit. a). W istocie, w wyniku aktywnego udziału organizacji rybackich w licznych Lokalnych Grupach Rybackich (FLAG), środek służący podniesieniu wartości produktów rybactwa (Artykuł 44 ust. 1 lit. d) stał się jednym z najistotniejszych elementów lokalnych strategii.

Większość lokalnych projektów służących podniesieniu wartości produktów rybactwa dąży do zmniejszenia dystansu dzielącego sektor rybołówstwa i konsumentów oraz poprawy pionowych powiązań pomiędzy interesariuszami na różnych etapach rybackiego łańcucha dostaw. Niemniej jednak planując działania w tym zakresie grupy FLAG muszą pamiętać, że nie działają same. W szczególności grupy powinny w możliwie jak największym zakresie szukać synergii z inwestycjami w przetwórstwo i marketing, wspieranymi w ramach osi 2 EFR (Artykuł 35), środkami ukierunkowanymi na rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne oraz działaniami zbiorowymi i pilotażowymi w ramach osi 3 (artykuły 37, 40 i 41).

Działania wspierane przez grupy FLAG powinny skupiać się przede wszystkim na innowacyjnych rozwiązaniach, ukierunkowanych na zrównoważony rozwój gospodarczy i środowiskowy małych przedsiębiorstw i rybaków. Udane projekty mogą następnie zostać rozpowszechnione na szerszą skalę.   

Na przykład środki wspierane przez grupy FLAG mogą dotyczyć:

  • Innowacji w przetwórstwie. Nowych produktów o wysokiej jakości. Udoskonaleń starych produktów.
  • Innowacji w zakresie marketingu i dystrybucji. Zbiorowego marketingu i bardziej bezpośrednich działań. Znaków pochodzenia i ekoznaków.
  • Innowacji w aplikacjach informatycznych. Sprzedaży internetowej. Monitorowania pochodzenia produktów…

Wiele działań w tym zakresie podjęto w przeszłości poza osią 4 EFR. Część z tych doświadczeń może stanowić inspirację dla grup FLAG i zostanie opisanych w niniejszej części strony internetowej.

Ze względu na duże znaczenie tego tematu w ramach strategii FLAG, w 2010 roku kwestii podnoszenia wartości produktów rybactwa zostanie poświęcone międzynarodowe seminarium oraz przewodnik techniczny.

Arrainetik: cooperative processing plant - FLAG Côte Basque Sud Landes - FR

A French Axis 4 study led to a €700 000 investment to set up a cooperative processing plant near the fishing port of St Jean de Luz / Ciboure. The plant is now supplying school canteens and other contract caterers with previously underused local fish species.

Download suomi (fi) 
 

Currican: artisanal canning - FLAG Mariña Ortegal - ES

Three women from Spain set up their own company in Galicia helping to preserve the tradition, particular to the area, of canning local fish and seafood in glass jars and selling their products in specialised gourmet shops. 

Download suomi (fi) 
 

Going organic: a new image for carp - FLAG Oberlausitz - DE

By focusing on organic aquaculture and improving the image of carp, the German region of Upper Lusatia is changing consumption habits and improving awareness of carp products among younger generations.

 
Download  suomi (fi)
 

Extending shrimp life span - FLAG West Flanders - BE

Local shrimp from Belgium can be offered fresh for a longer period, and without using preservatives, through the use of a newly developed fresh value chain. By improving cooking and cooling procedures, Flemish fishermen have enhanced shelf life significantly, increasing the competitiveness of their small-scale coastal fisheries.

Download   suomi (fi) 

O melhor peixe do mundo - FLAG Além Tejo - PT

Through the development of an innovative short chain delivery system, Axis 4 has helped a Portuguese company to bridge the gap between customers and small-scale fishermen, whilst also encouraging sustainable fishing practices in the Sesimbra area.

Download suomi (fi) 
 

Sailing Towards 2020: Axis 4 in Action

This brochure has been developed for the "Sailing towards 2020" event, it highlights facts, figures and success stories from the 2007/2013 Axis4 program of the European Fisheries Fund. Stakeholders (FLAGs, Managing Authorities, project promoters) may use it as a source of inspiration for future projects; but it will also interest wider audiences, such as researchers, NGOs and/or the media wanting to know more on local development of European fisheries areas.

 

Download this publication here        

 

Find out more with the 42 project posters showcased during the Sailing Towards 2020 conference.

FARNET Good practices 2007-2013: language compilations

 Download the compilation of FARNET good practices and publications in the following languages:

 

French
   
German
   
Italian
   
Spanish
   
Polish
   
Portuguese

Fish All Days: Home delivery from the fishing boat - FLAG Terre di Mare - IT

Fish All Days allows customers to buy fresh fish straight from the boat - or have it delivered directly to their doorstep. By combining more traditional educational and promotional campaigns with the use of new technology and social media, a trawler from Molfetta has developed a loyal network of customers. 

Download       

Stockholm fish market - local fishermen take the town - FLAG Stockholm - SE

In Stockholm, local fishermen have long been isolated, dependent on long chain marketing and lacking opportunities to sell their fish locally. With the support of the FLAG, fishermen developed the Stockholm fish market: regular urban events where local fishermen can sell fresh, local and traceable seafood directly to urban customers, leading to the development of a collective brand and a permanent fish market. 

Download